Bootování pomocí "fromiso" - Přehled

Pro normální použití doporučujeme souborový systém ext4. Je to výchozí souborový systém pro aptosid.

S tímto spouštěcím kódem můžete načísti z diskového oddílu (ext2/3/4), což je daleko rychlejší než například spouštění z CD (HD instalace s "fromiso" teké zabere jen zlomek času).

'fromiso' je samozřejmě mnohem rychlejší ne CD-/DVD- mechanika a nechávvá jí přístupnou. Jako alternativu můžete použít také virtualbox-ose nebo QEMU.

Požadavky:

* fungující grub (na disketě, nainstalovaný na HD nebo jako Live-CD)
* ISO obraz aptosid, například: aptosid.iso a souborový systém Linuxu jako ext2/3/4. (Pokud přejmenujete váš obraz na aptosid.ISO místo na aptosid.iso, budete taky muset patřičně upravit vaše příkazy, protože unixový pojmenovávací systém je case sensitivní.)

fromiso s Grub2

aptosid předkládá soubor pro grub2 nazvaný 60_fll-fromiso, který vytváří fromiso vstupy do nabídky grub2. Jediný soubor určený k upravování je grub2-fll-fromiso a je k nalezení v /etc/default/grub2-fll-fromiso..

Napřed ootevřete termínál a staňte se rootem:

sux
apt-get update
apt-get install grub2-fll-fromiso

Pak otevřete editor, což může být kwrite, mcedit, vim nebo jakýkoliv jiný, kteýr máte v oblibě:

mcedit /etc/default/grub2-fll-fromiso

Poté odkomenujte (odstraňte znak # ) řádky, které chcete, aby fungovaly, a vymeňte výchozí instrukce v "uvozovkách" za ty, které preferujete.

Porovnejte napříkllad tento pozměněný grub2-fll-fromiso s výchozím, (zvýrazněné linky jsou z didaktických důvodů ty upravené):

# Defaults for grub2-fll-fromiso update-grub helper
# sourced by grub2's update-grub
# installed at /etc/default/grub2-fll-fromiso by the maintainer scripts

#
# This is a POSIX shell fragment
#

# specify where to look for the ISO
# default: /srv/ISO ### P: This is the path to the directory that contains the ISO,
it is not to include the actual aptosid-*.iso file.###
FLL_GRUB2_ISO_LOCATION="/media/disk1part4/aptosid-iso" # array for defining ISO prefices --> aptosid-*.iso # default: "aptosid- fullstory-" FLL_GRUB2_ISO_PREFIX="aptosid-" # set default language # default: en_US FLL_GRUB2_LANG="en_AU" # override the default timezone. # default: UTC FLL_GRUB2_TZ="Australia/Melbourne" # kernel framebuffer resolution, see # http://manual.aptosid.com/de/cheatcodes-vga-de.htm#vga # default: 791 #FLL_GRUB2_VGA="791" # additional cheatcodes # default: noeject FLL_GRUB2_CHEATCODE="noeject nointro"

Uložte a zavřete editor, potom spusťte terminál:

update-grub

Váš soubor grub.cfg grubu2 bude aktualizován, aby zobrazoval různé ISO, které jste umístili do adresáře, který jste specifikovali, a bude k dispozici při dalším načítání.

Obecné informace o fromiso s volbou persist

fromiso a persist na HD

Můžete mít perzistentní živý systém na zapisovatelném disku kombinací nastavení fromiso se spouštěcím kódem persist. Když používáte ext2/ext3/ext4, tak je základem jednodušše:

persist

To use persist with a vfat file system, then you must use a file that contains a linux file system.

If you want to put the persist file or directory somewhere else other than /aptosid-rw then you need to specify where it is with the bootcode, for example persist=/janes/files :

persist=/user-name/files

aptosid uses aufs to enable what is known as "copy on write" over your ISO to allow you to write new files and folders and update existing ones by keeping the new files in memory. The persist cheatcode, will store your new files on the same hard drive partition as you use to store your fromiso ISO image.

-->

aptosid používá aufs, aby aktivoval, co je známo jako "copy on write", na vašem ISO pro možnost zapisovat nové soubory a adresáře a aktualizovat již přítomné, kdy nové soubory uchovává v paměti. Spouštěcí kód persist uchová vaše nové soubory na tom stejném diskovém oddílu, který používáte pro uchování ISO obrazu.

fromiso vám zprostředkovává live systém, který funguje se všemi automatickými možnostmi live ISO aptosidu. To má výhodu v provádění operací jako je automatická konfigurace vašeho hardwaru, ale také to znamená, že ty samé soubory znovuvytvoří při každém bootování, pokud ovšem nepoužijete další kódy.

