Rozmiary partycji i przykłady

Dla zwykłego użytku zalecamy ext4.

Przy pomocy menadżera partycji gparted twarde dyski są partycjonowane i/lub formatowane. Program posiada graficzny interfejs i jego obsługa jest intuicyjna.

Gparted potrafi także zmniejszyć lub przesunąć partycje a także prowadzić działania na partycjach NTFS [ze szczególnym zastrzeżeniem, że po dokonaniu zmian na partycji NTFS musisz natychmiast ponownie uruchomić system przed jakimkolwiek innym działaniem]. Patrz: pełna dokumentacja gparted. Zmiany na partycjach NTFS mogą być też dokonywane przy pomocy komercyjnych narzędzi takich jak Partition Magic (TM) i Acronis (TM).

ZAWSZE TWÓRZ KOPIĘ ZAPASOWĄ SWOICH DANYCH!

W przypadku, gdy partycja pojawi się jako zamontowana, odmontuj urządzenie, także partycję wymiany (swap) za pomocą kliknięcia prawym klawiszem myszy na ikonie partycji w gparted lub terminalu, przykładowo:

umount /dev/sda1

Partycja wymiany (swap) może być odmontowana w terminalu za pomocą:

swapoff -a

W zasadzie, 5 GB jest więcej niż wystarczające dla instalacji na hd, ale zbyt dużo z tym nie zwojujesz. Rozsądna minimalna instalacja powinna mieć 12 GB miejsca. Linuksowym nowicjuszom, zalecamy na początek tylko dwie partycje (root / home i swap), ponieważ upraszcza to znacznie pierwszą instalację, a następnie założenie dodatkowych partycji na oddzielny katalog /home i dodatkowe partycje z danymi.

Powinieneś koniecznie mieć partycję wymiany (swap), która jest odpowiednikiem pliku wymiany windows, lecz znacznie bardziej efektywna). Dla normalnego uzytku, partycja wymiany (swap) powinna mieć wymiar dwukrotnie większy niz ram.

Aby mieć możliwość wymiany danych z instalacjami Windows powinienieś uzywać vfat (fat32) lub ext2 jako, że istnieje odpowiedni w tym celu sterownik MS Windows™. [XFS nie jest wspierany]. Ext2 System plików umożliwiający instalację MS Windows and also Writing on NTFS partitions with ntfs-3g.

It is wise to write down the names of the partitions for reference.

Here are some simple examples for different partition sizes:
1 TB for dual boot MS Windows and Linux
Disk Size Filesystem Mountpoint/System
sda1 50 GB NTFS MS Windows System
sdb1 100 GB ext4 / (includes home)
sda3 300 GB FAT32/ext2 Data for MS Windows System and Linux
sda2 550 GB ext4 Data for Linux
sda4 2 GB Linux Swap Linux Swap
120 GB hard drive with MS Windows, dual boot with Linux:
Disk Size Filesystem Mountpoint/System
sda1 30 GB NTFS MS Windows System
sda2 20 GB ext3 /
sda3 20 GB ext3 /home
sdb1 48 GB FAT32/ext2 Data exchange MS Windows and Linux
sda4 2 GB Linux Swap Linux Swap
60 GB for dual boot MS Windows and Linux:
Disk Size Filesystem Mountpoint/System
sda1 24 GB NTFS MS Windows System
sda2 10 GB FAT32/ext2 Data for MS Windows and Linux
sda3 10 GB FAT32/ext2 Data for MS Windows and Linux
sdb1 14 GB ext4 / (includes home)
sda4 2 GB Linux Swap Linux Swap
200GB hard drive:
Disk Size Filesystem Mountpoint/System
sda1 20 GB ext4 /
sda2 20 GB ext4 /home
sda3 158 GB ext2/3/4 data
sda4 2 GB Linux Swap Linux Swap
160GB hard drive:
Disk Size Filesystem Mountpoint/System
sda1 20GB ext4 /
sda2 20GB ext4 /home
sda3 59GB ext4 data
sdb1 59GB ext4 data
sda4 2 GB Linux Swap Linux Swap
General

There are many ways to partition your hard drives. These examples should be enough for a start.

It makes good sense to purchase a USB hard drive to make a regular data back up should any of your hard drives fail. If dual booting with MS Windows™, always put MS on the first hard disk/partition.

For other partitioning options see Partitioning to use LVM - Logical Volume Manager and Installing to encrypted partitions - cryptroot.

Content last revised 20/04/2011 - 0745 UTC