Wsparcie PHP dla Apache2

Upewnij się, że masz wszystkie poniższe linie w swoim apache2.conf (lub w conf.d/php.ini):

LoadModule php5_module modules/libphp5.so
# Powoduje, że interpreter PHP zostaje skojarzony z plikami z rozszerzeniem .php
AddType application/x-httpd-php .php

Jeśli chcesz pozwolić na różne typy plików index, sprawdź, czy masz następującą linię w pliku /etc/apache2/apache2.conf

DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.shtml

Uruchom ponownie serwer apache

#service apache2 restart

Źródła:

http://www.mysql-apache-php.com

http://httpd.apache.org/docs/1.3/misc/security_tips.html

http://www.debianhelp.co.uk/webserver.htm

Content last revised 14/08/2010 0100 UTC