Použití persist s dalšími spouštěcími kódy specifickými pro aptosid, jako je noxorgconf, nonetwork, znamená, že tyto soubory nebudou vytvářeny při každém načtení.

Použití persist také znamená, že můžete nainstalovat balíčky pomocí aptu a mít data a aplikace uložené a připravené při dalším načtení.

fromiso a persist na bootovatelném USB-klíči/SD/flash-kartě

Nejspíše je ideální použití persistu ve spojení s nástrojem install-usb-gui pro vytvoření vašeho vlastního bootovatelného flash disku s vašimi soubory a softwarem, které potřebujete. Vaše soubory budou uloženy v podadresáři na disku.

persist na souborových systémech FAT, které jsou často používány pro instalace dos/Windows 9x a obvykle jsou k nalezení jako výchozí na flash discích, vyžadují vytvoření jedhono velkého souboru pro použití jako loop zařízení. Tento soubor pak naformátujete.

Na USB-klíčích/SD/flash-kartách jsou doporučeny souborové systémy ext2 a vfat a pravděpodobně zprostředkují nejlepší kompatibilitu mezi platfomami pro nezbytnou záchranu, jelikož MS Windows™ nabízí ovladač pro data-swapping. Čtení/zápis na disky typu flash je závislé na specifikacích vašeho disku.

Souborové systémy ext2

Při použití ext2 bude použit celý diskový oddíl. Je vzat aktuální kořen a je vytvořen adresář /fll, který je použit pro persist a využití veškerého volného místa na disku pro perzistetní systém.

Souborové systémy vfat

Když je použit vfat, tak je perzistence učiněna skrz soubor, který může mít maximálně 2 GB, ale ne méně než 100 MB (jelikož by nebyl k použití). Tento soubor by se měl jmenovat aptosid-rw

Přiklad vytvoření persist po úvodní instalaci

If you are not sure of the mount point, mount the stick and run df -h which will provide a list of all your system mount points. Look for something like /dev/sdb or /dev/sdc. If your output states differently then replace "/media/disk" in line with your requirement, (for example "/media/disk-1").

Continuing the example, the command df -h will clarify the information, and assumes just one partition on the USB stick:

/dev/sdc1       4.1G 1.1G 2.8G 28% /media/disk

Therefore:

disk="/media/disk"

Nastavte velikost diskového oddílu persist:

size=1024

Vytvořte na disku adresář:

mkdir $disk/aptosid

Spusťte kód pro vytvoření diskového oddílu persist:

dd if=/dev/zero of=$disk/aptosid-rw bs=1M count=$size && echo 'y' | LANG=C /sbin/mkfs.ext2 $disk/aptosid-rw && tune2fs -c 0 "$disk/aptosid-rw"

Diskové oddíly NTFS, obvykle používány pro isntalace Windows NT/2000/XP (TM), NEMOHOU být použity za účelem vytvoření perzistentního systému.

Instalace aptosidu na USB/SD/flash zařízení

Provedení instalace aptosid na USB-dist/SD/flash-kartu je stejně jednoduché jako normální HD-isntalace. Jen se držte následující jednoduchého průvodce.

Požadavky:

Jakékoliv PC, které má protokol USB 2.0 a podoruje bootování z USB/SD/flash.

Obraz aptosid.iso.

3 typy isntalace na USB/SD/flash

Instalace USB/SD/flash fromiso, aptosid-on-a-stick

Předformátujete vaše usb zařízení s ext2 nebo fat32, než budete pokračovat (kapacita alespoň 2 GB). Zařízení by mělo mít pouze jeden diskový oddíl a jelikož jsou některé BIOSy náladové, tak by měl být označeno jako bootovatelný.

Pokud používáte GUI aplikace pro formátování jako gparted, tak se ujistěte, že napřed vymažete existující diskový oddíl a pak vytvoříte nový před vlastním formátování.

USB fromiso z instalovaného systému aptosid na HD:

Instalace fromiso USB je provedena pomocí Menu>System>install-aptosid-to-usb.

