Partycjonowanie twojego dysku HD z uzyciem Gparted/KDE Partition Manager

UWAGA: w sprawie nazewnictwa dysków sprawdź UUID, nazewnictwo partycji i fstab, ponieważ teraz aptosid domyślnie używa UUID
Narzędzia partycjonujące mogą żądać hasła superużytkownika (root), wpisz sux następnie swoje hasło. Przy pracy na Live-ISO, gdzie hasło nie jest ustawione sux, a następnie nacisnij 'enter' . Zobacz też: Tryb Live

Zmiana wielkości partycji NTFS wymaga ponownego startu systemu! NIE WYKONUJ innych operacji na tej partycji przed ponownym uruchomieniem systemu, w przeciwnym razie pojawią się komunikaty o błędach. Proszę przeczytaj to.

Zawsze twórz kopie zapasowe swoich danych!

Podstawy

Partycja musi mieć system plików. Linux może korzystać z wielu systemów plików. Do wyboru mamy ReiserFs, Ext4, a dla doświadczonych użytkowników XFS i JFS. Ext2 jest przydatny jako format składowania danych, ponieważ istnieje sterownik dla MS Windows™ umożliwiający wymianę danych między systemami. Ext2 Installable File System For MS Windows.

Dla zwykłego użytku zalecamy system plików ext4, jest to domyślny system plików dla aptosid.com i posiada dobre wsparcie techniczne.

Użycie KDE Partition Manager & Gparted

Tworzenie i zarządzanie partycjami nie jest czymś co wykonujemy na co dzień. Dlatego dobrym pomysłem jest przeczytanie tej instrukcji, aby czuć się komfortowo ze stosowanymi pojęciami i kilkoma panelami, które będą wyświetlane. The following assumes that you are using a live-iso . Should you be hard disk installed <sudo> will not work, refer to About Xapps whilst in X as root .

KDE Partition Manager, if installed on the live-iso - run in a terminal:

sudo partitionmanager

Gparted, if installed on the live-so - run in a terminal:

sudo gparted
GGparted will you let create and see GPT disks.

If you need to partition a USB drive, (or SD and SDXC cards), whilst hard disk installed you will need to be root. Refer to About Xapps whilst in X as root else use the commandline tools cfdisk or gdisk.

 
Powyższe ujęcie pokazuje Gparted. KDE Partition Manager zachowuje się w podobny sposób.

Zmiana wielkości partycji NTFS

Zmiana wielkości partycji NTFS wymaga ponownego startu systemu! NIE WYKONUJ innych operacji na tej partycji przed ponownym uruchomieniem systemu, w przeciwnym razie pojawią się komunikaty o błędach.

Pełna dokumentacja GParted: Aby przeczytać pełną dokumentację zawierającą instrukcję kopiowania partycji, przejdź na stronę GParted

Jak zapisywać na partycji NTFS przy pomocy ntfs-3g

Ostrzeżenie: Mimo, że ntfs-3g osiągnął status 'stabilny', nie używaj go nigdy bez zewnętrznej kopii bezpieczeństwa i oczywiście nie na systemach produkcyjnych! Używasz go na własne ryzyko!

Otwórz konsolę i wpisz następujące polecenia: Patrz Partycjonowanie twardego dysku - nazewnictwo

su
apt-get update && apt-get install ntfs-3g
umount /media/xdxx
mount -t ntfs-3g /dev/disk/by-uuid/xxyyzz[etc] /media/xdxx
aby wyjść z konsoli wpisz: exit

An example to add ntfs to /etc/fstab after installing ntfg-3g for a permanent mount point is :

 UUID=486E97C46E97A8E8             /media/disk3part1  ntfs     defaults 0  0

Teraz twoja partycja NTFS powinna być zamontowana w trybie rw i powinieneś móc zapisywać na niej dane. Ale pamiętaj, ostrzegamy! Używaj ntfs-3g w nagłych wypadkach, nie jest rekomendowane codzienne wykorzystywanie tego oprogramowania.

exfat

exfat is a proprietary file system covered by patents held by Microsoft ™ and commonly found on SDXC cards. To mount/read/write to the file system, simply install the exfat-fuse package:

apt-get update && apt-get install exfat-fuse
Content last revised 17/09/2013 1110 UTC