Mały przewodnik po APT

Co oznacza APT?

APT to skrót z Advanced Packaging Tool (Zaawansowane Narzędzie Pakietów) i jest zbiorem programów i skryptów, które pomagają w instalacji i zarządzaniu plikami deb, oraz pozwalają sprawdzić, co zostało zainstalowane.

Lista źródeł (Sources List)

System "APT" wymaga pliku konfiguracyjnego, który zawiera informacje o lokacjach pakietów do zainstalowania/zaktualizowania - zwykle jest to sources.list.

Źródła znajdują się w kartotece lub katalogu nazwanym:
/etc/apt/sources.list.d/

W katalogu znajdują się 2 pliki:
/etc/apt/sources.list.d/debian.list and
/etc/apt/sources.list.d/aptosid.list

Dzięki temu jest łatwiej (automatycznie) zmienić serwer lustrzany i bezpieczniej zmieniać listy.

Możesz też dodać swoje własne pliki /etc/apt/sources.list.d/*.list

Wszystkie ISO aptosida używają następujących źródeł:

#aptosid
# Free University Berlin/ spline (Student Project LInux NEtwork), Germany
deb ftp://ftp.spline.de/pub/aptosid/debian/ sid main fix.main
#deb-src ftp://ftp.spline.de/pub/aptosid/debian/ sid main fix.main

Dalsze wpisy, jeśli potrzebujesz oprogramowania o zamkniętych źródłach, znajdują się w naszym, zawsze aktualnym, aptosid.list and debian.list:

#Debian
# Unstable
deb http://ftp.us.debian.org/debian/ unstable main contrib non-free
#deb-src http://ftp.us.debian.org/debian/ unstable main contrib non-free

# Testing
#deb http://ftp.us.debian.org/debian/ testing main contrib non-free
#deb-src http://ftp.us.debian.org/debian/ testing main contrib non-free

# Experimental
#deb http://ftp.us.debian.org/debian/ experimental main contrib non-free
#deb-src http://ftp.us.debian.org/debian/ experimental main contrib non-free

UWAGA: W tym przypadku ftp.us wskazuje na to, że użyte są niemieckie repozytoria. Możesz edytować ten plik jako root, aby użyć repozytoriów najbliższych twojej lokalizacji, poprzez zmianę kraju, np. zmieniając ftp.us to ftp.pl, lub ftp.uk. Większość krajów ma swoje lokalne mirrory. Pasmo jest oszczędzane, prędkość ulega poprawie.

List of Debian Servers and mirrors current status.

Aby uzyskać zaktualizowaną informację o pakietach, APT używa bazy danych. Baza ta zawiera pakiety, ale również informacje o innych pakietach potrzebnych do zainstalowania określonego pakietu (nazywa się to zależnościami). Program apt-get używa tej bazy danych, kiedy instaluje wybrane przez ciebie pakiety, aby rozwiązać wszystkie zależności i przez to zagwarantować, że wybrane pakiety będą działać. Aktualizacja bazy jest wykonywana przez polecenie apt-get update.

# apt-get update
	(which returns)
Get:1 http://aptosid.com sid Release.gpg [189B]
Get:2 http://aptosid.com sid Release.gpg [189B]
Get:3 http://aptosid.com sid Release.gpg [189B]
Get:4 http://ftp.de.debian.org unstable Release.gpg [189B]
Get:5 http://aptosid.com sid Release [34.1kB]
Get:6 http://ftp.de.debian.org unstable Release [79.6kB]

Instalacja nowego pakietu

Aktualizacja pakietów i instalacja nowych pakietów bez zatrzymywania X (środowiska graficznego) może powodować problemy. Każda metoda instalowania pakietów przy działających X-ach może spowodować problemy.

Tak długo, jak dowolny pakiet, który chcesz zainstalować nie powoduje aktualizacji dodatkowych pakietów, bezpiecznym jest jego instalowanie bez zatrzymywania X-ów. Jednak w przypadku, gdy instalacja pakietu spowoduje aktualizację innych pakietów, ekstremalna ostrożność jest zalecana i jeśli nie masz pewności, że pakiety, które będą aktualizowane nie są obecnie w użyciu, należy zatrzymac środowisko graficzne (X) przed instalacją.

