Tworzenie kopii zapasowej folderów domowych

Przed przeniesieniem /home powinieneś utworzyć jego kopię zapasową. Można tego dokonać tworząc paczkę tar skompresowaną programem gzip. Aby to zrobić jako root wykonaj:

tar cvzpf  gdzieś/home.tar.gz /home

Aby rozpakować:

tar xvpf gdzieś/home.tar.gz

Alternatywną metodą tworzenia kopii zapasowej jest wykorzystanie rdiff.

Przenoszenie folderów domowych - /home

Nie używaj katalogu domowego pochodzącego z innej dystrybucji, gdyż pliki konfiguracyjne mogą konfiliktować z tymi pochodzącymi z Aptosida, jeśli używasz tych samych nazw użytkowników na obu dystrybucjach!

Przenoszenie lub używanie isniejącej partycji /home Aptosida może być dokonane dwojako, wykorzystując do tego dystrybucję Live, albo systemową linię poleceń. Żaden ze sposobów nie jest trudny.

Ponieważ system korzysta z UUID, musisz odczytać uuid nowej partycji.

Najprostszy sposób polega na dodaniu zakomentowanej informacji do pliku /etc/fstab jeszcze przed przemieszczeniem /home.

Podczas startu komputera w polu GRUB-a należy wpisać "1" (bez cudzysłowów) i potwierdzić Enterem. Spowoduje to uruchomienie systemu w trybie init (runlevel) 1, który jest trybem single user i foldery domowe nie są używane.

Po zalogowaniu się na konto administratora (root), należy zamontować nową partycję dla /home, na przykład:

mount /dev/sdxX /media/nowy-home
(lub jakakolwiek inna partycja, na której powstanie nowy /home)
cp -pr /home /media/nowy-home

Następnie trzeba wyedytować plik /etc/fstab, aby odzwierciedlić zmianę w systemie :

mcedit /etc/fstab

Teraz wystarczy odkomentować (usunąć znak "#") linię odpowiadającą za montowanie nowego /home i zakomentować (wstawić znak "#") linię odpowiadającą za poprzednie /home. Po zapisaniu zmian ( F2 ) i opuszczeniu programu ( F10 ) należy ponownie uruchomić komputer.

Content last revised 05/09/2010 0830 UTC