Instalacja aptosid-ISO na piórze USB, karcie SSD, urządzeniu SDHC przy użyciu dystrybucji Linux, MS Windows™ lub Mac OS X™

Poniżej opisana metoda umożliwia, niezależnie od systemu operacyjnego, zainstalowanie aptosid-ISO na piórze USB, karcie SSD, urządzeniu SDHC (Secure Digital High Capacity card).

Aptosid-ISO zostanie zapisane na urządzeniu i nawet gdy opcja persist nie jest możliwa, pozwoli ci mieć aptosid-na-nośniku.

Jeśli opcja persist jest wymagana, zalecaną metodą jest instalacja z dostępnego istniejącego systemu aptosid za pomocą install-usb-gui, ponieważ nie posiada żadnych ograniczeń. Patrz też Instalacja na nośniku USB/SD/flash fromiso, aptosid-on-a-stick.

Warunki

Linux    MS Windows    Mac OS X

Systemy operacyjne Linux

Podłącz pióro USB lub czytnik z kartą, na którą chcesz dokonać zapisu. Wykonaj kod:

cat /path/to/aptosid-*.iso > /dev/USB_raw_device_node

lub

dd if=/path/to/aptosid-*.iso of=/dev/sdf
Przykład:

Podłącz urządzenie, uruchom dmesg i spójrz na wynik:

sd 13:0:0:0: [sdf] Assuming drive cache: write through
sd 13:0:0:0: [sdf] Assuming drive cache: write through
sdf: sdf1 sdf2
sd 13:0:0:0: [sdf] Assuming drive cache: write through
sd 13:0:0:0: [sdf] Attached SCSI removable disk

Zakładając, że ISO aptosid-2009-04-moros-kde-lite-i386-200912310312.iso został pobrany, (można zmienić tą nazwę na aptosid-moros-kde-lite.iso), wykonaj kod:

cat /home/username/aptosid-moros-kde-lite.iso > /dev/sdf

lub

dd if=/home/username/aptosid-moros-kde-lite.iso of=/dev/sdf

Urządzenie USB/SSD powinno zostać rozpoznane automatycznie i powinna być dostępna opcja menu F4 wskazujaca Hard Disk, w innym przypadku wywołaj F4 >Hard Drive lub dodaj fromhd w linii uruchamiania boot menu.

Systemy MS Windows™

Metoda szybka i prosta. Zainstaluj program o nazwie flashnul, (strona pobrania programu).

Zanotuj dokładną nazwę programu 'flashnul', ponieważ po rozpakowaniu pliku pokaże się jako folder o nazwie flashnul-xx, (na przykład 'flashnul-1rc1.zip' pobrany, rozpakowany i zainstalowany w 'Program Files' ma folder o nazwie flashnul-1rc1, który zawiera folder o nazwie flashnul-1rc1, który z kolei zawiera program flashnul i związane z nim pliki oraz foldery, które tym samym będą używane w całym tym przykładzie.)

Podłącz pióro/kartę

Jeśli rozpakowałeś i zainstalowałeś flashnul do folderu Program Files i nie masz pewności, gdzie nośnik USB został zamontowany w systemie, uruchom kod 'flashnul -p' klikając run z menu, a następnie wpisz kod cmd aby otworzyć terminal. Przejdź do folderu programu flashnul, zawierającego wszystkie szczególne pliki, w tym przypadku:

cd C:\Program Files\flashnul-1rc1\flashnul-1rc1\
flashnul -p

Wynik powinien pokazać coś takiego:

Available physical drives:
0       size = 60022480896 (55 Gb))
1       size = 2003828736 (1911 Mb)

Zakładając, że ISO aptosid-2009-04-moros-kde-lite-i386-200912310312.iso został pobrany, (można zmienić tą nazwę na aptosid-moros-kde-lite.iso), wytnij i wklej (lub skopiuj) do folderu flashnul-1rc1, zawierającego wszystkie szczególne pliki i foldery programu.

Jeśli przykładowo wynik 'flashnul-p' pokazał urządzenie USB zamontowane na 1. Wpisz następujący kod i naciśnij klawisz Enter (uprawnienia administratora mogą być wymagane):

flashnul 1 -L aptosid-moros-kde-lite.iso

MS Win7 może potrzebować określonej litery dysku, na przykład D: lub c:\ :

flashnul D: -L c:\flash\aptosid-2010-01-kde-lite.iso

Urządzenie USB/SSD powinno zostać rozpoznane automatycznie i powinna być dostępna opcja menu F4 wskazujaca Hard Disk, w innym przypadku wywołaj F4 >Hard Drive lub dodaj fromhd w linii uruchamiania boot menu.

System Mac OS X™

Podłącz urządzenie USB. Mac OS X powinien automatycznie je zamontować. W terminalu (znajdź go w folderze Aplikacje > Narzędzia), wykonaj:

diskutil list

Ustal jak zostało nazwane urządzenia USB, a następnie odmontuj partycje na urządzeniu (załóżmy /dev/disk1):

diskutil unmountDisk /dev/disk1

Zakładając, że ISO aptosid-2009-04-moros-kde-lite-i386-200912310312.iso został pobrany do /Users/username/Downloads/, (można zmienić tą nazwę na aptosid-moros-kde-lite.iso) oraz gdy urządzenie USB jest oznaczony jako disk1, wykonaj:

dd if=/Users/username/Downloads/aptosid-moros-kde-lite.iso of=/dev/disk1

Urządzenie USB/SSD powinno zostać rozpoznane automatycznie i powinna być dostępna opcja menu F4 wskazujaca Hard Disk, w innym przypadku wywołaj F4 >Hard Drive lub dodaj fromhd w linii uruchamiania boot menu.

Page last revised 04/05/2011 1540 UTC