Aktualizacja przy pomocy Live-cd

Funkcja aktualizacji aptosid.com przy pomocy "live-cd' nie istnieje. Przed rozpoczęciem instalacji aptosid.com WYKONAJ KOPIĘ BEZPIECZEŃSTWA SWOICH DANYCH! Włączając w to zakładki i maile.

Zaleca się utworzenie osobnej partycji na dane. Zalety takiego rozwiązania w trakcie odzyskiwania danych w przypadku awarii są niemierzalne.

Dlatego $HOME został miejscem, gdzie są przechowywane pliki konfiguracyjne aplikacji.

ZAWSZE WYKONUJ KOPIĘ ZAPASOWĄ SWOICH DANYCH włączając w to zakładki i maile!

Aktualizacja zainstalowanego na dysku aptosid.com

Zainstalowałeś najnowszą wersję aptosid.com i chcesz sprawdzić, czy masz na nim najnowsze wersję pakietów oraz aktualizacje bezpieczeństwa.

W siduksie nazywa się to 'dist-upgrade' i wykonuje się przez sieć.

Jedyną wspieraną metodą to dist-upgrade jest następująca procedura:

NIGDY nie wykonuj dist-upgrade podczas sesji X
Zawsze sprawdzaj bieżące ostrzeżenia na głównej stronie aptosid.com. Ostrzeżenie te wynikają z natury niestabilnej gałęzi dystrybucji i są aktualizowane codziennie.
## Log out of KDE.  
## Go to Textmode by doing Ctrl+Alt+F1
## logon as root, and then type:
service kdm stop  ##If using another window manager replace kdm, for example with gdm
apt-get update
apt-get dist-upgrade
apt-get clean
service kdm start ##If using another window manager replace kdm, for example with gdm
NIGDY NIE DOKONUJ DIST-UPGRADE [lub UPGRADE] przy pomocy adept, synaptic lub aptitude PATRZ: Aktualizacja zainstalowanego systemu:

Powody, dla których powinieneś używać tylko apt-get do dist-upgrade

Menadżery pakietów takie jak adept, aptitude, synaptic i kpackage nie zawsze są w stanie wziąć pod uwagę wielką ilość zmian, która ma miejsce w Sidzie (zmiany zależności, zmiany nazw, zmiany skryptów, ...). Nie jest to jednak wina twórców tych narzędzi, piszą oni wspaniałe programy, które świetnie działają w stabilnej gałęzi debiana, nie są one po prostu odpowiednie dla specjalnych potrzeb Debiana Sid.

Używaj, czego chcesz, do wyszukiwania pakietów, ale pozostań przy apt-get do właściwego instalowania/usuwania/aktualizacji.

Menadżery pakietów takie jak adept, aptitude, synaptic i kpackage nie są przewidywalne (w przypadu kompleksowego wyboru pakietów). Połącz to z szybko poruszającym się celem, jakim jest sid, i nawet gorszymi zewnętrznymi repozytoriami o kwestionowanej jakości (nie używamy ich, ani nie polecamy, ale są rzeczywistością na systemach użytkowników), a będziesz zabiegał o katastrofę. Inną kwestią jest to, że wszystkie te graficzne menadżery pakietów muszą działać w trybie init 5, w X, a wykonywanie dist-upgrade w trybie init 5 (lub nawet 'upgrade' co jest niezalecane) może zakończyć się uszkodzeniem twojego systemu bez możliwości naprawy, może nie dziś lub jutro, ale w dalszej przyszłości.

Z drugiej strony apt-get robi dokładnie to, o co jest proszony, jeśli następuje awaria możesz ją zlokalizować i znaleźć komunikaty o błędach/naprawić je, jeśli apt-get chce usunąć połowę systemu (z powodu zmian w bibliotekach) jest czas na reakcję administratora (czyli ciebie).

To jest powód, dla którego deweloperzy debiana używają apt-get, a nie inne menadżery pakietów.

Strona ostatnio modyfikowana 03/09/2014 0630 UTC