Jeśli maszjakiekolwiek wątpliwości opuść X-y zgodnie z instrukcją aktualizacji dystrybucji przed zainstalowaniem jakichkolwiek pakietów. Upgrade an Installed System - dist-upgrade - The Steps .

Zakładając, że baza danych APT jest aktualna i znana jest nazwa pakietu, następujące polecenie zainstaluje pakiet qemu i wszystkie jego zależności: (dalej dowiesz się jak szukać pakietów.)

# apt-get install qemu
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
The following extra packages will be installed:
 bochsbios openhackware proll vgabios
Recommended packages:
 debootstrap vde
The following NEW packages will be installed:
 bochsbios openhackware proll qemu vgabios
0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 20 not upgraded.
Need to get 4152kB of archives.
After unpacking 11.9MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? n

Usuwanie pakietu

Podobnie nie powinno dziwić, że następujące działanie odinstaluje pakiet, jednak nie usunie zależności:

apt-get remove gaim
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
The following packages will be REMOVED:
 gaim gaim-irchelper
0 upgraded, 0 newly installed, 2 to remove and 310 not upgraded.
Need to get 0B of archives.
After unpacking 4743kB disk space will be freed.
Do you want to continue [Y/n]?
(Reading database ... 174409 files and directories currently installed.)
Removing gaim-irchelper ...
Removing gaim ...

W tym przypadku pliki konfiguracyjne pakietu 'gaim' nie zostały usunięte z systemu. Mógłbyś je wykorzystać, kiedy zainstalujesz ten sam pakiet ponownie i będzie wtedy działał z zachowanymi ustawieniami.

Jeśli chcesz usunąć także pliki konfiguracyjne, wykonaj polecenie:

apt-get --purge remove gaim
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
The following packages will be REMOVED:
 gaim*
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 309 not upgraded.
Need to get 0B of archives.
After unpacking 4678kB disk space will be freed.
Do you want to continue [Y/n]? Y
(Reading database ... 174405 files and directories currently installed.)
Removing gaim ...
Purging configuration files for gaim ...

Zauważ * po nazwie pakietu w komunikacie wyjściowym apta. Gwiazdka w komunikacie wyjściowym apta wskazuje, że pliki konfiguracyjne będą także usunięte.

Instalacja starszej wersji pakietu

Czasem może być konieczne przywrócenie wcześniejszej wersji pakietu, ze względu na poważny błąd w ostatniej wersji, którą zainstalowałeś.

Wstrzymanie instalacji/aktualizacji pakietu (Hold)

echo package hold|dpkg --set-selections

Aby wyłączyć pakiet ze wstrzymania

echo package install|dpkg --set-selections

Listowanie pakietów zatrzymanych:

dpkg --get-selections | grep hold

Cofnięcie do starszej wersji (Downgrading)

Debian nie wspiera pakietów cofniętych do starszych wersji. Choć mogą one działać w niektórych przypadkach, mogą jednak być całkowicie błędne dla innych pakietów . Zobacz także Cofanie pakietów do starszych wersji w stanach zagrożenia.

Pomijając fakt, że to nie jest wspierane, cofanie pakietów do starszych wersji działa dla prostych pakietów. Oto kroki dla cofania pakietów do starszych wersji za pomocą kmahjongg podane jako przykład:

 1. zakomentuj źródła z gałęzi niestabilnej w /etc/apt/sources.list.d/debian.list za pomocą #
 2. Dodaj zródła z gałęzi testowej w /etc/apt/sources.list.d/debian.list , przykładowo:
  deb http://ftp.nl.debian.org/debian/ testing main contrib non-free
  
 3. apt-get update
  
 4. apt-get install kmahjongg/testing
  
 5. Uczyń nowo zainstalowany pakiet wstrzymanym za pomocą:
  echo kmahjongg hold|dpkg --set-selections
  
 6. Zakomentuj za pomocą <#> źródła gałęzi testowej w /etc/apt/sources.list.d/debian.list i odkomentuj źródła niestabilne, co pozwoli wrócić do ich używania, a potem:
 7. apt-get update
  

