Přepínání mezi drátovým a bezdrátovým připojením

Možná bude nutné, abyste měli v operačním systému nainstalovaný nesvobodný firmware. Odkažte se prosím nesvobodné firmware debian balíčky.

Nejjednodušší způsob, jak přepínad mezi drátovým LAN a bezdrátovým připojením je za použití démonu ifplugd. Je naistalován již v základu.

Pozměňte svoje /etc/network/interfaces

Prvním krokem je zajistit, aby nebyl eth0 nakonfigurováno:

ifdown eth0
Příklad fungujícího 'interfaces':

Konfigurace je jednoduchá: - drátovému připojení (zde eth0) by neměla předcházet žádná konfigurace jako "allow-hotplug" nebo jiné :

auto lo
iface lo inet loopback


# zařizuje ifplugd ... nepoužívejte možnosti allow-hotplug nebo auto
iface eth0 inet dhcp

Pak nastavte ifplugd:

dpkg-reconfigure ifplugd
Debconf nastavení ifplugd

Nechte 'static interfaces' prázdné:

Static interfaces

Add your wired interface (here "eth0") to "hotplugged interfaces":

Hotplugged interfaces

Nápověda pro vlastní upravené nastavení:

Configuration help

Ponechte výchozí nastavení a zmáčkněte OK:

Default configuration

Sdělte ifplugd, aby se zastavil při uspání. Bude restartován automaticky po probuzení:

Suspend behaviour

The result is a configuration file /etc/default/ifplugd containing:

INTERFACES=""
HOTPLUG_INTERFACES="eth0"
ARGS="-q -f -u0 -d10 -w -I"
SUSPEND_ACTION="stop"

Váš počítač je nyní nastaven, aby přecházel mezi jednotlivými sítěmi včetně bezdrátových. Pro nastavení bezdrátového roamingu se odkažte na Nastavení pro WiFi Roaming s wpa.

Obsah naposledy revidován 06/11/2011 1400 UTC