Instalace nových kernelů / jader

Kernely aptosidu se nacházejí v repozitáři aptosidu jako balíčky .deb a jsou automaticky zahrnuty do dist-upgrade.

kernely jsou k dispozici v následujících formách:

Kroky pro ruční instalaci bez dist-upgrade jsou:

1. V konzoli se přepněte do roota:

apt-get update

2. Pro instalaci poslední verze kernelu:

apt-get install linux-image-aptosid-686 linux-headers-aptosid-686

Restartujte pro použití nového kernelu

Jestli bude nový kernel činit potíže, můžete restartovat systém a použít starší.

Moduly

Abyste našli, jaké moduly potřebujete, následující příkazy vám předloží seznam dostupných modulu, zkopírujte si tuto řádku do vaší konsole/terminálu:

apt-cache search 2.6.*.slh.*-aptosid| awk '/modules/{print $1}'

Pro získání úplného popisu každého modulu si zkopírujte tento řádek do vaší konsole/terminálu:

apt-cache search 2.6.*.slh.*-aptosid

Pro instalaci potřebných modulů (například pro virtualbox-ose a qc-usb):

apt-get install virtualbox-ose-modules-2.6.24-2.6.24.2.slh.7-aptosid-686 (PŘÍKLAD)
apt-get install qc-usb-modules-2.6.24-2.6.24.2.slh.7-aptosid-686 (PŘÍKLAD)

Pro kontrolu, jestli jsou moduly načteny v jádře:

ls /sys/module/
nebo
cat /proc/modules

Instalace modulů s Dynamic Module-Assistant Kernel Module Support (dmakms)

dmakms je užitečný pro instalaci jaderných modulů, které nejsou předvytvořeny jádrem aptosidu, a je navržen, aby zautomatizoval instalaci takovýchto jaderných modulů s module-assistant (m-a), když aktualizujete nebo instalujete nový kernel Linuxu.

apt-get install dmakms module-assistant

Před aktivací Dynamic Module-Assistant Kernel Module Support použijte prvně module-assistant pro instalaci zamýšlené jaderného modulu(ů) pro právě běžící kernel Linuxu. Pro více informací o module-assistant si prosím přečtěte manuálové stránky:

man m-a

Jméno balíčku kompatibilního s module-assistant poté musí být přidáno do /etc/default/dmakms, aby mohl být proces automatizace přípravy a instalace toho samého modulu (ů) zautomatizován pro každý nový kernel Linuxu.

Příklad: Instalace modulu speakup s module-assistant

Ujistěte se, že váš seznam zdrojů má contrib non-free přidaný na řádek zdrojů v: /etc/apt/sources.list.d/debian.list

apt-cache search speakup-s

speakup-source - Source of the speakup kernel modules

Potom modul připravte:

m-a prepare
m-a a-i speakup-source

Poté aktivujte Dynamic Module-Assistant Kernel Module Support pro speakup tak, aby příště, když je kernel linuxu aktualizován, byl speakup modul připraven a nainstalován bez ručního zásahu. Abyste tak učinili, přidejte speakup-source do konfiguračního souboru /etc/default/dmakms .

mcedit /etc/default/dmakms
speakup-source

Opakujte tento proces pro jakýkoliv další modul kompatibilní s module-assistant.

Pro kompilaci jaderných modulů musí být ke každému balíčku linux-image nainstalován balíček linux-headers..

Chyba v načtení modulu

Pokud se modulu nezdaří načtení, ať je to z jakéhokoliv důvodu [nová komponenta xorgu, problém s fs nebo se X po restartu nespustí]:

modprobe <modul>

Poté restartujte počítačp>

Pokud se modulu stále nedaří načtení:

 m-a a-i -f module-source

To modul přestaví, poté restartujte.

Jak to funguje

Dynamic Module-Assistant Kernel Module Support sestává z jednoho initskriptu (/etc/init.d/dmakms), který je spouštěn při zavádění systému nebo skriptem, který se volán po instalaci nového balíčku linux-image Debianu.

Při každém zavádění je /etc/init.d/dmakms spuštěn, aby zjistil, zda každý balíček zdroje modulu v seznamu /etc/default/dmakms dodal balíček modulu pro spuštění jádra Linuxu, a zavolá module-assistant, pokud je sestavení a instalace balíčku modulu nutná.

Když je nainstalován nový balíček linux-image Debianu, /etc/init.d/dmakms je spuštěn skrz poinstalační skript s dvěma argumenty, 'start' a 'version string' jádra Linuxu pr přípravu nových balíčků modulu(ů). V této chvíli jsou balíčku zdrojů modulu vypsané v konfiguračním souboru /etc/default/dmakms zpracovány pomocí module-assistant a vzniklé balíčky modulů jsou naplánovány k instalaci při vypnutí. Důvodem pro proběhnutí instalace při vypnutí systému je nutný odklad, aby bylo jisté, že nebude apt/dpkg uzamčen jiným procesem.

$ /usr/share/doc/dmakms

Odstraňování starých kernelů, 'kernel remover'

Po úspěšné instalaci nových kernelů je možné ty staré smazat. Nicméně je doporučeno si je ještě několik dní ponechat pro případ, že narazíte na nějáký problém. V takovém případě je pak snadné počítač restartovat a zavést starší jádro.

Stará jádra je možné ze systému odstranit. Abyste tak učinili, nainstalujte kernel-remover:

apt-get update
apt-get install kernel-remover
Obsah naposledy revidován 15/09/2010 1025 UTC