aptosid-*.iso - Hasło administratora w trybie Live

Uwaga: Gdy uruchamiasz coś z prawami roota, powinieneś wiedzieć, co robisz! Do przeglądania stron nie wymaga się uprawnień roota.

Domyślne hasło dla aptosid-*.iso

aptosid nie ma ustawionego hasła administratora w trybie live. Jeśli chcesz uruchomić program, który wymaga jego uprawnień, masz kilka możliwości:

Najprościej, wpisz w konsoli:

su
Ustawienie (tymczasowego) hasła administratora

Otwórz konsolę:

aptosid@0[aptosid]$ sudo passwd
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
aptosid@0[aptosid]$

teraz możesz używać tego hasła na resztę sesji w trybie Live.

sudo nie jest wspierane w instalacjach na dysku, patrz sudo oraz sux on how to set an alias.

Wykonywanie programów w powłoce roota

Wpisanie su-to-root -X -c <application> nada Ci uprawnienia Xapp.

Otwórz konsolę:

aptosid@0[aptosid]$ su-to-root -X -c gparted  (lub inny program...)

Niektóre aplikacje KDE wymagają wywołania dbus-launch przed aplikacją:

dbus-launch <Application>

Inną opcją ogólną dla większości Menedżerów Pulpitu jest:

Alt+F2 su-to-root -X -c <Application>

Dla przykładu:

Alt+F2 su-to-root -X -c gparted

Aby zakończyć tryb roota, wpisz w konsoli:

exit

lub po prostu kliknij w górnym prawym rogu, aby zamknąć konsolę.

W przypadku wygasnięcia ekranu w aptosid-*.iso potrzebujesz wykonać co następuje i podążać za podpowiedziami aby ustawić hasło:

alt+ctrl+F1
sudo passwd

Kiedy już hasło jest aktywne, wykonaj:

alt+ctrl+F7

Instalacja oprogramowania w trybie Live-CD

apt-get update
apt-get install wybrany-pakiet

Uwaga: kiedy wyłączysz komputer, zmiany nie zostaną zachowane, chyba, że włączysz fromiso i persist.

Content last revised 09/04/2013 0100 UTC