Aktywacja usług w aptosidzie

insserv (Pontos 2008-04 i późniejsze ): Aby wystartować/zatrzymać już zainstalowane usługi:

Czytaj /usr/share/doc/insserv/README.Debian, uwagi do wydania i opisy w man pages bardzo uważnie:

 $ man insserv
 $ man invoke-rc.d
 $ man update-rc.d
 google LSB headers

Aby wykonać 'start':

service <service> start

Aby wykonać 'stop':

service <service> stop

Aby wykonać 'restart:

service <service> restart

Aby zapobiec uruchamianiu usługi przy starcie systemu

update-rc.d <service> remove
[usunie wszystkie startowe linki]

Aby upewnić się, że usługa pracuje przy starcie systemu [nie zawsze potrzebne]

update-rc.d <service> defaults
[utworzy linki startowe]

Aby przeczytać listę uruchomionych usług:

ls /etc/rc5.d

S oznacza wystartowanie usługi.
K oznacza brak startu.

Starsze instalacje (przed Pontos 2008-04)

insserv na zainstalowanych systemach przed Pontos 2008-04

Uwaga: Starsze instalacje nie uruchomią insserv automatycznie, z powodu własnych skryptów startowych użytkowników lub dowiązań symbolicznych. NIE zaleca się instalowania insserv na systemach wcześniejszych niż Pontos. Pakiet ten powinien być stosowany z ostrożnością, ponieważ nieprawidłowe lub brakujące zależności LSB istniejących skryptów instalacyjnych może prowadzić do uniemożliwienia rozruchu systemu. Instalacja insserv na istniejącej instalacji może wymagać dokonania ręcznych zmian.

Czytaj uwagi dokumentacji Debiana, i uwagi do wydania przed instalacja i włączeniem insserv.

Kończenie usługi lub procesu

pkill jest bardzo użyteczny ze względu na łatwość użycia i możliwość wykorzystania przez użytkownika i administratora w terminalu lub tty.

pkill -n usługa

Jeśli nie jesteś pewny poprawnej pisowni nazwy procesu lub usługi, które chcesz zakończyć, pkill <tab> <tab> dostarczy listę.

htop jest także dobrym wyborem. (killall -9 jest ostatnią z możliwości).

Poziomy uruchamiania aptosid - init

To jest lista poziomów uruchamiania systemu operacyjnego aptosid, zwróć uwagę, że różni się od poziomów uruchamiania debiana stable:

Runlevel aptosid Debian
init 0 Wyłącza zasilanie PC. Wyłącza zasilanie PC.
init 1 Tryb jednego użytkownika [root] (tryb bezpieczeństwa lub ratunkowy). Demony jak apache i sshd są zatrzymane. Nie wchodź w ten poziom przez zdalny dostęp. Tryb jednego użytkownika, zatrzymuje usługi (tryb bezpieczeństwa lub ratunkowy). Nie wchodź w ten poziom przez zdalny dostęp.
init 2 Tryb wielu-użytkowników z działającą siecią, graficzny system X-Window nie działa, i/lub by nie wchodzić w X-Window System. Domyślny runlevel Debiana dla trybu Wielu-użytkowników z działającą siecią i systemem X-Window.
init 3 Tryb wielo-użytkownikowy z działającą siecią, nie działającym systemem X-Window, i/lub by zatrzymać lub nie wchodzić w system X-Window. Tu dokonuje się aktualizacji systemu poprzez dist-upgrade. Tak jak runlevel 2 / init 2.
init 4 Tryb wielo-użytkownikowy z działającą siecią, nie działającym systemem X-Window, i/lub by zatrzymać lub nie wchodzić w system X-Window. Tak jak runlevel 2 / init 2.
init 5 Domyślny tryb aptosida wielo-użytkownikowy z działającą siecią, działającym systemem X-Window, i/lub by wystartować system X-Window. Tak jak as runlevel 2 / init 2.
init 6 Restart/reboot ponowne uruchomienie systemu. Restart/reboot ponowne uruchomienie systemu.
init S To tu usługi wczesnej fazy startu systemu są uruchamiane na zasadzie "tylko raz". Nie można przełączyć się do niego po tym został jak został już uruchomiony. To tu usługi wczesnej fazy startu systemu są uruchamiane na zasadzie "tylko raz". Nie można przełączyć się do niego po tym został jak został już uruchomiony.

Aby upewnić się co do aktualnego poziomu uruchomienia (init) w jakim jesteś:

who -r

Wymaganą lekturą dla każdego administratora systemu poziomów aptosida i Debiana jest:

man init

Utracone hasło roota

Nie możesz odzyskać utraconego hasła, ale możesz ustawić nowe.

Najpierw wystartuj system z Live-CD.

