dist-upgrade u počítačů, kde je problematická přenosová rychlost

Pro uživatele, kterí mují více jak jeden počítač, nebo kteří mají více jak jeden počítač a čelí omezením přenosové rychlosti nebo pro ty, jejichž internetový provider jim omezuje množství přenesených dat, existují řešení, které vám pomůžou mít všechny počítače v aktualizovaném stavu.

Řešením je použitím lokálního zrcadla archivů na jednom počítači, který pak mohou ostatní počítače použít pro dist-upgrade, aniž by vytěžovaly internetovou přenosovou rychlost, která je v poslední době tak důležitá.

Předpoklady

Ujistěte se, že má 6 GB volného místa pro mezipaměť (cache).

Použití nástroje approx jako místní zrcadlo archivů

Když si klientský počítač vyžádá soubory, budou mu poskytnuty z uložených v mezipaměti, pakliže bylo spuštěno apt-get update, dist-upgrade -d nebo dist-upgrade na hostitelském počítači, kde je server approx.

Krok 1: Nastavení approxu na serveru pro klienty

apt-get install approx
mcedit /etc/approx/approx.conf

Umožněte souboru approx.conf využití online zrcadel:


# Zde je pár příkladů použití vzdálených repozitářů.
# Zkonzultujte http://www.debian.org/mirror/list pro seznam zrcadel.


debian http://ftp.iinet.net.au/debian/ << zaměňte za vaše lokální zrcadlo debianu
aptosid http://aptosid.net/debian/

Použijte stejný styl syntaxe pro další repozitáře, které chcete lokálně zrcadlit.

Spusťte server approx:

update-inetd --enable approx

Pokud to nefunguje, tak restartuje počítač, kde jste nainstalovali approx, jelikož server jako je approx je poněkud známý svou neochotou se spustit.

Po restartu spusťte apt-get update a dist-upgrade nebo dist-upgrade -d. To zajistí, že bude mít approx přístup k nejnovějším balíčkům pro vaše klientu, pokud se teda na klientech nenáchází nějáké balíčky, které na hostiteli nejsou. Jestli to tak je, tak se je approx stáhne sám.

Balíčky jsou shromažďovány v adresáři /var/cache/approx, který je zaplněn po prvním spuštění klientů.

Krok 2: Nastavení klientů pro použití serveru approx

Zaprvé: pozměňte soubory /etc/apt/sources.list.d/*.list pro použití approxu jako vašich zrcadel pro debian a aptosid.

S mcedit okomentujte vaše aktuální adresy (umístěte před ně #) a přídejte následující řádky a uložte změny, například:

Seznam zdrojů Debianu
mcedit /etc/apt/sources.list.d/debian.list

#deb vaše aktuální zrcadlo debianu

deb http://approx:9999/debian/ sid main contrib non-free
seznam zdrojů aptosidu
mcedit /etc/apt/sources.list.d/aptosid.list

#deb vaše aktuální zrcadlo aptosidu

deb http://approx:9999/aptosid/ sid main fix.main
Jiné seznamu zdrojů

Použijte stejný způsob syntaxe pro ostatní soubory sources.list tak, jak bude potřeba.

Hostitelé Proxy

Dále pozměňte /etc/hosts pro přidání místního proxy pro přístup na IP adresu vašeho serveru:

mcedit /etc/hosts
10.1.1.X approx

Nyní spusťte apt-get update a dist-upgrade nebo dist-upgrade -d. První spuštění na každém z vašich klientských počítačů bude pomalé a také může třeba vypršet. V takovém případě to zkuste znovu. Následující spuštění by vám pak měli poskytnout výhodu, po kterých jste se poohlíželi.

Obsah naposledy revidován 14/08/2010 0100 UTC