Partycjonowanie LVM - Logical Volume Manager

Oto podstawowe wprowadzenie. To jest twoim zadaniem dowiedzieć się więcej o LVM. Więcej informacji można znaleźć na końcu tej strony - lista nie jest wyczerpująca.

Instrukcje te dotyczą aptosid od wersii 2010-03 aptosid-apate.

Logiczne wolumeny mogą obejmować kilka dysków i są skalowalne, w przeciwieństwie do tradycyjnej metody partycjonowania dysków twardych.

Ani tradycyjne metody particjonowania lub particjonowanie z LVM są działania, które są wykonywane bardzo często. Dlatego procedura musi być dobrze przemyślana, aby osiągnąć pożądany efekt.

Trzech podstawowych pojęć powiniec znać:

Sześć kroki, które są potrzebne

W naszym przykładzie wychodzimy z założenia, że dyski twarde nie są srozdzielone. Należy zauważyć: jeżeli stare partycje zostaną usunięte, wszystkie dane zostaną utracone na zawsze.

Ponieważ GParted lub KDE Partition Manager (menedżer partycji, partitionmanager) aktualnie nie wspierają LVM potrzebne jest cfdisk lub fdisk.

Krok 1: Tworzenie tablicy partycji:

fdisk /dev/sda
 n  aby utworzyć nową partycję na dysku
 p  ta partycja będzie partycją główną
 1  dać partycji numer 1 jako identyfikator
 ### size allocation  ### pierwszy i ostatni cylinder ustawiać do wartości domyślnych. Naciśnij enter aby używać całą szerokość dysku
 t  wybiera typ partycji
 8e jest to kod szesnastkowy (hex code) dla Linux LVM
 W  zapisuje zmiany na dysku. ##To polecenie zapisuje tabelę partycji. Jeśli do tej pory popełniłeć błąd, istniejący układ partycjonowania zostanie jaki był, a dane są dalej dostępne.##

Jeżeli wolumin ma obejmować dwóch lub więcej dysków, powtórz ten proces na każdym z dysków.

Krok 2: Utwórz wolumin fizyczny (ten krok spowoduje usunięcie wszystkich danych):

pvcreate /dev/sda1

Proces ten będzie powtarzany w razie potrzeby dla każdej partycji.

Krok 3: Utwórz grupę woluminów:

vgcreate vulcan /dev/sda1

Jeżeli chcesz używać na przykład trzy dyski, integruj je w vgcreate tak:

vgcreate vulcan /dev/sda1 /dev/sdb1 /dev/sdc1

Jeśli zrobiłeś to poprawnie będziesz mógł zobaczyć wynik z:

vgscan

vgdisplay pokazuje rozmiar :

vgdisplay vulcan

Krok 4: Tworzenie woluminu logicznego. W tym momenciemuszą trzeba decydować, jaki duży powinien być logiczny wolumin na początku. Jedną z zalet LVM jest możliwość dostosowania rozmiaru bez ponownego uruchomienia komputera.

W naszym przykładzie chcemy wolumin z 300GB o nazwie spock w LVM o nazwie vulcan:

lvcreate -n spock --size 300g vulcan

Krok 5: sformatować wolumin (cierpliwość przy formatowaniu, to może trochę potrwać):

mkfs.ext4 /dev/vulcan/spock

Krok 6:

mkdir /media/spock/

Aby montować wolumin w czasie procesu bootowania fstab muszi zostać dostosowany w edytorze tekstu.

mcedit /etc/fstab

Zastosowanie /dev/vulcan/spock jest lepszy niż użyć numerów UUID z LVM, ponieważ jest tak łatwiej do klonowania systemu plików (nie ma kolizje-UUID). Zwłaszcza z LVM, można tworzyć systemy plików z tymi samymi numerami UUID (przykład: snapshots).

/dev/vulcan/spock /media/spock/ ext4 auto,users,rw,exec,dev,relatime  0  2

Opcjonalne: Właściciel wolumina może być zmieniony tak, że inni użytkownicy mogą czytać / zapisać na LVM:

chown root:users /media/spock
chmod 775 /media/spock

Twoje podstawowe LVM powinien być utworzony.

Zmiana rozmiaru wolumenu

It is highly recommended that you use a live ISO to change the partition sizes. Whilst growing the partition 'on the fly' may be error free, the same can not be said when reducing the volume, as anomalies will cause data loss, particularly if / (root) or /home are involved.

To resize the volume from 300GB to 500GB, as used in this example:
umount /media/spock/
lvextend -L+200g /dev/vulcan/spock

Then run the command for the filesystem to be resized:

e2fsck -f /dev/vulcan/spock
resize2fs /dev/vulcan/spock
mount /media/spock
To resize the volume from 300GB down to 280GB, as used in this example:
umount /media/spock/

Then run the command for the filesystem to be resized:

e2fsck -f /dev/vulcan/spock
resize2fs /dev/vulcan/spock 280g

Then resize the volume

lvreduce -L-20g /dev/vulcan/spock
resize2fs /dev/vulcan/spock
mount /media/spock
Zarządzanie LVM z programu GUI

system-config-lvm oferuje graficzny interfejs do zarządzania LVMs. Program jest uruchamiany jako root:

apt-get install system-config-lvm
man system-config-lvm  # lekturą obowiązkową
Więcej informacji:
Page last revised 26/07/2011 2325 UTC