USB fromiso ze aptosid-*.iso:

Na LIVE-CD klikněte na ikonu aptosid Installer a zvolte Install to USB.

Volby:

Je vám poskytnuta možnost zvolit jazyk, časové pásmo a další bootovací kódy, a jestli chcete aktivovat persist pomocí zaškrtávacího políčka.

Nyní máte bootovatelné USB/SD/flash. Pokud jste neaktivovali persist, můžete jej zapnout přidáním persist do grub řádky na obrazovce grubu. (Pokud jste ale použili vfat, je pravděpodobně lepší začít znovu).

Příklad z terminálu:
 fll-iso2usb -D /dev/sdX --iso /home/aptosid/aptosid.iso -p -- lang=fr_CA tz=America/Vancouver

This installs the iso image to the prepared USB device sdX with persist, French Canadian language localisation and America/Vancouver (CAN) time on the grub default line.

Vaše X (video karta, klávesnice, myš) konfigureace nebo váš soubor síťových rozhraní nebyly uloženy, což je ideální pro použití na jiných počítačích.

Pro více informací včetně přizpůsobení se podívejte na:

$ man fll-iso2usb

Kompletní instalace na USB/SD/flash (chová se jako isntalace na disk)

Doporučená minimální velikost USB-klíče/SD/flash-karty je:
aptosid "LITE" vyžaduje 2.5 GB PLUS potřebujete místo na data,
aptosid "FULL" vyžaduje 4 GB PLUS potřebujete místo na data.

Předformátujte vaše zařízení s ext2 a vytvořte diskové oddíly na USB/SD/flash stejně, jako byste to udělali na standardním PC.

Spusťte instalaci z Live-ISO a zvolte diskový oddíl na USB/SD/flash-zařízení, kde má být aptosid nainstalován, například sdbX a následujte výzvy instalačního nástroje aptosid. Přečtěte si Instalace na váš HD

Pro načtení z USB/SD/flash musí být umožněno 'Boot from USB' ve vašem BIOS.

Jiné body stojící za zmínku:

Kompletní instalace na USB HDD jako instalace na diskový oddíl

USB HDD má jedno celkem dobré a zamlouvající se použití ( především pro uživatele přichazející z MS nebo jiné distibuce.) a to, že můžete nainstalovat aptosid na USB HDD, připojit ho bez potřeby nakonfigurovat PC pro duální bootovaání (upravení grubu, změna diskových oddílů ...).

Nastartujte instalaci z Live-ISO (nebo z USB-klíče/SD/flash-karty), jako standardní instalaci, ne USB instalaci, a vyberte diskový oddíl na zařízení, který má být použit pro instalaci, napříkald sdbX a následujte výzvy instalačního nástroje aptosid. GRUB musí být zapsán na diskový oddíl USB HDD.

Read Instalace na váš HD

Jiné body stojící za zmínku:

Full installation to bootable GPT removable devices (behaves as a normal HD installation)

Refer to Partitioning with gdisk for GPT disks and then follow the instructions for Installation options - HD, USB, VM and Cryptroot.

Bootable (U)EFI removable devices

Applicable from the aptosid 2011-02 release.

If you want to boot using EFI without burning optical media, then you need a vfat partition containing a portable EFI bootloader /efi/boot/bootx64.efi. The aptosid amd64 isos include such a file and a grub configuration which it can load. To prepare a stick to boot this way, simply copy the contents of the aptosid iso to the root of a vfat formatted usb stick. You should also mark the partition as bootable using a disk partitioning tool.

Of course simply copying the files onto a vfat usb stick will not let you boot it on a traditional bios system, however it is quite easy to enable this using syslinux and install-mbr. All you need to do is run (without the stick being mounted):

syslinux -i -d /boot/isolinux /dev/sdXN
install-mbr /dev/sdX

A stick prepared this way, will boot both by EFI to the plain grub2 menu and by traditional bios to the graphical gfxboot menu.

One of the advantages of having a stick created this way, as opposed to a raw stick created due to using isohybrid, is that you can edit the boot files on the stick to add your preferred options automatically.

For traditional BIOS systems you can edit the /boot/isolinux/syslinux.cfg file and/or the /boot/isolinux/gfxboot.cfg file. For EFI systems you can edit the /boot/grub/x86_64-efi/grub.cfg file.

Persistence and firmware

See General information on persist

Page last revised 25/04/2013 1345 UTC