Witamy na stronach instrukcji obsługi systemu operacyjnego aptosid

Aptosid to zbitka dwóch słów, pierwsze apto to łacińskie słowo oznaczające wypełnić, zaadoptować, dopasować, uczynić gotowym. Drugie słowo to sid, jest ono nazwą kodową niestabilnej gałęzi dystrybucji Debian.

Aptosid jest systemem operacyjnym bazującym na jądrze Linuxa oraz projekcie GNU, z aplikacjami/programami z gałęzi Debian unstable/sid, utrzymującą jej rdzenne wartości oraz umowę społeczną Debiana.

Nie musisz czekać na wyjście nowej wersji, aby mieć aktualne oprogramowanie, łącznie z kernelem. Raz zainstalowany aptosid wraz z wybranymi aplikacjami wystarczy. Wszystko czego potrzebujesz to aktualizacja systemu za pomocą dist-upgrade, co aktualizuje cały system używając pakietów debiana i specjalnych pakietów aptosid.

Oznacza to, że używając aptosid nie ma potrzeby instalowania nowej wersji, która wychodzi co 6 lub więcej miesięcy. Codzienna, cotygodniowa, comiesięczna aktualizacja systemu dist-upgrade powoduje, że twój system i aplikacje są zawsze aktualne.

Warto zauważyć, że aptosid używa niestabilnej gałęzi systemu Debian - 'Sid' i ze względu na jego charakter, musisz być przygotowany na używanie Terminalu/cli

W ten sposób będziesz miał system zawsze na czasie i będziesz mógł korzystać z najlepszych narzędzi które są wynikiem współpracy aptosid z Debian 'sid'.

Jak korzystać z tej instrukcji

Podręcznik obsługi systemu operacyjnego aptosid jest nawiązaniem do zapoczątkowania nauki lub przypomnienia sobie wiadomości o aptosid nie tylko w stopniu podstawowym. Swym zasięgiem obejmuje nie tylko podstawowe wiadomości o systemie ale wyczerpuje także wiele kompleksowych zagadnień i pomoże ci w administracji systemu aptosid.

Uwagi ogólne

Instrukcja jest podzielona na popularne działy, np. temat dotyczący partycjonowania znajduje się w dziale Partycjonowanie twardego dysku, a tematy dotyczące Internetu/WIFI są zgrupowane w dziale Internet i sieć. Niektóre tematy nie mogły zostać zgrupowane, ponieważ wymagają osobnego omówienia.

Aby uzyskać pomoc dotyczącą konkretnych programów bądź aplikacji (nazywanych pakietami) ktore są preinstalowane lub które sam zainstalowałeś, odwiedź na stronie internetowej forum pomocy danego pakietu, FAQ, instrukcje online i/lub wybierz help z menu programu.

Większość dobrych programów oferuje pomoc poprzez wywołanie funkcji man w terminalu. Można również sprawdzić, czy w podanej ścieżce /usr/share/doc/<nazwa pakietu> znajduje sie plik pomocy.

Jeśli masz chwilkę czasu to przeczytaj proszę "Szybki start z aptosid"

Jak w każdej nowej dokumentacji także i u nas pojawiają się błędy/pomyłki/literówki. Mamy nadzieję, że nie będą to błędy merytoryczne.

W miarę, jak aptosid będzie wzrastał, coraz więcej dokumentacji zostanie dodane do instrukcji i jesteśmy pewni, że dowiedzie ona, że jest wartościowym źródłem informacji. Dziękujemy również za to, że staniecie się jako użytkownicy częścią aptosid.com.

Drukowanie instrukcji

Drukowanie plików instrukcji w formie 'portretu' (orientacja pionowa) nie pozwala na umieszczenie tekstu z ramek z kodem poza granicami marginesów (strona instrukcji nie ma tego problemu, ponieważ ramka z kodem może być przewijana).

Chociaż nie jest to problem dla tekstu umieszczonego na stronie internetowej, ma to wielkie znaczenie dla każdej dystrybucji linuksa, gdzie pojedyncza linia kodu w terminalu może zawierać do 120 znaków, a zwykle więcej niż może zmieścić typowa strona A4 ustawiona w formie portretu, czcionka 12 pt.

Dlatego ustaw w ustawieniach drukowania orientację poziomą - pejzaż.

Prawa autorskie

Cała zawartośc jest zastrzeżona prawami autorskimi © 2006-2012 i wydana na licencji GNU Free Documentation License. Pozwolenie na kopiowanie, dystrybuowanie i/lub modyfikowanie tego dokumentu jest udzielone na zasadach GNU Free Documentation License, wersja 1.2 lub każdej późniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation; bez niezmiennych sekcji, bez tekstów okładek.

E&OE

Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności:

To jest oprogramowanie eksperymentalne. Korzystasz z niego na własne ryzyko. Projekt aptosid, jego twórcy i członkowie zespołu nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności w żadnych okolicznościach za zniszczenie sprzętu i oprogramowania, utratę danych lub inne bezpośrednie lub pośrednie szkody powstałe w wyniku użycia tego oprogramowania. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie wolno ci używać tego oprogramowania, ani dalej go dystrybuować

Spis treści

Jeśli pasek nawigacyjny i / lub elementy menu nie pojawiają się poprawnie, upewnij się, że minimalna czcionka twojej przeglądarki jest ustawiona na wartość nie większą niż 12. Użytkownicy Netbooków, żeby zobaczyć menu muszą pomniejszyć obraz (Ctrl -), lub użyć tego spisu treści .

Wstęp
Pobieranie i wypalanie obrazów płyt
Tryb Live
Terminal/Konsola
Start systemu
Partycjonowanie dysku twardego
Instalacja systemu
Karty graficzne, monitory i sterowniki & xorg.conf
Menadżery okien
Konfiguracja serwera
Internet i sieć
Aktualizacje i zarządzanie pakietami
Administracja systemem
Strona ostatnio modyfikowana 13/08/2013 1159 UTC