Nastavení časového serveru

První kroky v konsoli jako root

apt-cache search ntp
apt-get update && apt-get install ntp ntp-doc
update-rc.d -f ntp defaults
spuťte později update-rc.d, potom co provede nějáké nastavení

Vyhledání dokumentace na vašem systému

/usr/share/doc/ntp-doc/html/index.html

a zazáložkujte

Je to velký dokument a ne vše úplně platí, ale je srozumitelný.

ntp nebude aktivován, dokuď nerestartujete, ale svůj čas byste měli nastavit co nejpřesnějí, než tak učinite.

ntp získá čas ze seznamu serverů uvedených v souboru /etc/ntp.conf, což je hlavní soubor určený k úpravám

Jak démon ntpdate, tak ntpd [nazvaný ntp], umísťují seznam časových serverů nahoru v souboru /etc/ntp.conf, zde je seznam jako příklad:


# pool.ntp.org mapuje více jako 100 nízkovrstvých serverů NTP.
# Váš server si vybere vždy jiný set při každém spuštění
# *** Zvažte zda se k seznamu nepřídáte! ***
# *** http://www.pool.ntp.org/#join ***
server 192.168.3.24
server ntp.blueyonder.co.uk
server uk.pool.ntp.org
server 1.uk.pool.ntp.org
server 2.uk.pool.ntp.org
server 0.europe.pool.ntp.org
server 1.europe.pool.ntp.org
server 2.europe.pool.ntp.org

První položka je počítač na stejné síti, také použivájící ntp [u něj je naopak serveru '192.168.3.1]'

Druhá položka je časový serverů ISP, ke kterému jste připojení.

Dále jsou nějáké uk.pool.ntp.org a také nějáké evropské pro větší štěstí. Mimochodem, nameserver vašeho isp je často i časový server. Abyste to ověřili, můžete spustit:

ntpdate -v

Nic se tím nezmění, jenom obdržíte nějáký časový výsledek, něco jako:

# ntpdate -v 192.168.3.24
19 Sep 19:09:27 ntpdate[13329]: ntpdate 4.2.2@1.1532-o Wed Aug 9 12:08:54 UTC 2006 (1)

Kompletní seznam všech časových serveru ntp je zde http://www.pool.ntp.org/

Nyní chcete polovit přístup k vašemu lokálnímu počítači


# Místní uživatelé se mohou přesněji dotazovat místního ntp serveru
restrict 127.0.0.1 nomodify
restrict 192.168.3.0/24

Nyní pro vysílání


# Jestli chcete poskytnou času vaší podsíti, změňte následující řátek.
# (Adres je opět jen ilustrativní.)
broadcast 192.168.3.255

Soubor ntp.conf samotný a poněkud podivný. Je s ním zacházeno jako s diff, pokud na něj jen kliknete. Než ntp spustíte, tak musíte nastavit čas, například:

# ntpdate -u -b uk.pool.ntp.org
19 Sep 19:19:33 ntpdate[15641]: step time server 62.3.200.116 offset 0.001523 sec

Potom spusťte ntp, jako službu. Aby byla spuštěna při každém zavádění [tedy restartování], proveďte

ntpq -pn

Jestli vše proběhlo v pořádku, měli byste vidět něco jako:

# ntpq -pn
remote      refid   st t when poll reach  delay  offset jitter
----------------------------------------------------------------------------
192.168.3.24  .INIT.     16 u  - 1024  0  0.000  0.000  0.000
+194.117.157.4  192.5.41.40   2 u  97 128 377  7.849  1.548 30.157
*82.219.3.1   195.66.241.2   2 u 101 128 377  17.755  0.794 24.722
 82.133.58.132  .INIT.     16 u  - 1024  0  0.000  0.000  0.000
+194.153.168.75 195.66.241.3   2 u  37 128 377  23.475  3.259 12.203
+82.68.126.114  209.81.9.7    2 u 101 128 377  44.567  -1.366 46.922
+194.88.2.88   194.159.73.44  3 u  90 128 377  17.208  -5.569 27.527
+130.226.232.145 213.112.52.151  3 u  89 128 377  62.130  -0.797 39.999
 127.127.1.0   .LOCL.     10 l  18  64 377  0.000  0.000  0.001
 192.168.3.255  .BCST.     16 u  -  64  0  0.000  0.000  0.001

Ta hvězdička na třetím řádku v tomto příkladu - *82.219.3.1 - ukazuje právě aktivní časový server, který byl uznán za nejvhodnější. Znamená to, že nyní používáte dobrý čas a je využíván port 123. Příklad řádku v iptables je:

# Network Time Protocol (NTP) Server
$IPT -A udp_inbound -p UDP -s 0/0 --destination-port 123 -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -j ACCEPT -p tcp --dport 123
Obsah naposledy revidován 14/08/2010 0100 UTC