Přehled vytváření diskových oddílů GPT s gdiskem

GPT gdisk {Globally Unique Identifier (GUID) Partition Table (GPT)}, já nástroj pro rozdělení jakkoli velkého pevného disku na diskové oddíly a je nezbytný pro disky s velikostí více jak 2 TB. Také se gdisk již v základu ujistí, že budou vaše diskové oddíly perfektně zarovnány pro disky SSD, (nebo pro disky, které nemají sektory o velikosti 512 bajtů).

Asi největší výhodou GPT je, že není nutné dbát primárních, rozšířených, ani logických svazků, které jsou součástí diskových oddíly MBR. GPT podporuje téměř neomezené množství diskových oddílů a je pouze limitováno velikosti rezervovaného místa pro diskové oddíly na disku GPT. Nutno ale podoknout, že v základu má gdisk maximum 128 diskových oddílů.

Na druhou stranu ale může být použití GPT na malých USB/SSD zařízení (například klíče o velikosti 8 GB) kontraproduktivní, pokud je jejich účelem přenášet data z jednoho počítače na druhý. Tím spíše pokud jsou operační systémy rozdílné..

Důležité poznámky

Termíny EFI a UEFI jsou zaměnitelné a zahrnují stejný koncept.

Datové disky GPT

Některé operační systémy nepodporují datové disky GPT. Odkažte se prosím na dokumentaci příslušného operačního systému.

Datové disky GPT jsou použitelné pod Linuxem pro stroje s 32 i 64 bitovou architekturou.

Zavádění disku GPT

Dvojí i trojité zavádění disků GPT s Linuxem, BSD a Applem je podporováno pomocí módu EFI na 64 bitových strojích.

Dvojí zavádění disků GPT jak s Linuxem, tak s MS Windows je možné, pokud váš systém MS Windows dokáže zavádět disky GPT v módu UEFI na 64 bitových strojích.

Vytváření diskových oddílu s GUI pro použití GPT

Krom terminálově zaleženého gdisku podporují disky GPT i grafické nástroje jako 'gparted' a 'partitionmanager'. Nicméně by měl být gdisk vaším upřednostňovaným nástrojem, abyste zamezili vzniku různých GUI anomálií. Nutno dodat ale, že jsou 'Gparted - gparted' i 'KDE Partition Manager - partitionmanager' (spolu s dalšími) skvělé nástroje pro vizuální ověření toho, co jste učinili s gdiskem.

Nezbytné čtení, než budete pokračovat dále:

Partitioning your HD using gdisk for a Linux system

Understanding key gdisk commands such as m to bring you back to the main menu, d , n , p and t , amongst others, will in the main, become core commands regarding your gdisk partitioning requirements, and it is worthwhile to explore gdisk on a 'test' disk.
IMPORTANT NOTE about the n command:

When using the n command, you press <Enter> to give the partition the next free number and you then you need to press <Enter> again to accept the default start sector for the next partition before setting the size you need for the last sector. For example:

Command (? for help): n 
Partition number (2-128, default 2): 2 
First sector (34-15728606, default = 411648) or {+-}size{KMGTP}: 
Last sector (411648-15728606, default = 15728606) or {+-}size{KMGTP}: +6144M

Example of partitioning a GPT disk

Scale to suit your requirements:

 1. Creating a bootloader partition, (assuming the disk is not a pure data disk and it needs to be bootable)
 2. Creating a swap partition, (assuming the disk is not a pure data disk and it needs to be bootable)
 3. Creating linux partitions
 4. Creating other data partitions

NOTE: The following example uses a USB stick to demonstrate the steps required. and thus it is not exhaustive.

