Konfiguracja serwera czasu

W konsoli jako root:

apt-cache search ntp
apt-get update && apt-get install ntp ntp-doc
update-rc.d -f ntp defaults
uruchom później update-rc.d, po dokonaniu konfiguracji

Znajdź dokumentację w:

/usr/share/doc/ntp-doc/html/index.html
i dodaj do ulubionych

Jest to duży dokument i nie wszystko dotyczy interesujących nas kwestii.

ntp nie zostanie aktywowane do czasu ponownego uruchomienia systemu, ale powinieneś ustawić czas tak dokładnie, jak to jest możliwe przed restartem.

ntp pobierze czas z serwerów z listy /etc/ntp.conf, głównego pliku konfiguracyjnego.

ntpdate i demon ntpd pobiera listę serwerów czasu z /etc/ntp.conf. Oto przykład:

 pool.ntp.org maps to more than 100 low-stratum NTP servers.
# Your server will pick a different set every time it starts up.
# *** Please consider joining the pool! ***
# *** http://www.pool.ntp.org/#join ***
server 192.168.3.24
server ntp.blueyonder.co.uk
server uk.pool.ntp.org
server 1.uk.pool.ntp.org
server 2.uk.pool.ntp.org
server 0.europe.pool.ntp.org
server 1.europe.pool.ntp.org
server 2.europe.pool.ntp.org

Pierwszy to inny komputer w tej samej sieci, na którym działa usługa ntp [w tym przypadku to 'server 192.168.3.1']

Drugi to serwer czasu twojego ISP.

Następne to uk.pool.ntp.org i kilka europejskich serwerów czasu. Często serwer nazw pełni też funkcję serwera czasu, możesz to sprawdzić poprzez uruchomienie:

ntpdate -v

Polecenie nie zmieni czasu systemowego, jedynie wskaże pobrany z serwera:

# ntpdate -v 192.168.3.24
19 Sep 19:09:27 ntpdate[13329]: ntpdate 4.2.2@1.1532-o Wed Aug 9 12:08:54 UTC 2006 (1)

A full list of ntp timeservers is here http://www.pool.ntp.org/

Teraz możesz pozwolić na dostęp do twoich lokalnych systemów:

# Local users may interrogate the ntp server more closely.
restrict 127.0.0.1 nomodify
restrict 192.168.3.0/24

Następnie aktywuj serwer czasu:

# If you want to provide time to your local subnet, change the next line.
# (Again, the address is an example only.)
broadcast 192.168.3.255

Plik ntp.conf wygląda trochę dziwnie, ponieważ jest traktowany jako plik diff. Przed uruchomieniem ntp, musisz ustawić czas, np.

# ntpdate -u -b uk.pool.ntp.org
19 Sep 19:19:33 ntpdate[15641]: step time server 62.3.200.116 offset 0.001523 sec

Następnie uruchom ntp jako usługę, aby była uruchamiana przy każdym starcie:

ntpq -pn

Jeśli wszystko poszło dobrze, powinieneś zobaczyć coś takiego:

# ntpq -pn
remote      refid   st t when poll reach  delay  offset jitter
----------------------------------------------------------------------------
192.168.3.24  .INIT.     16 u  - 1024  0  0.000  0.000  0.000
+194.117.157.4  192.5.41.40   2 u  97 128 377  7.849  1.548 30.157
*82.219.3.1   195.66.241.2   2 u 101 128 377  17.755  0.794 24.722
 82.133.58.132  .INIT.     16 u  - 1024  0  0.000  0.000  0.000
+194.153.168.75 195.66.241.3   2 u  37 128 377  23.475  3.259 12.203
+82.68.126.114  209.81.9.7    2 u 101 128 377  44.567  -1.366 46.922
+194.88.2.88   194.159.73.44  3 u  90 128 377  17.208  -5.569 27.527
+130.226.232.145 213.112.52.151  3 u  89 128 377  62.130  -0.797 39.999
 127.127.1.0   .LOCL.     10 l  18  64 377  0.000  0.000  0.001
 192.168.3.255  .BCST.     16 u  -  64  0  0.000  0.000  0.001

Gwiazdka w trzeciej linii w tym przykładzie: *82.219.3.1,oznacza aktywny serwer czasu, uznawany przez system za najbardziej dokładny. Używany jest port 123. Przykładowa linia iptables dla serwera czasu:

# Network Time Protocol (NTP) Server
$IPT -A udp_inbound -p UDP -s 0/0 --destination-port 123 -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -j ACCEPT -p tcp --dport 123
Content last revised 14/08/2010 0100 UTC