Jako root zamontuj swoją partycję główną (na przykład /dev/sdb2)

mount /dev/sdb2 /media/sdb2

Teraz podmień główny katalog na swoją starą partycję główną przy pomocy chroot i ustaw nowe hasło:

chroot /media/sdb2 passwd

Ustawianie nowych haseł

Aby zmienić hasło twojego 'użytkonika', wykonaj jako $ użytkownik:

$ passwd

Aby zmienić hasło twojego 'superużytkownika' (root), wykonaj jako # root:

passwd

Aby zmienić hasło użytkownika jako administrator, wykonaj jako # root:

passwd <użytkownik>

Czcionki w aptosidzie

Poprawne ustawienia dpi - podstawy

Ustawienia DPI są trudne do zgadnięcia, ale są właściwie doskonale wykryte przez X.

Poprawna rozdzielczość i częstotliwość odświeżania

Każdy monitor posiada własną, doskonałą kombinację ustawień, ale niestety nie każdy przekazuje właściwe wartości DCC, a czasem istnieje potrzeba poprawy wartości przez użytkownika.

Domyślny wybór czcionek, rendering i rozmiary

aptosid używa wolnych czcionek, które dowiodły swojej wszechstronności, twój własny wybór czcionek może pogorszyć jakość renderingu. Jest jednak kilka potężnych opcji w Debianie (oprócz KDE>systemsettings ), które mogą pomóc dostarczyć idealnego renderingu również z innymi czcionkami. Bądź jednak świadomy, że każda czcionka ma tylko kilka idealnych rozmiarów, inne rozmiary mogą nie wyglądać tak dobrze.

Zmiana dpi również może prowadzić do poprawy wyglądu czcionki:

fix-dpi-kdm

Polecenie powinno pokazać DPI dla twojego rozmiaru ekranu, ale możesz również manipulować tym parametrem. Aby zmiany przyniosły efekt, musisz przejść do trybu init 3, nastepnie wrócić do init 5, albo uruchomić ponownie system.

Po zmianie typu czcionki albo DPI (w X lub Firefox/Iceweasel), możesz potrzebować kilku ponownych regulacji, aby otrzymać zadowalający efekt, szczególnie po zmianie z czcionki bitmapowej na True Type, lub odwrotnie:

dpkg-reconfigure fontconfig-config

Wybierz "native" i "autohinter" w konfiguratorze. Można też spróbować innych ustawień.

Jeśli to nie będzie działać, możesz potrzebować utworzyć ponownie cache czcionek poprzez:

apt-get install --reinstall --yes -o DPkg::Options::=--force-confmiss -o DPkg::Options::=--force-confnew fontconfig fontconfig-config
Aplikacje oparte na GTK, takie jak Firefox/Icewasel

Aplikacje oparte na GTK generalnie sprawiają problemy z domyślnymi ustawieniami KDE. Można to naprawić przy pomocy:

apt-get install gtk2-engines system-config-gtk-kde gtk-qt-engine gtk2-engines-qtcurve

W Ustawienia >Wygląd znajdziesz nową pozycję menu nazwaną Style i Czcionki GTK. Ustaw 'Style GTK' na 'Clearlooks' a 'Czcionki GTK' ustaw na 'Czcionki KDE' lub eksperymentuj z wieloma opcjami by zadowolić swoje preferencje.

To może naprawić rendering czcionek w aplikacjach gtk.

CUPS - serwer wydruków

KDE posiada rozbudowaną pomoc na ten temat, ale aktualizacja systemu często powoduje, że cups nie działa poprawnie, to jest jedno ze znanych rozwiązań:

modprobe lp
echo lp >> /etc/modules
apt-get remove --purge cupsys cups
apt-get install cups
	LUB
apt-get install cups cups-driver-gutenprint hplip

Upewnij się, że CUPS działa :

service cups restart

Następnie w przeglądarce internetowej:

http://localhost:631

Innym problemem jest próba ustawienia cups przez GUI, kiedy pojawia się okno proszące o twoje hasło, podczas gdy ty chcesz użyć uprawnień roota i wpisać hasło roota.

The OpenPrinting database zawiera mnóstwo informacji o konkretnych drukarkach, wraz z dużą ilością informacji o strownikach, samych sterownikach, podstawowe dane techniczne i związane z tym zestawy narzędzi konfiguracyjnych.

Dżwięk w aptosidie

Dźwięk jest domyslnie wyciszony w aptosidzie.

Wersja KDE używa Kmix a XFCE używa Mixer.

Często jest to tylko kwestia kliknięcia na ikonę dźwięku na pasku zadań i odznaczenie pola "Mute".

Kmix

W kmix musisz włączyć opcje, które preferujesz dla opcji kanału, Kmix>Ustawienia>Konfiguracja Kanałów. Albo w konsoli:

$ kmix
XFCE

W XFCE uruchom mixer i dodaj kilka kontrolek przez Multimedia>Mixer i kliknij na Wybierz Controls box. Lub w terminalu:

$ xfce4-mixer

Alsamixer

Jeśli wolisz używać Alsamixera, znajduje się on w pakiecie alsa-utils:

apt-get update
apt-get install alsa-utils
exit

Ustaw preferowane ustawienia dźwięku jako $użytkownik w terminalu:

$ alsamixer
Content last revised 15/04/2014 0100 UTC