The Steps

If you are not sure of the name of the disk, use fdisk to acertain the name, (root privalages are required for all partitioning and formatting commands):

fdisk -l

fdisk will give you the path required and possibly include other partition names within the disk, however you need to look for the actual disk path, irrespective of partitions that may exist on the disk. For example, assume that it is sdb and start gdisk with the path to disk:

gdisk /dev/sdb

The initial output is a warning if the disk is not a new disk or a disk already using GPT:

GPT fdisk (gdisk) version 0.7.2
Partition table scan:
 MBR: MBR only
 BSD: not present
 APM: not present
 GPT: not present
***************************************************************
Found invalid GPT and valid MBR; converting MBR to GPT format.
THIS OPERATION IS POTENTIALLY DESTRUCTIVE! Exit by typing 'q' if
you don't want to convert your MBR partitions to GPT format!
***************************************************************
Command (? for help):

When starting gdisk on a disk with existing MBR partitions and no GPT, the program displays a message surrounded by asterisks about converting the existing partitions to GPT. This is intended to scare you away if you launch gdisk on the wrong disk by accident or if you don't know what you're doing. You must explicitly respond to this warning before proceeding. This is a deliberate message to keep you from accidentally damaging your boot disks.

Type ? and you will see a list of available commands, (the coloured commands are for documentation purposes):

Command (? for help): ? 
b	back up GPT data to a file
c	change a partition's name
d	delete a partition
i	show detailed information on a partition
l	list known partition types
n	add a new partition
o	create a new empty GUID partition table (GPT)
p	print the partition table
q	quit without saving changes
r	recovery and transformation options (experts only)
s	sort partitions
t	change a partition's type code
v	verify disk
w	write table to disk and exit
x	extra functionality (experts only)
?	print this menu

To verify that you're working on the disk you think you're working type p .

Command (? for help): p 
Disk /dev/sdb: 16547840 sectors, 7.9 GiB This example is using an 8GB stck
Logical sector size: 512 bytes
Disk identifier (GUID): 0267952D-9B06-4B10-A648-B83684786910
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 16547806
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 16547773 sectors (7.9 GiB)
Number Start (sector)  End (sector) Size    Code Name

The Code column of the output shows the partition type code and the Name column displays a free-form text string that you can modify.

Deleting the partition table

You now need to delete the entire partition table on the disk to be able to set up GPT partitioning:

command (? for help): d 

To GPT-EFI Boot or GPT-BIOS Boot

Should booting a GPT disk be a requirement, there are 2 options to format the boot sector of a GPT disk.

The options are:

or

EFI booting

The BIOS needs to be EFI capable, and turned on, and selected to be bootable.

If you are going to boot using EFI you must have a FAT formatted EFI System Partition (type EF00 ) as the first partition. This partition will contain your bootloader(s). When you install it will ignore any "where to boot from" choices in install-gui and an aptosid bootloader will be installed on the EFI System Partition under /efi/aptosid . The EFI System partition will also be mounted as /boot/efi as long as you leave the "mount other partitions" option selected, you do not need to tell the installer to mount this partition.

Creating the EFI bootloader partition

Type n to add a new partition and +200M to give the bootloader a size.

Command (? for help): n 
Partition number (1-128, default 1): 1 
First sector (34-16547806, default = 34) or {+-}size{KMGTP}: 
Information: Moved requested sector from 34 to 2048 in
order to align on 2048-sector boundaries.
Use 'l' on the experts' menu to adjust alignment
Last sector (2048-16547806, default = 16547806) or {+-}size{KMGTP}: +200M 
Current type is 'Linux filesystem'

By typing L a list of codes will be presented:

Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): L 
0700 Microsoft basic data 0c01 Microsoft reserved  2700 Windows RE     
4200 Windows LDM data   4201 Windows LDM metadata 7501 IBM GPFS      
7f00 ChromeOS kernel    7f01 ChromeOS root     7f02 ChromeOS reserved  
8200 Linux swap      8300 Linux filesystem   8301 Linux reserved   
8e00 Linux LVM       a500 FreeBSD disklabel   a501 FreeBSD boot    
a502 FreeBSD swap     a503 FreeBSD UFS      a504 FreeBSD ZFS     
a505 FreeBSD Vinum/RAID  a800 Apple UFS       a901 NetBSD swap     
a902 NetBSD FFS      a903 NetBSD LFS      a904 NetBSD concatenated 
a905 NetBSD encrypted   a906 NetBSD RAID      ab00 Apple boot     
af00 Apple HFS/HFS+    af01 Apple RAID      af02 Apple RAID offline 
af03 Apple label      af04 AppleTV recovery   be00 Solaris boot    
bf00 Solaris root     bf01 Solaris /usr & Mac Z bf02 Solaris swap    
bf03 Solaris backup    bf04 Solaris /var     bf05 Solaris /home    
bf06 Solaris alternate se bf07 Solaris Reserved 1  bf08 Solaris Reserved 2 
bf09 Solaris Reserved 3  bf0a Solaris Reserved 4  bf0b Solaris Reserved 5 
c001 HP-UX data      c002 HP-UX service     ef00 EFI System     
ef01 MBR partition scheme ef02 BIOS boot partition  fd00 Linux RAID

