Kilka użytecznych aplikacji KDE nie preinstalowanych na KDE Lite

Możliwe, że potrzebujesz włączyć repozytoria non-free w /etc/apt/sources.list.d/debian.list

konq-plugins - wtyczki dla Konquerora.

Pakiet ten zawiera wiele użytecznych wtyczek do Konquerora, menedżer plików, przeglądarkę internetową i przeglądarkę dokumentów dla KDE. Wiele z tych wtyczek pojawi się w menu Narzędzia programu Konqueror.

apt-get install konq-plugins

Najciekawsze wtyczki do przeglądania stron www to: tłumaczenie strony internetowej, archiwizacja stron internetowych, auto-odświeżanie, analiza strukturalna HTML i CSS, pasek wyszukiwania, powiadomienia o nowościach, szybki dostęp do często używanych opcji, skryptozakładki, monitor awarii, wskaźnik dostępności mikroformatu, doskonały pasek zakładek i integracja z aKregatorem czytnikiem RSS.

Najciekawsze wtyczki do przeglądania katalogów udostępniają: filtrowanie katalogów, tworzenie galerii zdjęć, kompresję i wypakowanie archiwów, szybkie kopiowanie / przenoszenie, odtwarzacz multimedialny paska bocznego, pasek/metabar informacji o pliku, pomocnika folderu media, graficzny wskażnik użycia dysku, konwersji i transformacji obrazów.

KDE Deskop Search - Narzędzie do wyszukiwania (Nepomuk i Strigi)

Nepomuk - narzędzie KDE do semantycznego wyszukiwania pulpitu nie jest włączone w aptosid-kde.iso. Aby je uzyskać wykonaj:

Instalacja pakietów virtuoso-minimal i strigi-client:

apt-get install virtuoso-minimal strigi-client

Wejdź do Ustawień > Ustawienia systemowe > Zaawansowane > Zaawansowane ustawienia uzytkownika > Menadżer usług, zaznacz pole Moduł wyszukiwania Nepomuka , i kliknj na Zastosuj.

W zaawansowanych ustawieniach użytkownika wejdź w > Wyszukiwanie na pulpicie > Podstawowe ustawienia i zaznacz pole Włącz pulpit semantyczny Nepomuk i Włącz moduł indeksowania plików Strigi, a następnie kliknij Zastosuj. Należy pamiętać, że ilość pamięci przeznaczonej dla bazy danych Nepomuka można regulować w zakładce Ustawienia zaawansowane.

Sesja KDE musi zostać zrestartowana, aby usługa indeksowania stała się skuteczna. Należy spodziewać się, że pierwsza iteracja indeksowania może zająć dużo czasu. Więcej informacji na temat Nepomuka .

Problemy z logowaniem do KDE

Zawartość katalogu /tmp jest normalnie czyszczona przy każdym starcie systemu, więc niektóre katalogi i gniazda potrzebne przez serwer X są także kasowane.

Zwykle, podczas procesu startu systemu, skrypt x11-common dla X-Org odtwarza je.

Możliwe, że skrypty te nie zostały wywołane podczas startu. Aby odtworzyć potrzebne linki uruchom polecenie:

# dpkg-reconfigure x11-common

KDE potrzebuje 5% alokacji partycji, na której w katalogu /tmp znajdują się na pliki tymczasowe, które powstaną podczas logowania. Jeśli korzystasz z partycji zapełnionej w 95% nie będziesz w stanie zalogować się do KDE i będziesz przemieszczony do tty (terminala).

To samo dotyczy zapętlenia w kdm, nie pozwalającego zalogować się. Rozwiązaniem jest zalogowanie się do tty, dzięki czemu można usunąć i/lub wyczyścić niektóre nie potrzebne już programy i pliki.

Alternatywnie możesz użyć takiego menedżera okien, który nie wymaga tak wiele miejsca w systemie (na przykład fluxbox, który jest już obecny w instalacji aptosida) lub polecenia chroot z aptosid live-CD/DVD do czyszczenia partycji, co pozwoli na wystartowanie KDE.

Zajętość 85% jest zalecanym absolutnym maksimum, na partycji, na której KDE uzyskuje dostęp do plików /tmp. (15% wolnego miejsca).

Instalacja motywów i tematów KDE aptosida

Aby zainstalować najświeższy motyw aptosida na istniejącej instalacji:

apt-get install aptosid-art-kde-xxxx aptosid-art-wallpaper-xxxx
(Where xxxx is the name of the release for example aptosid-art-kde-momos)

To zainstaluje tapetę aptosida i tematy.