Kiedy będziesz chciał zainstalować najnowszą wersję pakietu, wykonaj polecenie:

echo kmahjongg install|dpkg --set-selections
apt-get update
apt-get install kmahjongg

apt-mark

apt-mark is a useful tool that shows you which packages are automatically or manually installed and offers the system administrator the opportunity to mark and hold packages that are not to be removed automatically. Read:

man apt-mark

Aktualizacja zainstalowanego systemu - dist-upgrade - Przegląd

Aktualizację całego systemu osiągamy przez dist-upgrade. Trzeba koniecznie sprawdzić Bieżące Ostrzeżenia (Current Warnings) na stronie głównej aptosida, i sprawdzić ostrzeżenia dotyczące pakietów, które system chce aktualizować. Jeśli zechcesz wstrzymać (hold) pakiet zajrzyj pod Wstrzymywanie i Downgrade pakietów (cofanie do starszych wersji)

W "debianie sid" wykonanie tylko "upgrade'u" nie jest zalecane.

Częstość wykonywania dist-upgrade

Wykonuj dist-upgrade rutynowo, tak jak możesz, najlepiej raz na tydzień lub dwa, a dla bezpieczeństwa co najmniej jeden raz na miesiąc. Wykonywanie dist-upgrade tylko co 2 lub 3 miesiące powinno być uważane jako wykonywane poza bezpieczną granicą. W przypadku niestandardowych pakietów, lub skompilowanych samodzielnie, musisz być bardziej ostrożny przy aktualizacji, gdyż mogą one zepsuć system w dowolnym momencie z powodu niezgodności.

Po aktualizacji bazy danych, można sprawdzić, które pakiety mają nowszą wersję: (najpierw zainstaluj apt-show-versions)

apt-show-versions -u
libpam-runtime/unstable upgradeable from 0.79-1 to 0.79-3
passwd/unstable upgradeable from 1:4.0.12-5 to 1:4.0.12-6
teclasat/unstable upgradeable from 0.7m02-1 to 0.7n01-1
libpam-modules/unstable upgradeable from 0.79-1 to 0.79-3.........

Aktualizacja pojedynczego pakietu łącznie z jego zależnościami może być wykonana przy pomocy: (na przykładzie gcc-4.0)

apt-get install gcc-4.0
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
gcc-4.0 is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and xxx not upgraded

Wykonywanie tylko ściągania pakietów

Mniej znana i wspaniałą opcją dla sprawdzenia, które pakiety podlegają dist-upgrade jast flaga -d:

apt-get update && apt-get dist-upgrade -d

-d pozwala na pobranie aktualizacji bez konieczności instalowania go, gdy jesteśmy w środowisku graficznym (X) w konsoli i pozwala na wykonywanie dist-upgrade w init 3 w terminie późniejszym. To również pozwala, na sprawdzenie listy ostrzeżeń, daje też możliwość, aby kontynuować lub anulować proces

apt-get dist-upgrade -d
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following NEW packages will be installed:
 elinks-data
The following packages have been kept back:
 git-core git-gui git-svn gitk icedove libmpich1.0ldbl
The following packages will be upgraded:
 alsa-base bsdutils ceni configure-ndiswrapper debhelper
 discover1-data elinks file fuse-utils gnucash.........
35 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 6 not upgraded.
Need to get 23.4MB of archives.
After this operation, 594kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]?Y 

Y pobierze nowsze wersje pakietów bez ich instalowania.

Po wykonaniu 'dist-upgrade -d', gdy chcesz dokończyć dist-upgrade, natychmiast lub w późniejszym terminie, postępuj według tych instrukcji:

dist-upgrade - Kolejne kroki

NIGDY nie wykonuj dist-upgrade lub upgrade podczas sesji X
Zawsze sprawdzaj bieżące ostrzeżenia na głównej stronie aptosid.com. Ostrzeżenia te są ze względu na niestabilną naturę dystrybucji i są aktualizowane codziennie.
## Log out of KDE. 
## Go to Textmode by doing Ctrl+Alt+F1
## logon as root, and then type:
service kdm stop ##If using another window manager replace kdm, for example with gdm
apt-get update
apt-get dist-upgrade
apt-get clean
service kdm start ##If using another window manager replace kdm, for example with gdm
NIGDY nie wykonuj DIST-UPGRADE [lub UPGRADE] przy pomocy adept, synaptic lub aptitude PATRZ Aktualizacja zainstalowanego systemu:

Jeśli nie przechodzisz do trybu init 3, możesz spowodować duże problemy!

