Konfiguracja aptosid.com do użycia SAMBA - współdzielenie plików ze zdalnymi komputerami z Windows

Wykonuj wszystkie polecenia jako root (w terminalu lub konsoli) Wpisz URL w Konquerorze (uruchom Konquerora jako zwykły użytkownik.

server = nazwa serwera lub IP komputera z windowsem
share = nazwa udziału

W KDE - Konqueror wpisz URL smb://server lub pełne URL smb://server/share

W konsoli możesz zobaczyć udziały umieszczone na serwerze poprzez wywołanie polecenia:

smbclient -L server

Aby zamontować udział w katalogu (z pełnym dostępem dla WSZYSTKICH użytkowników) zapamiętaj to:miejsce montowania musi istnieć. Jeśli go nie ma, najpierw musisz stworzyć katalog (nazwa jest dowolna):

mkdir -p /mnt/server_share

Następnie zamontuj udział - zdalny system plików VFAT:

mount -t cifs -o username=Administrator,file_mode=0777,dir_mode=0777 //server/share /mnt/server_share

lub zdalny system plików NTFS:

mount -t cifs -o username=Administrator,file_mode=0777,dir_mode=0777,lfs //server/share /mnt/server_share

Aby zakończyć połączenie, użyj polecenia:

umount /mnt/server_share

Jeśli chcesz umieścić wpis w /etc/fstab, aby uczynić montowanie łatwiejszym, wpisz następującą linię w tym pliku:

//server/share /mnt/server_share    cifs defaults,username=your_username,password=**********,file_mode=0777,dir_mode=0777  0  0

Jak skonfigurować aptosid.com jako Samba-Server

Ponieważ samba nie znajduje się na live-cd aptosid.com. musisz wykonać następujące polecenia, aby mieć dostęp do samba

su
apt-get update
apt-get install samba samba-tools smbclient cifs-utils samba-common-bin

W przypadku instalacji na HD:

Example 1:

W przypadku sytemu zainstalowanego na twardym dysku, konieczne jest skonfigurowanie samba. Oto prosty przykład. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o użyciu samba i konfiguracji linuksowego serwera samba zalecamy przeczytanie dokumentacji samba..

Aby skonfigurować Sambę postępuj jak poniżej:

otwórz plik /etc/samba/smb.conf w edytorze (np. kedit or kwrite) i wpisz:

# Zmiany globalne - wszystko tak proste jak to jest
#możliwe - brak haseł, działa jak Windows 9x

[global]
security = share
workgroup = WORKGROUP

# udział bez prawa zapisu -ważne gdy system plików NTFS ma być współdzielony!

[WINDOWS]
comment = Windows Partition
browseable = yes
writable = no
path = /media/sda1 # <-- ustaw dla swojej partycji
public = yes

# Współdzielenie partycji z prawami zapisu- partycja musi być montowana
# z prawem zapisu - ma sens w przypadku np. FAT32.

[DATA]
comment = Partycja z danymi (pierwszy dysk logiczny)
browseable = yes
writable = yes
path = /media/sda5
public = yes

Restart the samba server

service samba restart

Example 2:

groupadd smbuser
useradd -g smbuser <the-user-you-want>
smbpasswd -a <the-user-you-want>
smbpasswd -e <the-user-you-want>

Next edit /etc/samba/smb.conf to give it share permissions, (be careful with what folders you enable), for example:

[homes]
  comment = Home Directories
  browseable = yes.
  writeable = yes

[media, be careful!]
  path = /media
  browseable = yes
  read only = no
  #read only = yes
  guest ok = no
  writeable = yes

[video]
  path = /var/lib/video
  browseable = yes
  #read only = no
  read only = yes
  guest ok = no

#any other folder you want to share with windows/linux/mac
  #path = path = /media/xxxx/xxxx
  #browseable = yes
  #read only = no
  #read only = yes
  #guest ok = no

Restart the samba server

service samba restart

Sprawdzanie udziałów w sambie

Aby ustawić udziały w sambie bez względu na bezpieczeństwo, wykonaj następujące polecenia (np. dla konfiguracji LAN):

Ustaw uprawnienia katalogu i jego zawartości na przynajmniej -rwxr-xr-x:

ls -la sciezkaDo/nazwaUdzialu/*

Jeśli nie, wykonaj:

chmod -R 755 sciezkaDo/nazwaUdzialu

Jeśli chcesz, aby była możliwość zapisu:

chmod -R 777 dirShareName

Sposób, by sprawdzić, że udział jest dostępny: (nie zapomnij uruchomić serwer):

smbclient -L localhost

Powinieneś zobaczyć coś takiego:

 smbclient -L localhost
Password:
Domain=[HOME] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.26a]

    Sharename    Type   Comment
    ---------    ----   -------
    IPC$      IPC    IPC Service (3.0.26a)
    MaShare     Disk   comment
    print$     Disk   Printer Drivers
Domain=[MSHOME] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.26a]

Jeśli nie ustawiłeś hasła, po prostu wciśnij ENTER

Nie zapomnij zapisać zmiany. Teraz możesz uruchomić/zatrzymać sambę:

service samba start

i

service samba stop

Możesz również uruchomić/zatrzymać sambę automatycznie w czasie startu systemu:

update-rc.d samba defaults

Teraz samba wystartuje, kiedy system zostanie uruchomiony i zostanie zatrzymany przy wyłączeniu komputera.

Więcej informacji o sambie..

Strona ostatnio modyfikowana 03/04/2013 0100 UTC