Zawartość ISO

Na płycie aptosid live-ISO znajduje się tylko otwarte oprogramowanie w sensie dfsg. Pod tym adresem można uzyskać dodatkowe informacje o nie-wolnych źródłach firmware.

ISO jest całkowicie oparte na Debianie Sid (aktualne wydanie na 2012-12-01) wzbogacone i ustabilizowane przy pomocy własnych pakietów i skryptów stworzonych specjalnie dla aptosid. Wprowadzono rozszerzone jądro aptosid, które bazuje na najnowszym jądrze vanilla kernel 3.6.9-rc1. ACPI i DMA są włączone domyślnie.

Kompletny plik manifestu każdej opublikowanej wersji aptosid można znaleźć na każdym serwerze lustrzanym Serwery lustrzane, Pobieranie, i wypalanie aptosid.

Rodzaje, odmiany ISO

Aptosid oferuje 5 odmian aktualnych live-ISO, będących wstępem do Debian Sid. Instalacja nie zajmuje zazwyczaj więcej niż 10-20 minut.

Te odmiany to :
 1. KDE lite 32 bit , live-ISO około 600MB:
  zawiera minimalny zestaw aplikacji do KDE4 desktop. Dodawanie aplikacji jest łatwe i realizowane poprzez apt.
 2. KDE lite 64 bit , live-ISO około 600MB:
  zawiera minimalny zestaw aplikacji do KDE4 desktop. Dodawanie aplikacji jest łatwe i realizowane poprzez apt.
 3. XFCE 32 bit, live-ISO około 500MB:
  zawiera pełnowartościowy środowisko graficzne (to nie jest wersja minimalna), i posiada wszystkie programy gotowe do produktywnego zastosowania. Zajmuje mniej miejsca niż KDE4.
 4. XFCE 64 bit , live-ISO około 500MB:
  zawiera pełnowartościowy środowisko graficzne (to nie jest wersja minimalna, i posiada wszystkie programy gotowe do produktywnego zastosowania. Zajmuje mniej miejsca niż KDE4.
 5. KDE-full, wersje 32 bit + amd64 bit, live-ISO około 2.5GB:
  Zawiera kompletny zestaw aplikacji KDE4, w 16 językach. Zawiera pośrów różnego rodzaju oprogramowania kompletne środowisko biurkowe takie jak LibreOffice oraz przeglądarki internetowe min. iceweasel (Firefox)

Programy i narzędzia

Minimalne wymagania systemowe dla KDE4 i XFCE

AMD64

i686

Aplikacje i narzędzia

Aptosid-ISO zawiera wiele różnych programów i narzędzi, które pokrywają prawie każdą potrzebę użytkownika w codziennej pracy z komputerem.

Choice of 2 major cutting edge Desktop Managers to access programs/applications:
KD4 (en + de), menedżer pulpitu z najwyższej półki
Xfce4 (en + de), menedżer pulpitu średniej klasy

Fluxbox (en + de) jest dodany do powyższych odmian jako opcjonalny menedżer pulpitu o niewielkich wymaganiach.

Do przeglądania internetu, w zależności od wersji, można wybierać pomiędzy Konqueror i iceweasel.

Office Productivity applications (again depending on the ISO variation range from LibreOffice, Abiword, Gnumeric, through to file managers like Dolphin and Thunar, (to name only a few).

Do konfiguracji sieci i połączenia internetowgo istnieją do wyboru Ceni , do WIFI zobacz dokumentację WIFI Roaming .

Informacje o zamkniętych sterownikach znajdziesz tutaj.

Do partycjonowania twardego dysku wprowadziliśmy cfdisk i GParted, który ma możliwość zmiany wielkości partycji ntfs.

Narzędzie diagnostyczne Memtest86+, zaawansowane narzędzie diagnostyki pamięci, także jest dostarczone.

Wszystkie warianty ISO zawierają pełny zestaw narzędzi uruchamianych z linii poleceń. Kompletny plik manifestu każdej opublikowanej wersji aptosid można znaleźć na każdym serwerze lustrzanym Serwery lustrzane, Pobieranie, i wypalanie aptosid.

Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności:

To jest oprogramowanie eksperymentalne. Korzystasz z niego na własne ryzyko. Projekt aptosid, jego twórcy i członkowie zespołu nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności w żadnych okolicznościach za zniszczenie sprzętu i oprogramowania, utratę danych lub inne bezpośrednie lub pośrednie szkody powstałe w wyniku użycia tego oprogramowania. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie wolno ci używać tego oprogramowania, ani dalej go dystrybuować.

Strona ostatnio modyfikowana 03/01/2013 0630 UTC