Aktualizacja systemu (dist-upgrade) przy niskiej szerokości pasma lub niskiej prędkości połączenia

Użytkownicy z ograniczeniami w szerokości pasma/prędkości/transferu danych lub użytkownicy posiadających więcej niż jeden komputer mają możliwość aktualizowania koputerów przez LAN.

Rozwiązaniem jest tworzenie lokalnego serwera archiwalnego na komputerze, przez którego się aktualizuje innych komputerów w sieci LAN, w celu oszczędzania szerokości pasma oraz transferu danych z internetu.

Warunki

6 GB wolnego miejsca w pamięci na cache.

Korzystanie z approx jako lokalnego serwera archiwalnego

Jeżeli klient komputer żąda pakiety, one są oferowane z cache, zakładając, że apt-get update, dist-upgrade -d lub dist-upgrade zostały przeprowadzone na serwerze approx.

Krok 1: Konfiguracja serwera approx

apt-get install approx
mcedit /etc/approx/approx.conf

approx.conf ma użyć serwery lustrzane (online):

# Here are some examples of remote repository mappings.
# See http://www.debian.org/mirror/list for mirror sites.

debian http://ftp.iinet.net.au/debian/ << zmieniaj do swojego lokalnego serwera debian 
aptosid http://aptosid.net/debian/

Ta sama składnia jest używana dla wszystkich repozytoriów, które są pobierane.

Start serwera approx z:

update-inetd --enable approx

Jeśli to nie wystarczy (approx czasami jest uparty przy uruchomieniu), należy ponownie uruchomić komputer z serwerem approx.

Po ponownym uruchomieniu wykonuje się apt-get update oraz dist-upgrade lub dist-upgrade -d. Gwarantuje to, że komputery klienckie mogą uzyskać dostęp do najnowszych pakietów. Powyższe nie ma zastosowania do zainstalowanych pakietów z nie-definiowanych repozytoriów.

Pakiety można znaleźć po pierwszym dostępu klienta w /var/cache/approx.

Krok 2: Konfigurowanie klientów do korzystania serwera approx

Najpierw zmieni się /etc/apt/sources.list.d/*.list, aby approx jest używany jako serwer lustrzany dla Debian i aptosid.

Z edytorem, takim jak mcedit, trzeba dodać # (na początku linii z adresami URL), aby je " wyłączyć", i potem dodać następujące linie:

Debian sources list
mcedit /etc/apt/sources.list.d/debian.list
#deb your current debian mirror (twój lokalny serwer debian)

deb http://approx:9999/debian/ sid main contrib non-free
aptosid sources list
mcedit /etc/apt/sources.list.d/aptosid.list
#deb your current aptosid mirror (twój lokalny serwer aptosid)

deb http://approx:9999/aptosid/ sid main fix.main
Inne sources lists

Dla innych plików sources.list, ta sama procedura jest stosowana.

Proxy do dostępu na serwerze

Następnie trzeba edytować /etc/hosts, aby dodać lokalnego serwera proxy, aby umożliwić dostęp do adresu IP serwera:

mcedit /etc/hosts
10.1.1.X approx

Teraz uruchom apt-get update oraz dist-upgrade lub dist-upgrade -d. Pierwsze uruchomienie na każdym z komputerów klienckich będzie wolne, a nawet może się przerywać z "time out", więc spróbuj ponownie. Kolejne dostępy powinni być szybsze i prawidłowe.

Content last revised 14/08/2010 0100 UTC