Konfiguracja Mysql

Upewnij się, że masz poniższą linię gdzieś w swoim pliku apache2.conf (lub w conf.d/php.ini):

# extension=php_mysql.so

Usuń z niej znak komentarza (#)

extension=php_mysql.so

Plik konfiguracyjny mysql znajduje się w: /etc/mysql/my.cnf

Domyślnie mysql tworzy użytkownika root bez hasła. Aby zmienić hasło roota:

mysql> USE mysql;
mysql> UPDATE user SET Password=PASSWORD('new-password') WHERE user='root';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Tworzenie użytkowników

Nie należy używać hasła roota, więc powinieneś stworzyć konto użytkownika, by połączyć się z bazą danych ze skryptem PHP. Możesz dodać użytkowników przy użyciu panelu kontrolnego takiego jak phpMyAdmin.

Aby uzyskać dostęp do interfejsu, wpisz w swojej przeglądarce internetowej:

http://ipaddress/phpmyadmin/

Kiedy zostaniesz spytany o nazwę użytkownika i hasło, wpisz identyfikator i hasło roota (domyślnie nie ma hasła dla roota)

Źródła:

http://www.mysql-apache-php.com

http://httpd.apache.org/docs/1.3/misc/security_tips.html

http://www.debianhelp.co.uk/webserver.htm

Strona ostatnio modyfikowana 14/08/2010 0100 UTC