Przełączanie pomiędzy sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi

Prawdopodobnie musisz zainstalować non-free firmware z USB flash. Więcej informacji pod Wskazówki dla sprzętu wymagającego niewolnego oprogramowania.

Najprostszym sposobem, aby przełączać się między przewodową siecą LAN i siecią WLAN jest użycie demona ifplugd. To jest już zainstalowany na aptosid.

Dostosowanie /etc/network/interfaces

Musisz najpierw zapewnić, że eth0 nie jest aktywne:

ifdown eth0
Przykład pliku konfiguracji 'interfaces':

Ustawienie jest proste: - kabel interfejsu (tu: eth0) nie powinno być poprzedzone dowolnej konfiguracji jak "allow-hotplug" lub podobnych:

auto lo
iface lo inet loopback

# governed by ifplugd ... do not use allow-hotplug or auto options
iface eth0 inet dhcp

Następnie ponownie skonfiguruj ifplugd:

dpkg-reconfigure ifplugd
Debconf-ustawienie ifplugd

"Static interfaces" pozostaje wolne:

Static interfaces

Add your wired interface (here "eth0") to "hotplugged interfaces":

Hotplugged interfaces

Strona pomocy dla niestandardowych konfiguracji:

Configuration help

Pozostaw domyślne konfiguracje, wystarczy kliknąć OK:

Default configuration

'ifplugd' ma być powstrzymany przed rozpoczęciem stanu bezczynności. Automatycznie zostanie uruchomiony po stanu bezczynności:

Suspend behaviour

The result is a configuration file /etc/default/ifplugd containing:

INTERFACES=""
HOTPLUG_INTERFACES="eth0"
ARGS="-q -f -u0 -d10 -w -I"
SUSPEND_ACTION="stop"

Komputer teraz jest gotowy do przełączania między wieloma interfejsami sieciowymi. Aby skonfigurować bezprzewodowego roamingu zobać tutaj Konfigurowanie WiFi Roaming z wpa.

Content last revised 06/11/2011 1400 UTC