'Definice terminálu/konsole

Terminál, také nazývaný konsole, jak se také jmenuje v KDE (Konsole), je program, který vám umožní přímo se dorozumívat s operačním systémem Linux spouštěním plejády příkazů, které jsou pak ihned spuštěny. Často se také označuje jako 'shell' nebo 'příkazová řádka'. Terminál je velice mocný nástroj a určitě stojí za to snaha se ho alespoň v základu naučit používat.

V aptosid můžete nalézt terminál/konsoli blízko K-menu s ikonkou monitoru. V závisloti na vašem tématu prostředí může i nemusí obsahovat obrázek shellu. Stejnou ikonu naleznete také v K-menu pod "Systém".

Jakmile otevřete terminálové okno, bude vám představena terminálová řádka, která bude mít následující formát:

jméno_uživatele@jméno_počítače:~$

Uživatlské jméno rozeznáte určitě jako své přihlašovací jméno. ~ (vlnovka) indikuje, že se nacházíte ve svém domovském adresáři a $ předznamenává, že jste přihlášeni právy uživatele. Na konci řádky uvidíte kurzor. Toto je vaše příkazová řádka, kam budete zadávat příkazy, které budete chtít spouštět.

Pro spoustu příkazů bude nutné, aby byly spuštěny s root právy. Toho docílíte zadáním su na řádku a stisknutím enter. Poté budete dotázáni na vaše root heslo. Zadejte tedy vaše heslo a znovu stiskněte enter (všimněte si, že když zadáváte heslo, tak se nic neobjeví na obrazovce).

Pokud jste zadali heslo správně, tak se řádka změní na:

root@jméno_počítače:/home/jméno_uživatele#

VAROVÁNÍ: Když jste přihlášeni jako root, systém vám nebude bránit v potenciálně nebezpečných operacích, jako je například smazání důležitého souboru atd..., musíte si být absolutně jisti tím, co děláte, neboť je možné, že vážně poškodíte svůj systém.

Všimněte si, že znak $ se proměnil #. V terminálu nebo konsoli # vždy znamená, že jste přihlášení s root právy.. V tomto manuálu budeme vynechávat vše, co předchází $ nebo #. Takže příkaz jako:

# apt-get install něco

Znamená: Otevřete terminál, přepněte se do uživatele root (sux) a zadejte příkaz na řádku #. (Již nepište #)

Někdy se může stát, že terminál nebo konsole bude nečitelná, zadejte:

-->
reset

a zmáčkněte enter.

Jestli se vám bude zdát výstup terminálu nebo konsole rozostřený, tak to často můžete vyřešit stisknutím ctrl+l, což překreslí terminálové okno. Podobné rozostření většinou nastává, pokud pracujete s programem, které používá prostředí ncurses, jako je například irssi.

Konsole nebo terminál se někdy mohou jevit jako zamrzlé, ačkoliv ale nejsou, a vše, co budete zadávat, bude bráno v potaz. To může být způsobeno stisknutím omylem ctrl+s. V takovém případě zkuste stisknout ctrl+q pro odblokování terminálu.

Barevný terminál uživatel:~$ a root:# řádky:

Barevný terminál vás může zachránit před nechtěnou a často katastrofální chybou při práci jako root # , když jste vlastně chtěli pracovat jako uživatel~$, nebo použitím barevných značek na příkazy, které jste spustili o nějákych pár set řádků dříve.

V základu jsou uživatel~$ a root# řádky stejné barvy a je velmi jednoduché změnit barvu pro oba účty.

Základní barvy jsou:

(syntaxe je 00;XX)
[00;30] Černá
[00;31] Červená
[00;32] Zelená
[00;33] Žlutá
[00;34] Modrá
[00;35] Magenta
[00;36] Azurová
[00;37] Bílá
[Nahraďtě [00;XX] za [01;XX] pro variantu barvy].
Jak změnit barvu vaší uživatelské ~$ řádky:

Jako $ uživatel za použití vašeho oblíbeného textového editoru:

$ <editor> ~/.bashrc

Přemístěte se na řádku 39 a odkomentujte ji, takže budete mít:

force_color_prompt=yes

Přesuňte se na řádku 53 a kde uvidíte 01;32m (například), tak to změňte na barvu, která se vám líbí.

Například pro azurově zbarevnou uživatelskou~:$ řádku, [01;36m\], budete musete změnit kód [01;XXm\] na třech místech v syntaxi:

PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;36m\]\u@\h\[\033[01;36m\]:\[\033[01;36m\]\w\[\033[00m\]\$ '

Nový vzhled se projeví pouze v nových seancí terminálu.

Pro změnu barvy root# řádky:
su
<mcedit> /root/.bashrc

Přemístěte se na řádku 39 a odkomentujte ji, takže budete mít:

force_color_prompt=yes

Přesuňte se na řádku 53 a kde uvidíte 01;32m (například), tak to změňte na barvu, která se vám líbí.

Například pro červeně zbarevnou root:# řádku, [01;31m\], budete musete změnit kód [01;XXm\] na třech místech v syntaxi:

PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;31m\]\u@\h\[\033[01;31m\]:\[\033[01;31m\]\w\[\033[00m\]\$ '

Nový vzhled se projeví pouze v nových seancí terminálu.

Barva pozadí terminálu

Pro změnu barvy pozadí nebo písma v terminálu se podívejte do menu nastavení terminálu

Terminal colours

Je zde obrovské množství dostupných nastavení pro změnu barvy, ale doporučením budíž, ať to zůstane jednoduché

About Xapps whilst in X as root and sux2 as an alias

While the common command for becoming root is <su>, using kdesu <Application> or gksu <Application> will allow you run GUI / X11 applications from the desktop and allow root to start graphical applications.