Enter ef00 to make it a UEFI partition:

Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): ef00
Changed system type of partition to 'EFI System'

BIOS Boot partition

Creating a BOIS boot partition

If your system does not suppert UEFI, you can make a BIOS boot partition, as it replaces the sector of disk on a DOS partitioned drive that lives between the partition table and the first partition where grub is written directly.

Type n to add a new partition and +200M to give the bootloader a size. (The reason to make it +200M,compared with conventional thinking of +32M, is to have in place an EFI sized partition should you ever need to change the disk to EFI booting).

Command (? for help): n 
Partition number (1-128, default 1): 1 
First sector (34-16547806, default = 34) or {+-}size{KMGTP}: 
Information: Moved requested sector from 34 to 2048 in
order to align on 2048-sector boundaries.
Use 'l' on the experts' menu to adjust alignment
Last sector (2048-16547806, default = 16547806) or {+-}size{KMGTP}: +200M 
Current type is 'Linux filesystem'

Enter ef02 to make it a BIOS boot partition:

Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): ef02
Changed system type of partition to 'BIOS boot'

Important Note: The Boot BIOS partition is not to be formatted

Creating the swap partition

The allocation of a swap partition should never be underestimated, particularly for laptops and notebooks, as laptops and notebooks need to have the ability to suspend to disk, if required. It should at least equal your RAM.

Type n to add a new partition and +2G, (or, +2048M) to give the swap partition a size witha type code of 8200 . An example of this would look like this:

Command (? for help): n 
Partition number (2-128, default 2): 2 
First sector (34-15728606, default = 411648) or {+-}size{KMGTP}: 
Last sector (411648-15728606, default = 15728606) or {+-}size{KMGTP}: +2048M
Current type is 'Linux filesystem'
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): 8200 
Changed type of partition to 'Linux swap

Creating the data partitions

Type n to add a new partition and XXXG to give the partition a size. In this example +4G:

Partition number (3-128, default 3): 3 
First sector (34-15728606, default = 4605952) or {+-}size{KMGTP}: 
Last sector (4605952-15728606, default = 15728606) or {+-}size{KMGTP}: +4G
Current type is 'Linux filesystem'
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): 8300
Changed type of partition to 'Linux filesystem

Repeat the same process for the other partitions according to your requirements.

As this example is a stick it may be wise to make an Any OS Data partition, witha type code of 0700, otherwise give it the code for a Linux filesystem (8300):

Command (? for help): n 
Partition number (4-128, default 4): 4 
First sector (34-15728606, default = 12994560) or {+-}size{KMGTP}: 
Last sector (12994560-15728606, default = 15728606) or {+-}size{KMGTP}: +1300M
Current type is 'Linux filesystem'
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): 0700 
Changed type of partition to 'Microsoft basic data'

To examine the partitions you have created:

Command (? for help): p 
Disk /dev/sdx: 15728640 sectors, 7.5 GiB
Logical sector size: 512 bytes
Disk identifier (GUID): F409CFD3-6DDC-4551-BBC5-85DC218C1352
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 15728606
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 73661 sectors (36.0 MiB)

Number Start (sector)  End (sector) Size    Code Name
  1      2048     411647  200.0 MiB  EF00 Boot
  2     411648     4605951  2.0 GiB   8200 Swap
  3     4605952    12994559  4.0 GiB   8300 Linux File System
  4    12994560    15656959  1.3 GiB   0700 Any OS Data

To add a description of each partition use the c command to describe each partitions purpose. For example:

Command (? for help): c 
Partition number (1-4): 4 
Enter name: Descriptive name of your choosing

The w writes your changes to disk whilst q command exits without saving your changes:

Command (? for help): w 

Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING
PARTITIONS!!

Do you want to proceed? (Y/N): y 
OK; writing new GUID partition table (GPT).
The operation has completed successfully.

