Průběžné poznámky

Tato stránka shrnuje poznámky k vydání a bude aktualizováná pouze po každém vydání. Přečtěte si kompletní poznámky k vydání na aptosid.com, Live ISO nebo apt-get install aptosid-releasenotes.

Poznámky k vydání aptosidu 2013-01 Ἑσπερίδες - Hesperides

New features in aptosid 2013-01 Ἑσπερίδες - Hesperides, are in particular kernel 3.9 and numerous integration and stabilisation fixes. Special focus has been cast upon improving system compatibility with various UEFI systems and the Ivy-Bridge architecture; basic Haswell support should now be complete. Kernel 3.9 doesn't only improve and stabilise hardware support for newer devices, it also improves powersaving approaches for libata targets, modern sound drivers and multi-head environments with AMD/ ATi radeon graphics cards

Intel Ivy-Bridge graphics profits from improved DisplayPort support, while nouveau has gained initial fan-control for NV40 and NV50 chipsets (GeForce 6xxx/ 7xxx/ 8xxx/ 9xxx/ 1xx/ 2xx/ 3xx). The radeon driver for AMD/ ATi graphics cards has gained support for the Oland (Radeon 8500/ 8600 series) chipset generation and Richland APUs.

On the file system side CIFS now support the SMB 2.0 and SMB 2.1 protocol, while the mdadm layer can now pass through TRIM support. A new development is the dm-cache target, which allows using SSD storage to speed up hard disk access.

Atheros AR5523 support has now been merged officially, while Broadcom has added initial support for BCM43224 to brcmsmac. A new driver has become available for the Realtek RTL8723AE wlan chipset and r92su replaces the staging rtl8712u driver for the Realtek RTL8188SU/ RTL8192SU chipsets. With iwlmvm, Intel provides the first IEEE 802.11ac driver for their IWL7xxx wlan chipsets, as Atheros and Wilocity contribute a 60 GHz (WiGig WBE) drivers for the QCA WIL6210 generation.

GPT and UEFI reliability have been improved, which allows hard disks exceeding 2 TiB and their use for booting on new systems using UEFI instead of the traditional PC-BIOS. Particular emphasis has been cast upon improving UEFI support on various hardware platforms and to avoid bugs in the varying firmware implementations, both upstream and in aptosid.

As usual, a large number of individual functionality enhancements and bug fixes have been applied to the full package line up and aptosid's own packages, in order to improve the general distribution infrastructure.

Although this release happens in close temporal proximity to the Debian 7.0 "wheezy" release, it is still based on Debian sid as of this day and is not meant or suited as an alternative way to install "wheezy". Many security sensitive packages in aptosid (Debian sid) already sport a higher version number than their corresponding version in "wheezy" or are even uninstallable in a "wheezy" context.

aptosid after the 'freeze'

Now that Debian 7 Wheezy has been released, the version freeze that reached up to sid will be lifted again within the next few days. Given that there are a number of high impact changes (KDE 4.10.2/ kdepim2, xserver-xorg-core 1.14.0, udisks2, grub2 2.00, etc.) staging in experimental and are just waiting for the freeze to be lifted, the following 2-3 weeks might be slightly more vibrant and potentially less coordinated than usual in regards to package updates from Debian, therefore we recommend a little caution during dist-upgrades. This might involve checking for eventual upgrade warnings on aptosid.com or to wait a few hours if KDE 4.10 or X.org are among the upgrading packages for experiences from advanced users. Please be aware that it might not always be possible to react in time, now that Debian employs four mirror pushes a day.

We'd like to thank our sponsor Webtropia (part of myLoc managed IT AG), who provides hosting for our development– and web infrastructure. The servers from myLoc managed IT AG provide a proper technical solution for our needs, running our own server variant of aptosid.

Our special thanks go to the aptosid art- and manual teams and especially webtropia.com and all mirror hosters for their efforts regarding aptosid.

Nyní to zajímavé, jako co je momentálně v menu:

Často kladené otázky

Instalace

Je doporučeno nastavist rozložení klávesníce, lokální jazyk a časové pásmo, ještě před zavedení live systému a instalací. jejich vybrání v zaváděcím menu pomocí [F2] a [F3]. Tímto způsobem se nastavení rozšíří na všechna potřebna místo pro isntalaci systému a není nutné provádět krkolomné úpravy na více místech.