For those used to using sux , (sux has been broken by a 'login' security update for a long time), will find that sux2, as an alias, is a good option in the meantime otherwise use, as $user:

$ suxterm

In most cases, using an Xapp while in root is to take advantage of a GUI editor like kate, kwrite, mousepad or leafpad to name just a few. X while in root is also required for the GUI partitioning application gparted. (Also see sudo).

Non-gui applications like mcedit, vim, vi, or emacs are highly recommended as editors, with mcedit being one of the intuitive editors of the non-gui applications for use by first time users of a text editor while in root with X. mcedit, vim, vi or emacs are possibly your only choices of an editor while not in X. (mc is an ideal file browser while not in X).

KDE options

To start kdesu in KDE:

Alt+F2

or right-click on the desktop and choose:

Run Command

then:

kdesu <Application>

Some KDE applications require dbus-launch in front of the application:

dbus-launch <Application>

Xfce options

To start Run Command in Xfce:

Alt+F2

or right-click on the desktop and choose:

Run Command

then:

gksu <Application>

Other Desktop Window Manager options

Another keyboard option also generic to all major Desktop Managers is:

Alt+F2

then:

su-to-root -X -c <Application>

Terminal/konsole options

To run kdesu in a terminal:

/usr/lib/kde4/libexec/kdesu

To run gksu in a terminal:

/usr/bin/gksu

Another option is ssh -X root@localhost otherwise use su-to-root -X -c :

ssh -X root@localhost

Whilst ssh is installed by defualt it may not be enabled. To enable ssh, as root:

service ssh start

else:

su-to-root -X -c <application>

Setting up an alias in a the terminal for kdesu, gksu, su-to-root -X -c or ssh -X root@localhost called sux2

Typing a long command line in the terminal all the time is not an ideal, so the solution is to set up an terminal/konsole alias called sux2.

Note: In each of the following examples the command to activate the alias in a terminal will be:

sux2 <application>
Setting an alias

The use of mcedit as $user in the following examples is deliberate. Feel free to use any editor you wish to use:

$ mcedit ~/.bashrc

Note:To enable any changes you have made you need to close the terminal/konsole and restart it.

Add the following code to the file ~/.bashrc by appending the code to the end of the file:

Setting kdesu an alias

alias sux2='/usr/lib/kde4/libexec/kdesu' 

Setting gksu an alias

alias sux2='/usr/bin/gksu'

Setting su-to-root -X -c as an alias

alias sux2='su-to-root -X -c'

Setting ssh -X root@localhost as an alias

alias sux2='ssh -X root@localhost'

You may want to implement a ~/.bash_alias file to contain all the aliases that you find useful. Therefore make a file called ~/.bash_alias. Read the ~/.bashrc file and /usr/share/doc/bash-doc/examples:

apt-get install bash-doc

sudo není podporováno

sudo není v základu po instalaci na disk aktivováno. Je umožněno ho použivát na Live-ISO, jelikož není nastaveno žádné root heslo. Odůvodněním je, že pokud se útočník zmocní hesla uživatele, nedostane se mu ihned práv super-uživatele a nebude moci provést potenciálně nebezpečné změny ve vašem systému.

Dalším problémem s použiváním sudo je, že vede ke spouštění root aplikací s nastavením uživatele, což může vést k přepsání nebo změne oprávnění. V některých případech to může způsobit nemožnost použití aplikace uživatelem. Používejte sux2, kdesu, gksu nebo su-to-root -X -c or ssh -X root@localhost tak, jak je doporučeno.

Jako root

VAROVÁNÍ: Když jste přihlášeni jako root, systém vám nebude bránit v potenciálně nebezpečných operacích, jako je například smazání důležitého souboru atd..., musíte si být absolutně jisti tím, co děláte, neboť je možné, že vážně poškodíte svůj systém.

V žádném případě nebuďte jako root pro spouštění aplikací, které používáte jako standardní uživatel pro každodenní činnost, jako je posílání emailů, vytváření tabulek nebo prohlížení internetu a další.

Nápověda příkazové řádky

Ano, je tady. Většina linuxových příkazů/programů je doprovázena manuálem nazývaným "man stránka" nebo "manuálová stránka" a je přístupná z příkazové řádky. Syntaxe pro ni je:

$ man název-příkazu

nebo

$ man -k <klíčové-slovo>

Zobrazí se manuálová stránka pro daný příkaz. Pro přesun nahoru a dolů použijte kurzorových kláves. Jako příklad zkuste:

$ man apt-get

Pro vystoupení z manuálové stránky stiskněte q pro ukončení.

Dalším užitečným nástrojem je "apropos" příkaz. Apropos vlastně umožňuje prohledávat manuálové stránky na daný příkaz, jeslti se například nepamatujete kompletní syntaxi. Jako příklad zkuste:

$ apropos apt-

Zobrazí se seznam všech příkazů dostupných pro správce balíčků 'apt'. 'apropos' nástroj je celkem mocný, ale jeho detailní popis je nad rámec tohoto manuálu. Pro detaily jeho použití se prosím odkažte na jeho manuálové stránky.

Seznam příkazů terminálu v Linuxu (vyňatek)

To výborné výchozí místo ohledně použivání BASHe z linuxcommand.org

A very comprehensive list of commands in alphabetical order from An A-Z Index of the Bash command line for Linux and is a 'must bookmark'

Je zde spousta tutoriálů na internetu. Jeden velmi dobrý zaměřený na začátečníky je: A Beginner's Bash

Nebo použijte váš oblíbený vyhledávač, abyste jich našli více.

Obsah naposledy revidován 05/03/2013 1326 UTC