Povolení služeb v aptosidu

insserv (Pontos 2008-04 a následující): Pro spuštění/zastavení již nainstalovaných služeb:

Přečtěte si /usr/share/doc/insserv/README.Debian, poznámky k vydání a a manuálové stránky:

 $ man insserv
 $ man invoke-rc.d
 $ man update-rc.d
 google LSB headers

Pro 'spuštění':

service <sluzba> start

Pro 'zastavení':

service <sluzba> stop

Pro 'restartování:

service <sluzba> restart

Zamezení spuštění služby při spuštění systému:

update-rc.d <sluzba> remove
[odstraní všechny odkazy ke spouštění]

K ověření, že se služba spouští při spuštění systému [ne vždy nutné]

update-rc.d <sluzba> defaults
[vytvoří odkazy pro spouštění]

Pro zkontrolování seznamu, které služby zrovna běží:

ls /etc/rc5.d

S znamená, že se služba spustí.
K znamená, že se služba nespustí.

Starší instalace (před Pontos 2008-04)

insserv na systémech nainstalovaných před Pontos 2008-04

Varování: Starší instalace automaticky neobdrží insserv, vzhledem k vlastním uživatelským skriptům a symbolickým odkazům. NENÍ doporučeno instalovat insserv do instalací před vydáním Pontos. S tímto balíčkem by mělo být zacházeno obezřetně, jelikož špatné nebo chybějící závislosti LSB již přítomných spouštěcích skriptů mohou zbůsobit, že nebude možné spustit systém. Instalace insserv do již existující instalace může vyžadovat dodatečné úpravy.

Přečtěte si dokumentaci Debianu, a poznámky k vydání, předtím než nainstalujete insserv.

Zabití procesu nebo služby

pkill je velmi užitečný a pro člověka srozumitelný. Může fungovat jak v uživatelském modu, tak v root modu, v terminálu nebo v tty

pkill -n sluzba

Jestliže si nejste jisti tím, jak se daná služba nebo proces, které chcete zabít, píšou, tak pkill <tab> <tab> vám zprostředkuje seznam.

htop je také dobrá alternativa. (killall -9 je vaše poslední alternativa).

spouštěcí úrovně aptosidu - init

Toto je seznam spouštěcích úrovní aptosidu. Všimněte si prosím, že se liší od výchozích spouštěcích úrovní Debianu:

Spouštěcí úroveň aptosid Debian
init 0 Vypne počítač. Vypne počítač.
init 1 Mod jednotlivého uživatele (záchranný nebo bezpečnostní). Démony jako apache nebo sshd jsou zastaveny. Nevstupujte do této úrovně vzdáleně. Mod jednotlivého uživatele (záchranný nebo bezpečnostní). Nevstupujte do této úrovně vzdáleně.
init 2 Více-uživatelský mod se spuštěnou sítí, ale nespuštěným okenním správcem X. K zastavení nebou nevstoupení do okenního správce X. Výchozí více-uživatelský mod Debianu se spuštěnou sítí a okenním správcem X.
init 3 Více-uživatelský mod se spuštěnou sítí, nespuštěným okenním správcem X. K zastavení nebou nevstoupení do okenního správce X. Zde má být spuštěn dist-upgrade. Stejné jako runlevel 2 / init 2.
init 4 Více-uživatelský mod se spuštěnou sítí, ale nespuštěným okenním správcem X. K zastavení nebou nevstoupení do okenního správce X. Stejné jako runlevel 2 / init 2.
init 5 Výchozí více-uživatelský mod aptosidu se spuštěnou sítí a okenním správcem X. Možno jím okenního správce spustit. Stejné jako runlevel 2 / init 2.
init 6 Restartuje systém. Restartuje systém.
init S Zde se spouští časné služby při spouštěný systém na základě toho, že se spustí 'jen a pouze jednou'. Sem se již nemůže přepnout, jakmile je systém spuštěn. Zde se spouští časné služby při spouštěný systém na základě toho, že se spustí 'jen a pouze jednou'. Sem se již nemůže přepnout, jakmile je systém spuštěn.

Abyste se ujistili, v jaké spouštěcí úrovni (init) se nacházíte:

who -r

Nezbytné čtení pro jákéhokoliv administrátora aptosidu nebo Debianu týkající se spouštěcích úrovní:

man init

Ztracené heslo root

Ztracené heslo již nezískáte, ale můžete vytvořit nové.

Prvně spusťte Live-CD.

Jako root připojte svůj kořenový diskový oddíl (například /dev/sdb2)

mount /dev/sdb2 /media/sdb2

Nyní spusťte chroot do vašeho starého diskové oddílu a zároveň tak nastavte nové heslo:

chroot /media/sdb2 passwd

Nastavení nového hesla

Pro změnu vašeho 'uživatelského' hesla, jako $ user:

$ passwd

Pro změnu vašeho 'root' hesla, jako # root:

passwd

Pro změnu uživatelského hesla jako administrátor, jako # root:

passwd <uzivatel>

Fonty v aptosidu

Správné nastavení dpi - Základní Filosofie

Nastavení DPI je poněkud problematické k odhadnutí, ale v podstatě skvěle provedené pomocí X.