Powody, dla których powinieneś używać tylko apt-get do dist-upgrade

Menadżery pakietów takie jak adept, aptitude, synaptic i kpackage nie zawsze są w stanie wziąć pod uwagę wielkiej ilości zmian, która ma miejsce w Sidzie (zmiany zależności, zmiany nazw, zmiany skryptów, ...).

Nie jest to jednak wina twórców tych narzędzi, piszą oni wspaniałe programy, które świetnie działają w stabilnej gałęzi debiana, nie są one po prostu odpowiednie dla specjalnych potrzeb Debiana Sid.

Używaj, czego chcesz, do wyszukiwania pakietów, ale pozostań przy apt-get do właściwego instalowania/usuwania/aktualizacji.

Menadżery pakietów takie jak adept, aptitude, synaptic i kpackage nie są przewidywalne (w przypadu kompleksowego wyboru pakietów). Połącz to z szybko poruszającym się celem, jakim jest sid, i nawet gorszymi zewnętrznymi repozytoriami o kwestionowanej jakości (nie używamy ich, ani nie polecamy, ale są rzeczywistością na systemach użytkowników), a będziesz zabiegał o katastrofę.

The other item to note is that all of these types of GUI package managers need to run in in X, and in doing a dist-upgrade in X, (or even an 'upgrade' which is not recommended), you will end up damaging up your system beyond repair, maybe not today or tomorrow, however in time you will.

Z drugiej strony apt-get robi dokładnie to, o co jest proszony, jeśli następuje awaria możesz ją zlokalizować i znaleźć komunikaty o błędach/naprawić je, jeśli apt-get chce usunąć połowę systemu (z powodu zmian w bibliotekach) jest czas na reakcję administratora (czyli ciebie).

To jest powód, dla którego deweloperzy debiana używają apt-get, a nie inne menadżery pakietów.

Szukanie pakietu przy pomocy apt-cache

Innym bardzo użytecznym poleceniem systemu APT jest apt-cache; wyszukuje w bazie APT i pokazuje informacje o pakietach; np. listę wszystkich pakietów, które zawierają słowo "aptosid" i "manual" otrzymuje się przez:

$ apt-cache search aptosid manual
.......
aptosid-manual-common - the official aptosid manual - common files
aptosid-manual-es - the official Spanish aptosid manual
aptosid-manual-de - the official German aptosid manual
aptosid-manual-el - the official Greek aptosid manual
aptosid-manual - the official aptosid manual - all languages
aptosid-manual-pt-br - the official Brazilian Portuguese aptosid manual
aptosid-manual-en - the official English aptosid manual
aptosid-manual-reader - aptosid manual reader

Jeśli chcesz więcej informacji o określonym pakiecie, możesz użyć:

$ apt-cache show aptosid-manual-en
Package: aptosid-manual-en
Priority: optional
Section: doc
Installed-Size: 1088
Maintainer: Kel Modderman <kel@otaku42.de>
Architecture: all
Source: aptosid-manual
Version: 01.12.2007.06.03-1
Depends: aptosid-manual-common
Filename: pool/main/s/aptosid-manual/aptosid-manual-en_01.12.2007.06.03-1_all.deb
Size: 391222
MD5sum: 60f2175c3c5709745a4b4256ccc3c49d
SHA1: e275a0b27628b6aa210a4ced48d3646b438e78b8
SHA256: 2792580c7a091521301064180a1d0d8901f0a4af407b90432b9f8d8b6b3603ca
Description: the official en aptosid manual
 This manual is divided into common sections, for example, .......

Wszystkie wersje pakietu, które można zainstalować (zależą do twojego sources.list) można wyświetlić poprzez wpisanie:

$ apt-cache policy aptosid-manual-en
aptosid-manual-en:
 Installed: (none)
 Candidate:01.12.2007.06.03-1
 Version table:
   01.12.2007.06.03-1 0
    500 http://aptosid.com sid/main Packages

Pełny opis systemu APT można znaleźć w APT-HOWTO

Kompletny opis systemu APT można znaleźć w APT-HOWTO

Strona ostatnio modyfikowana 31/12/2014 1540 UTC