Aby zmienić Tapetę:

Kliknij prawym klawiszem na pulpicie i wybierz Ustawienia Pulpitu. Po nagłówkiem zatytułowanym Tapeta będzie etykieta nazwana Obrazek która posiada rozwijaną listę dla wyboru tapety do wyświetlenia. Możesz także kliknąć klawisz Open, aby użyć obrazka znajdującego sie w pliku gdziekolwiek na komputerze.

Aby zmienić ekran logowania:

Aby zmienić ekran logowania, otwórz najpierw ustawienia systemowe z uprawnieniami roota/administratora:

Alt  + F2 (aby wywołać krunner)
kdesu systemsettings

Następnie kliknij na Zaawansowane a tam kliknij na Menedżer Logowania, idź do zakładki Tematy i wybierz ulubiony temat. Aby zaktywować nowy Menedżer Logowania potrzebujesz ponownie uruchomić komputer..

Więcej informacji i linków

Użyteczne dodatki dla Xfce

Instalacja szaty graficznej aptosid Xfce oraz Tematów

By zainstalować najnowszą szatę graficzną aptosid-art należy w konsoli wprowadzić następujące polecenie:

apt-get install aptosid-art-xfce-xxxx aptosid-art-wallpaper-xxxx
(gdzie xxxx jest nazwą wydania, np. aptosid-art-xfce-uranos)

W wyniku którego zainstalowane zostaną wybrane temat i tapeta danego wydania aptosid. Teraz wystarczy zmienić domyślne ustawienia w Settings menu Xfce.

Dokumentacja Xfce

Wiki Xfce

Instalacja innego środowiska pulpitu do już zainstalowanego:

Jeśli kiedykolwiek instalujesz inne środowisko graficzne do bieżącej instalacji (na przykład zainstalowałeś aptosid-kde.iso i chcesz zainstalować środowisko graficzne Xfce lub LXDE), to najprawdopodobniej zostanie instalowany wraz z nim menedżer wyświetlania (dm), lub może wymagać on samodzielnego zainstalowania, (gdm, slim lub inny pakiet dm).

Problem polega na tym, że zakończysz w domyślnej konfiguracji poziomu działania (runlevel) Debiana, w związku z czym trzeba będzie zatrzymać X ręcznie w runlevel 3 przed przystąpieniem do dist-upgrade'u.

Rozwiązaniem jest:

apt-get update
apt-get install --reinstall distro-defaults
update-rc.d <dm> remove
update-rc.d <dm> defaults

Examples for update-rc.d <dm> defaults:

update-rc.d kdm defaults
update-rc.d gdm defaults
update-rc.d slim defaults

Example to manually update a <dm> of your choice is: (Note the dot . ) :

update-rc.d <dm> start 01 5 . stop 01 0 1 2 3 4 6 .

Zawieszenie

W takiej sytuacji nie zawsze musisz skorzystać z przycisku reset. Może to uszkodzić system plików lub doprowadzić do utraty danych. W każdym razie system plików nie będzie czysty po twardym resecie (komunikat: filesystem not clean)

Najpierw spróbuj przejść do konsoli tekstowej alt-ctl-F1 albo zrestartować serwer X alt-ctl-backspace, (jeśli żadna z tych opcji nie działa, wciąż jest nadzieja):

Klawisz SYSRQ (klawisz Print Scrn, po lewej górnej stronie klawiatury) może pomóc czysto uruchomić ponownie zawieszony system.

Są możliwe następujące sekwencje kombinacji klawiszy:
* alt+sysrq+r/ (powinna przywrócić kontrolę nad klawiaturą)
* alt+sysrq+s (powoduje synchronizację)
* alt+sysrq+e (wysyła sygnał term (zakończ) do wszystkich procesów z wyjątkiem init)
* alt+sysrq+i/ (wysyła sygnał kill ("zabij") do wszystkich procesów z wyjątkiem init)
(systemy plików są zamontowane tylko do odczytu, zapobiega wywołaniu fsck po ponownym starcie)
* alt+sysrq+b/ (uruchamia ponownie system, bez wcześniejszych kroków jest to twardy reset).

Najlepiej dać każdemu zadaniu kilka sekund, aby upewnić się, że zostało zakończone, np. zakończenie wszystkich procesów może chwilę potrwać. Potrzebne litery mogą być łatwo zapamiętane przy pomocy zdania:
"Reboot System Even If Utterly Broken"

Inny sposób na zapamiętanie:
"Raising Skinny Elephants Is Utterly Boring"

Page last revised 16/12/2013 1200 UTC