Opcje startowe

Jeśli możliwe wartości znajdują się w kolumnie "Wartość", muszą być dodane do "Opcji startowej" przy pomocy znaku =. Na przykład, jeśli 1280x1024 was jest pożądaną wartością dla opcji startowej "screen", wtedy musisz napisać screen=1280x1024 w linii poleceń gruba, albo dla języka, lang=pt.

Odniesienie do pełnej listy kodów bootowania

Opcje startowe specyficzne dla aptosid Live

Opcja startowa Przykładowe wartości Opis
blacklist nazwa modułu wstrzymuje ładowanie modułów do momentu uruchomienia udev
desktop kde wybór środowiska graficznego
fluxbox
fromiso Patrz: uruchamianie z opcją "fromiso"
hostname nazwa hosta ustawia nazwę komputera
lang be, bg, cz, da, de, de_CH, el, en, en_AU, en_GB, en_IE, es, fr, fr_BE, ga, hr, hu, it, ja, nl, nl_BE, pl, pt (pt_BR), pt_PT, ro, ru, zh Ustawia język. Ustawi również locale, układ klawiatury (w konsoli i X), strefę czasową i mirror serwerów Debiana .
Kiedy w rozszerzonej formie są podane lang=ll_cc lub lang=ll-cc, ll zostanie wykorzystany do wyboru jezyka, cc dla ukladu klawiatury, mirrorow i strefy czasowej (e.g. lang=fr-be). Domyślne dla języka angielskiego jest en_US z UTC jako strefa czasowa lub dla niemieckiego, de z Europe/Berlin jako strefa czasowa.. Przykład: lang=pt_PT tz=Pacific/Auckland
md5sum sprawdź nośnik
noaptlang Wyłączenie instalacji pakietów lokalizacyjnych opartych na wybranym języku
nodhcp wyłącza DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) próbujące automatycznie ustawić parametry twojego połączenia sieciowego.
noeject nie wysuwaj tacki napędu przy zamykaniu systemu
nofstab Nie zapisuj nowego fstab
nointro pomiń wyświetlenie index.html po starcie systemu w trybie live
nocpufreq nie aktywuj Speedstep/Powernow
nonetwork wyłącz automatyczną konfigurację urządzeń sieciowych przy starcie systemu
noswap Nie włączaj partycji wymiany
persist Patrz: "fromiso" i persist
smouse wykryj mysz szeregową przy pomocy hwinfo
toram kopiuje zawartość CD do pamięci RAM i uruchamia system
tz tz=Europe/Dublin Ustawia strefę czasową. Jeśli BIOS / zegar sprzętowy jest ustawiony na UTC, użyj utc=yes. A list of all timezones supported can be found by copying and pasting into your browser: file:///usr/share/zoneinfo/ .
Opcje startowe związane z serwerem graficznym X

Opcje startowe xrandr i xmodule, powinny być również użyte w przypadku korzystania z innych powiązanych opcji startowych dla X, dla kart graficznych radeon, Intel lub mga.

Opcja startowa Wartość Opis
dpi auto lub XX Ustaw żądany Dots Per Inch dla monitora. Możesz uzyskać wartość dpi dla Twojego ekranu z szerokości w pikselach podzielonej przez długość przekątnej w calach i mnożąc to przez 1,25 dla ekranu 4:3, 1.18 dla ekranu 16:10 i 1.147 dla ekranu 16:9. Dla ekranu 24 " 1920x1080 bedzie 1,147 * 1920/24 co daje dpi = 92 lub dla ekranu 15 " 1600x1200 będzie 1,25 * 1600/15 = co daje dpi 133.
hsync 80 ustawia odświeżanie poziome (kHz)
noml wyłącz korzystanie przez konfigurację X.Org z listy trybów (Modelines) i wymuś autodetekcję prawidłowego trybu
noxrandr wyłącz użycie rozrzerzeń RandR 1.2 przez nowe sterowniki X.or i użyj starszych technik wykrywania
screen 800x600 ustawia rozdzielczość ekranu
vsync 60 ustawia odświeżanie pionowe (Hz)
xdepth 8, 15, 16, 24 ustawia domyślną głębię kolorów używaną przez X.Org (nie wszystkie sterowniki wspierają 8bit i 24bit)
keytable (eg, us, de, gb) układ klawiatury użyty przez X.Org
xkbmodel (np:) pc105 model klawiatury użyty przez X.Org
xkboptions (np:) grp:alt_shift_toggle opcje wariantów klawiatury stosowane dla X.org
xkbvariant (np:) nodeadkeys, by ustawić wariant klawiatury
xmode 800x600 ustawia rozdzielczosć ekranu 1024x768, 1600x1200 itp.
xmodule or xdriver ati, fbdev, i810, mga, nv, radeon, savage, vesa użyj podanego modułu X.Org
xrandr wymuś, aby X.Org korzystał z rozszerzeń RandR 1.2 dla nowych sterowników X.org
xrate XX Wymusza preferowaną częstotliwość odświeżania sterowników X.Org wspierających RandR 1.2, opcja musi być użyta wraz z xmode. Pełna dokumentacja znajduje się tutaj
xhrefresh 80 poziome odświeżanie monitora (kHz)
xvrefresh 60 pionowe odświeżanie moniora

Popularne opcje startowe dla jądra linuksa

Opcja startowa Wartość Opis
apm off Wyłącza Advanced Power Managment
1, 2, 3, 4, 5 (np:) 3 init runlevelliczby, które mogą być ręcznie wprowadzane do linii uruchomieniowych GRUB. Patrz: aptosid runlevels - init
console For example: console=ttyS0,9600n8 If you enable a serial console with console=ttyS*,* the /etc/inittab file will be automatically updated to allow you to login on this serial port.
irqpoll użyj IRQ poll
mem np. 128MB wielkość pamięci ram do użycia przez system
noapic wyłącza apic (Advanced Programmable Interrupt Controller)
nodma wyłącza DMA (Direct Memory Access) dla dysków i napędów
noisapnpbios wyłącz ISA Plug'n'Play
nomce wyłącz MCE (Machine Check Exception)
nosmp wyłącz wsparcie dla SMP (Symetric Multi Processor)
pci noacpi nie używaj ACPI do przydzielania przerwań PCI
quiet tryb cichy, podczas bootowania nie wyświetla wszystkich informacji
vga normal przejdź tu, by poznać kody VGA: Opcje startowe VGA
video (np:) DVI-0:800x600                   
or

800x600
Dla kart graficznych z aktywnym KMS. Dotyczy Intel i ATI (sterownik radeon), gdzie DVI-X/LVDS-X jest wyjściem video jak wynika z xrandr.
Strona ostatnio modyfikowana 02/04/2012 1115 UTC