Formatting the partitions

As gdisk creates partitions not filesystems, you will need to format each of your partions via the terminal. However you will need to know the names of the partitions so you can format each one correctly, therefore run:

fdisk -l

fdisk will give you the path required. Assuming that it is sdb :

gdisk /dev/sdb
Command (? for help): p 

Now do q to exit gdisk and be back at the # root prompt, allowing you to enter the path for each partition number:

For the UEFI partition, (Do not format a BIOS Boot partition):

 mkfs -t vfat /dev/sdb1

For the Linux partition, (The syntax for any other Linux partitions will of course change for each additiional Linux File System partitions, that is sdb4, sdb5, and counting:

 mkfs -t ext4 /dev/sdb3

For the 'Any OS Partition', (possibly only required if a USB stick is required for cross platform interoperability):

 mkfs -t vfat /dev/sdb4

Format the swap partition:

mkswap /dev/sdb2

Then:

swapon /dev/sdb2

Then check, if swap is recognized, by entering in console:

swapon -s

If swap is recognised correctly, enter

swapoff -a

These commands work just as they would on MBR partitions.

It is absolutely imperative to reboot so that the new partitioning and format scheme can be read by the kernel.

After you have rebooted you are now ready to start installation to, or use, a GPT disk.

Advanced gdisk commands

Before saving your changes, you may want to verify that there are no glaring problems with the GPT data structures. You can do this with the v command:

Command (? for help): v 
No problems found. 0 free sectors (0 bytes) available in 0
segments, the largest of which is 0 sectors (0 bytes) in size

In this case, every available byte on the disk is allocated to partitions and no problems were found. If free space were available for partition creation, you'd see how much was available. If gdisk found problems, such as overlapping partitions or mismatched main and backup partition tables, it would report them here. Of course, gdisk includes safeguards to ensure that you can't create such problems yourself. The v option's sanity checks are intended to help you spot problems that might result from data corruption.

If problems had been detected, you might be able to correct them using various options on the recovery & transformation menu , which is a second menu of options available by typing r :

Command (? for help): r 

recovery/transformation command (? for help): ?
b	use backup GPT header (rebuilding main)
c	load backup partition table from disk (rebuilding main)
d	use main GPT header (rebuilding backup)
e	load main partition table from disk (rebuilding backup)
f	load MBR and build fresh GPT from it
g	convert GPT into MBR and exit
h	make hybrid MBR
i	show detailed information on a partition
l	load partition data from a backup file
m	return to main menu
o	print protective MBR data
p	print the partition table
q	quit without saving changes
t	transform BSD disklabel partition
v	verify disk
w	write table to disk and exit
x	extra functionality (experts only)
?	print this menu

A third menu, the experts menu , can be accessed by typing x in either the main menu or the recovery & transformation menu.

recovery/transformation command (? for help): x

Expert command (? for help): ?
a    set attributes
c    change partition GUID
d    display the sector alignment value
e    relocate backup data structures to the end of the disk
g    change disk GUID
i    show detailed information on a partition
l    set the sector alignment value
m    return to main menu
n    create a new protective MBR
o    print protective MBR data
p    print the partition table
q    quit without saving changes
r    recovery and transformation options (experts only)
s    resize partition table
v    verify disk
w    write table to disk and exit
z    zap (destroy) GPT data structures and exit
?    print this menu

You can do some low-level editing, such as changing partition or disk GUIDs ( c and g , respectively). The z option immediately destroys the GPT data structures, which you should do if you want to re-use a GPT disk using some other partitioning scheme. If these structures aren't erased, some partitioning tools can become confused by the apparent presence of two partitioning systems.

Generally speaking, the options on both the recovery & transformation menu and the experts menu should not be used by anything but GPT experts. Non-experts might be forced to use these menus if a disk is damaged, though. Before taking drastic actions, you should use the b main-menu option to create a backup in a file, and store that file on a USB flash drive or some other place that's not on the disk you're modifying. That way, you'll be able to recover your orginal configuration if you damage your partitions.

Sources:

GPT fdisk Tutorial by Roderick W. Smith

Windows Hardware Developer Center

Content last revised 15/08/2011 1155 UTC