The 64 bit 'amd64' editions should be preferred on modern hardware supporting it.

device mapper/ LVM2/ mdadm/ cryptsetup

A long-standing issue with Debian's initramfs integration for various device mapper based targets, like lvm2, mdadm or cryptsetup, might be triggered more likely due to minor timing changes in recent kernels. "rootdelay=1" as kernel parameter can be used as a temporary workaround for affected systems not finding the rootfs on top of a device mapper backed block device; in rare cases it might be needed to increase the rootdelay further. This setting can be added on the fly from the grub2 boot menu or be made permanent by adding it GRUB_CMDLINE_LINUX in /etc/default/grub and running update-grub afterwards.

efi_no_storage_paranoia

Starting with kernel 3.8.5, the kernel refuses to write efivars if their free space drops below 50% in order to avoid damage to broken Samsung systems. As this also affects updating existing efivars (like grub-efi boot entries, BootOrder or BootCurrent/ BootNext) on existing systems, it is suggested to remove bogus data (older kernels dumped kernel logs in pstore needlessly) from pstore.

mount -t pstore -o kmsg_bytes=8000 pstore /sys/fs/pstore/
# rm /sys/fs/pstore/*

Due to the nature of various UEFI garbage collector implementations on existing hardware, it might be required to go through a full (non-kexec) reboot, before pstore contents become visible — and another full reboot before the garbage collector actually frees up the space for efivars. Starting with aptosid 2013-01 "Ἑσπερίδες - Hesperides ", pstore is cleared unconditionally during each boot of the live media!

On some hardware, efivars is always more than 50% full starting from the factory settings, for these cases it might be required to supply "efi_no_storage_paranoia" as kernel parameter to live- and installed (GRUB_CMDLINE_LINUX in /etc/default/grub) system; using this kernel parameter might be dangerous on broken UEFI implementations, please use with care.

isohybrid

Co isolinux umožňuje gfxboot, je možné použít isohybrid, které umožňuje zapsání ISO přímo na úložiště USB nebo paměťové karty sd/ sdhc/ mmc tak, aby byla zaveditelné. Toto umožňuje zapsání ISO přímo na úložiště USB a paměťové karty sdhc. Tato volba je patřičně užitečná, pokud zde není k dispozici existující instalace aptosidu a pokud musí být instalační medium vytvořeno v jiné distribuci nebo operačním systému. Je důležité poznamenat, že tato metoda přepíše celé medium USB a omezí disponibilní místo na velikost ISO aptosidu. Dodatečné diskové oddíly mohou být přidány, aby byl umožněn přístup k nevyužitým oblastem na úložném zařízení.

cat /path/to/aptosid-*.iso > /dev/USB_raw_device_node

Dodatečné informace o instalaci aptosidu jsou k dispozici v manuálu aptosidu at Volby instalace.

Nastavení regulační domény bezdrátu

Framework regulační domény pro wlan karty založené na cfg80211 vyžaudje crda pro umožnění přístupu k bezdrátovým kanálům nad ch11 (2.4 GHz nebo jejich ekvivalenty 5 GHz), bez crda je dostupná pouze doména "world" (kanál1-11).

apt-get update apt-get install crda

Síťové zavádění aptosidu

Je podporováno síťové zavádění skrze PXE (Preboot Execution Environment) nebo NBD (Network Block Device). Nezbytné nastavení je možné upravit z menu zavádění [F4]. Instrukce, jak nastavit ukázkový zaváděcí server PXE+NBD, jsou k dispozici v Úvod do síťového zavádění aptosidu a v manuátlu; Zavádění aptosidu přes síť.

Zavádění UEFI

Předběžná podpora pro zavádění pomocí UEFI byla přidána od edice amd64 aptosidu 2011-02 "Ἡμέρα". Ačkoliv není GUI instalátor ještě hotov, bude zavaděč program EFI nainsatlovaný v /efi/aptosid ve vašem "diskovém oddílu systému EFI " a bude připojen pod /boot/efi/ na vašem nainstalovaném systému, pokud budou splněny následující podmínky:

At the moment aptosid only offers UEFI booting for its 64 bit edition (amd64), 32 bit UEFI (such as older Apple systems) is currently not supported.