Spravné rozlišení a obnovovací frekvence

Každý monitor má svou vlastní perfektní kombinaci nastavení, ale naneštěstí ne všechny ohlašjí správné hodnoty DCC, takže je někdy nutné je vlastnoručně přepsat.

Správné ovladače grafických adaptérů

Některé novější karty ATI nebo Nvidia si moc dobře nerozumí se svobonými ovladači Xorg a jediné rozumné řešení v takovém případě jsou původní komerční uzavřené ovladače. aptosid takové nepředinstalovává z právních důvodů, Východiska naleznete zde.

Výchozí výběr fontů, vykreslení a velikosit

aptosid používá (Debianské) předvybrané svobodné fonty, které se osvědčily jako vyvážené. Vámi vybrané fonty můžout zhoršit kvalitu vykreslování. Ale v Debianu je pár osvědčených nastavení (krom KDE>Nstavení systému), které vám pomohou poskytnout bezchybné vykreslení i ostatních fontů. Buďte prosím ale ujištěni, že všechny fonty mají jen několik ideálních velikostí. Ne všechny mohou fungovat správně.

Pohrávání si s velikosti dpi v příkazové řádce by si jistě zasloužilo výpomoc:

fix-dpi-kdm

Mělo by být zobrazeno DPI pro velikost vaší obrazovky, ale s tím si tak můžete pohrát. Bude nutné se přepnout do init 3 a pak zpět do init 5, aby to fungovalo, nebo můžete také restartovat.

Potom co jste změnili DPI nebo typ fontu (v X nebo Firefoxu/Iceweaselu), budete možná muset provést nějáké ladění, abyste obdrželi výsledek, který by se vám zamlouval. Při změně z Bitmap fontů na True Type fonty nebo naopak:

dpkg-reconfigure fontconfig-config

Nastavte native a autohinter na automatic. V opačném případě si s tím pohrajte.

Jestliže budete potřebat přestavět váš cache fontů:

fc-cache -f -vv

Jestli to nefunguje, tak možná bude nutno přeinstalovat balíček se základním konfiguračním souborem vašeho cache fontů pomocí:

apt-get install --reinstall --yes -o DPkg::Options::=--force-confmiss -o DPkg::Options::=--force-confnew fontconfig fontconfig-config
Aplikace založené na GTK jako například Firefox/Iceweasel

Aplikace založené na GTK jsou obecně poněku problematické s výchozím nastavením KDE. To je možné vyřeši pomocí:

apt-get install gtk2-engines system-config-gtk-kde gtk-qt-engine gtk2-engines-qtcurve

V Nastavení systému > Vzhled budete mít novou položku nazvanou GTK Styles and Fonts. Nastavte 'GTK Styly', aby použivály 'Clearlooks' a 'GTK písma' nastavte, aby používaly 'KDE fonty' nebo experimentujte s nastavení, tak nenajdete takové, které vám vyhovuje.

Toto MŮŽE napravit vykreslení fontů ve vašich gtk aplikacích.

CUPS

CUPS má celkem velkou sekci zabudouvanou v nápovědě KDE, nicméně dist-upgrades mohou často způsobovat, že se cups nebude chovat správně. Toto je jedno ze známých řešení:

modprobe lp
echo lp >> /etc/modules
apt-get remove --purge cupsys cups
apt-get install cups
        NEBO
apt-get install cups cups-driver-gutenprint hplip

Ujistěte se, že CUPS běží:

service cups restart

Potom ve webovém prohlížeči:

http://localhost:631

Další chyták je, že při nastavování cups pomocí GUI se zobrazí dialogové okno, které vás žádá k zadání heslo, ale již zde je předvyplněno vaše uživatelské jméno, což ale po zadání vašeho hesla nefunguje. Co je oprvadu požadováno je zadání uživatelského jméno root a hesla root.

Databáze OpenPrinting obsahuje množství informací týkajících se specifických tiskáren spolu s rozsáhlými informaci o ovladačích, samotnými ovladačemi, základními specifikacemi a s tím souvisejícími nastaveními.

Zvuk v aptosidu

Zvuk je v aptosidu v základu ztlumen.

KDE verze používá Kmix a XFCE používá Mixer.

Často se jendá pouze o to kliknout na ikonku zvuku v panelu úloh a odškrtnutí políčka 'Ztlumit'.

Kmix

V Kmixu budete muset aktivovat nastavení, které upřednostňujete pro nastavení kanálů, Kmix>Nastavení>Nastavit kanály. Nebo v terminál:

$ kmix
XFCE

V XFCE spusťte aplikaci mixer a přidejte nějáké ovládání přes Multimedia>Mixer a klikněte na políčko Vybrat Ovládání. Nebo v terminálu:

$ xfce4-mixer

Alsamixer

Pokud máte raději Alsamixer, tak se nachází v balíčku alsa-utils:

apt-get update
apt-get install alsa-utils
exit

Nastavte vámi preferované nastavení jako $user z terminálu:

$ alsamixer
Obsah naposledy revidován 15/04/2014 0100 UTC