Instalacja nowych jąder (kerneli)

Jądra (Kerneli) aptosid są w repozytorium aptosid jako .deb i są automatycznie ustępowane podczas aktualizacji systemu.

Następującą jądra są dostępne:

Kroki aktualizacji jądra bez aktualizacji systemu (dist-upgrade):

1. Zaktualizuj pakietów jako root:

apt-get update

2. Instalacja najnowszego jądra:

apt-get install linux-image-aptosid-686 linux-headers-aptosid-686

Uruchom ponownie komputer, aby załadować nowe jądro.

Jeśli z nowym jądrem masz problemy, możesz ponownie uruchomić starszym jądrem.

Moduły

Aby dowiedzieć się, które moduły są potrzebne - te polecenie daje aktualną listę dostępnych modułów - kopiuj tej linii do konsoli / terminala:

apt-cache search 2.6.*.slh.*-aptosid| awk '/modules/{print $1}'

Aby uzyskać pełny opis każdego modułu, skopiuj tej linii do konsoli / terminala:

apt-cache search 2.6.*.slh.*-aptosid

Tak zainstalować potrzebne moduły (na przykład virtualbox-ose i qc-usb):

apt-get install virtualbox-ose-modules-2.6.24-2.6.24.2.slh.7-aptosid-686 (to przykład)
apt-get install qc-usb-modules-2.6.24-2.6.24.2.slh.7-aptosid-686 (to przykład)

Tak się sprawdza, jakie moduły są załadowane do jądra (kernel):

ls /sys/module/
lub
cat /proc/modules

Instalacja modułów z Dynamic Module-Assistant Kernel Module Support (dmakms)

dmakms jest bardzo przydatne do instalowania modułów jądra, dla których nie istnieją skompilowane moduły. Ten program automatyzuje instalację modułów jądra z module-assistant (m-a) przy aktualizacji jądra.

apt-get install dmakms module-assistant

Przed uaktywnieniem 'Dynamic Kernel Module Support Assistant Module', trzeba wymagane moduły jądra za pomocą module-assistant dla aktualnie działającego jądra zainstalować. Więcej informacji można znaleźć na stronie informacji (man) od module-assistant:

man m-a

Nazwa pakietu kompatybilny z module-assistant muszi być wpisywany do pliku konfiguracyjnym /etc/default/dmakms, aby przygotowanie i zainstalowanie modułów dla każdego nowego jądra linuksa jest zautomatyzowane.

Przykład: Instalacja modułu speakup z module-assistant

Zapewniaj, że contrib non-free w liście źródeł /etc/apt/sources.list.d/debian.list jest wpisywane.

apt-cache search speakup-s
speakup-source - Source of the speakup kernel modules

Przygotowanie modułu:

m-a prepare
m-a a-i speakup-source

Następnie należy aktywować Dynamic Kernel Module Support Module Assistant dla speakup, aby przy następnej aktualizacji jądra moduł speakup również będzie przygotowane - bez własnego wkraczania. Trzeba dodać speakup-source do pliku konfiguracyjnego /etc/default/dmakms .

mcedit /etc/default/dmakms
speakup-source

Powtórz ten sam proces dla każdy inny moduł jądra, który jest zgodny z module-assistant.

Linux-headers muszą być zainstalowane odpowiednymi obrazami linux (Linux-Image), aby module-assistand mógł kompilować moduły jądra.

Jeśli moduł nie ładuje

Jeśli moduł nie ładuje, z jakiejkolwiek przyczyny [nowy składnik-Xorg lub z innego powodu]:

modprobe <module>

Następnie zrestartuj komputer.

Jeśli po restarcie nadal nie załadowuje modułu:

 m-a a-i -f module-source

To rekompiluje moduł - ponownie zrestartuj komputer.

Jak to działa

Dynamic Module-Assistant Kernel Module Support składa się ze skryptu init (/etc/init.d/dmakms) który jest aktywowany przy starcie systemu lub ze skryptu przy instalacji nowego obrazu Linux (Linux-Image).

/etc/init.d/dmakms działa w czasie każdego uruchomienia, aby każdego modułu źródłowego w liście /etc/default/dmakms ocenić na aktualnoć i ewentualnie skompilować i zainstalować go.

Kiedy nowy obraz linuksa będzie zainstalowany, zostanie /etc/init.d/dmakms za pomocą 'postinst' z dwoma argumentami ('start' oraz 'version string' tego jądra linux) uruchomiony, aby przygotować nowych modułów jądra. Pakiety (moduły) z /etc/default/dmakms zostaną kompilowane przez module-assitant i zostaną przy następnego wyłączenia zainstalowane. Powodem, dlaczego instalacja jest wykonywana podczas wyłączania, jest to, ponieważ w tym czasie apt/dpkg pewnością nie jest zajęte przez inne procesy.

$ /usr/share/doc/dmakms

Usuwanie starych jąder (kernel remover)

Po zainstalowaniu nowego jądra, starsze jądra mogą być usunięte. Jednak utrzymanie starych jąder na kilka dni jest zalecane. Jeśli powstaną problemy z nowym jądrem, można używać starego jądra do uruchomienia, który jest wyświetlane na ekranie GRUB.

Aby usunąć starych jąder, można zainstalować skrypt kernel-remover:

apt-get update
apt-get install kernel-remover
Content last revised 15/09/2010 1025 UTC