Please also refer to "efi_no_storage_paranoia" above.

Zaveditelná vyměnitelná zařízení UEFI

Pro vytvoření zařítení zaveditelného pomocí UEFI, jako například USB klíč, může být obsah obrazu aptosidu rozbalen na diskový oddíl naformátovaný pomocí vfat, který musí být zároveň označen jako zaveditelný. Volitelně taky může být takovéto vyměnitelné zařízení kompatibilní se zaváděním PC-BIOS nainstalování tradičního bootsektoru k zavaděči EFI (za předpokladu, že je cílovým diskovým oddílem USB disku /dev/sdz1).

syslinux -i -d /boot/isolinux /dev/sdz1
install-mbr /dev/sdz

Microsoft UEFI Secure Boot

There are currently no plans to support Microsoft UEFI Secure Boot. In order to allow dual-booting with other operating systems, this option needs to be disabled in the system firmware. Toggling this firmware setting does not break the installed operating system.

Lokalizace

Zvláštní vlastností vydání kde-full je možnost si vybrat jiný jazyk než němčinu nebo angličitinu z menu grubu [F4], což automaticky nainstaluje lokalizace pro plochu a mnohé aplikace při zavádění. To zajišťuje, že budou přítomny i po instalaci aptosidu a že budou nainstalovány pouze požadované jazyky pro daný systém. Velikost potřebné paměti pro tuto možnost závisí na jazky a aptosid také může odmítnout daný jazyk nainstalovat automaticky, pokud není paměti RAM dostatek, a zaváděcí sekvence bude pokračovat v anglickém jazyku, ale s vyžadovaným nastavením locale (měna, čas / datum, znaková sada). 1 GB paměti nebo více by mělo být bezpečné pro všechny podporované jazyky, což jsou

Výběr jazyků závisí na dostupnosti překladů manuálu aptosidu. Zúčastněte se, abyste přidali váš jazyk. Úplnost následující jazyků momentálně klesla pod vyžadovanou úroveň pro zahrnutí do vydání:

Je nezbytně nutná další pomoc pro aktualizaci výše vypsaných překladů do těchto jazyků.

Tipy pro aktualizátory:

aptosid se velmi snaží, aby umožnil bezešvou aktualizaci pro balíčky debianu i aptosidu, nicméně zůstává pár věcí, které je možno vylepšit ručním zásahem.

Prošlé balíčky

Jako součást kontinuálního vývoje aptosidu již bylo určité množství balíčků nahrazeno lepšími variantami a jsou tedy nadbytečné.

Přechodové balíčky a prošlé knihovny mohou být často identifikovány pomocí "deborphan". Ačkoliv je tento nástroj komfortní pro kontinuální pročišťování systému, jeho výstup by měl být vzdy zkontrolován, než jej použijete pro odstranění.

$ deborphan

Následující příkaz je schopen najít balíčky, které nejsou k dispozici v žádném aktivním repozitářní a mohou tedy poukazovat na prošlé balíčky. Buďte ale obezřetní s ručně instalovanými balíčky.

$ apt list 2>/dev/null | awk -F '/' '/installed,local/{print $1}'

Jak se zapojit

Zapojení se do projektu aptosid je jednoduché. Prostě se k nám připojte na Foru nebo ještě lépe na IRC kanálu (irc.oftc.net, port 6667, kanál#aptosid) a zde prodiskutujte vaše patche nebo doplňky.

Velmi rádi prodiskutujeme jakékoliv dfsg-free patche a příspěvky, zvláště pokud se budou týkat alternativních správců oken (GNOME, LXDE), povšechné úklidové činnsosti nebo překladu či lokalizace.

Roadmap:

Please understand that the following roadmap is a rough estimate regarding our release schedule and is affected by the status of upstream Debian sid, major system components like X.org, KDE, the linux kernel and our own developments and is subject to changes.

Obsah naposledy revidován 13/05/2013 1520 UTC