Nastavení Mysql

Ujistěte se, že máte následující řádky odkomentované kdekoliv ve vašem souboru apache2.conf (nebo vašem conf.d/php.ini):

#extension=php_mysql.so

Takže z toho bude

extension=php_mysql.so

Konfigurační soubor pro mysql se nachází zde: /etc/mysql/my.cnf

V základu vytvoří mysql uživatele jako root a spustí jej bez hesla. Abyste změnili heslo root, proveďte:

mysql> USE mysql;
mysql> UPDATE uzivatel SET Password=PASSWORD('nove-heslo') WHERE user='root';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Pro vytvoření uživatele

Pro přístup k mySQL databázi z PHP skriptu nesmíte nikdy použít heslo root. K tomuto účelu vytvořte uživatele. Alternativně můžete přidat uživatele do databáze mysql použitím kontrolního panelu jako phpMyAdmin, což vám jednoduchým způsobem umožní vytvořit nebo přidělit oprvánění databáze uživateli.

Pro přístup k webovému rozhraní napište následující jako adresu do vašeho prohlížeče a potvrďte enterem:

http://ipadresa/phpmyadmin/

Jakmile budete dotázání na jméno uživatele a heslo k databázi, zadejte uživatele root a příslušné heslo (v základu není pro uživatele root heslo není)

Zdroje:

http://www.mysql-apache-php.com

http://httpd.apache.org/docs/1.3/misc/security_tips.html

http://www.debianhelp.co.uk/webserver.htm

Obsah naposledy revidován 14/08/2010 0100 UTC