Stažení aptosid-CD

TOTO JE VELMI DŮLEŽITÉ: aptosid, jakožto Linux Live-CD, je založen na vysoké technologii komprese a kvůli tomu je dbát vysoké obezřetnosti při vypalování ISO obrazu. Používejte pouze kvalitní CD-media [nebo DVD+RW] a vypalujte v DAO-módu (disk-at-once) a ne rychleji než 8x.
Prosím použijte svoje nejbližší zrcadlo. Zrcadla s polemi kódy pod nimi se aktualizjí hned, jakmile jsou změny na ne nahrány (odkažte se také na /etc/apt/sources.list.d/aptosid.list).

Evropa

Severní Amerika

Jižní Amerika

Afrika

Austrálie

Definice souborů na každém zrcadle

Každé zrcadlo má následující soubory:

MD5SUM
MD5SUM.gpg
SHA256SUM
SHA256SUM.gpg
SOURCES
aptosid-20xx-xx-release-name-window-manager-arch-datetimestamp.arch.manifest
aptosid-20xx-xx-release-name-window-manager-arch-datetimestamp.iso

.manifest soubor shrnuje všechny balíčky obsažené v daném iso souboru.

.iso je obraz určený ke stáhnutí.

MD5SUM a SHA256SUM slouží k ověření integrity staženého iso.

.gpg soubory jsou podpisové, takže si můžete ověřit, že kontrolní součty nebyly změněny a že mohou být použity pro ověření integrity iso souborů.

Zdroje zabalené v tar slouží pouze pro ty, kteří vyžadují statickou kopii zdrojového kódu pro redistribuci za účelem dodržení licenčních podmínek. Přečtěte si soubour SOURCES pro další informace.

Díky patří webtropia.com, kdo sponzoruje aptosid, a samozřejmě všem dalším hostitelům zrcadel za jejich snahu týkající se distribuce aptosid.

Jestliže má kdokoliv k dispozici vlastní FTP-server s dostatečně kvalitním připojením, prosím informujte tým aptosidu na aptosid fórech nebo na našem IRC kanálu na oftc.net.

Zrcadla pro stahování jsou také k nalezení na aptosid.com

Kontrolní součty md5 a ověření

TOTO JE VELMI DŮLEŽITÉ: aptosid, jakožto Linux Live-CD, je založen na vysoké technologii komprese a kvůli tomu je dbát vysoké obezřetnosti při vypalování ISO obrazu. Používejte pouze kvalitní CD-media [nebo DVD+RW] a vypalujte v DAO-módu (disk-at-once) a ne rychleji než 8x.d

md5 je kontrolní součet pro soubor a je používán pro ověření integrity souborů. Vlastní kontrolní součet souboru je porovnán se známým kontrolním součtem. Takto můžete ověřit, že soubor nebyl pozměněn nebo poškozen; doporučuje se to pro stažené soubory z internetu.

Pokud kontrolní součet staženého souboru odpovídá tomu, který je uložen v souboru s md5 součty, tak si můžete být jisti, že jste soubour stáhli v pořádku. Pod Linux obdržíte kontrolní součet souboru pomocí následujícího příkazu: (chvíli to trvá, než se spočítá)

$ md5sum soubor_k_ověření

Součet bude vypsán v konsoli.
Pomocí md5sum (486 kB) může být kontrolní součet ověřen také ve Windows.

Obrazy ISO aptosid jsou vždy nabízeny s odpovídajícím souborem se součty md5 a mohou tak být vždy ověřeny před spuštěním nebo vypálením. To vám garantuje, že pokud nastanou nějáké problému, nemusíte je spatřovat ve staženém soubouru a fórum tak bude osvobozeno od problémů, které nemohou být vyřešeny především kvůli poškozenému ISO souboru. Kontrolu byste měli provádět v konsoli. Přemístěte se do složky s ISO-obrazem a kontrolním součtem a spusťte příkaz zde.

Stáhněte si následující soubory ze zrcadla:

MD5SUM
MD5SUM.gpg
SHA256SUM
SHA256SUM.gpg

V terminálu / konsoli:

$ md5sum aptosid.iso

Pokud nesouhlasí, objeví se vám chybová hláška:

"aptosid.iso: Error
md5sum: Warning: calculated checksum does not match!"

Pokud je stažený soubor v pořádku, program se ukončí bez zobrazení zprávy.

Pokud si přejete ověřit správnost .gpg souborů, udělejte následující jako $UŽIVATEL:
Příklad pomocí:
aptosid-2011-02-imera-kde-lite-i386-201107131633.iso 

1) Importujte "Stefan Lippers-Hollmann" (slh) veřejný klíč ze serveru s klíči. (An alternate keyserver is subkeys.pgp.net ):

$ gpg --keyserver wwwkeys.pgp.net --recv-keys E3BD538B
gpg --edit-key E3BD538B
Command> trust
Command> (zvolte vámi preferovanou možnost nebo quit)
Command> quit

2) Nyní můžete ověřit správnost kontrolních součtů pomocí:

$ gpg --verify SHA256SUM.gpg SHA256SUM

Pokud jste ověřili důvěryhodnost pomocí gpg příkazů, tak byste měli obdržet tento výstup:

$gpg: Signature made Wed 15 Jul 2009 08:20:59 EST using DSA key ID E3BD538B
$ gpg: Good signature from "Stefan Lippers-Hollmann (aptosid.com) <s.l-h@gmx.de>"

Obdržíte 'Good signature' s WARNING (varováním), pokud jste nezvolili klasifikaci klíče:

gpg: Signature made Wed 15 Jul 2009 08:20:59 EST using DSA key ID E3BD538B
gpg: checking the trustdb
gpg: 3 marginal(s) needed, 1 complete(s) needed, PGP trust model
gpg: depth: 0 valid:  2 signed:  0 trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 2u
gpg: Good signature from "Stefan Lippers-Hollmann (aptosid.com) <s.l-h@gmx.de>"
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:     There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: 64C3 6120 DA8D 91E7 378B E79F 3916 C431 F809 94F6

Vypálení ve Windows

TOTO JE VELMI DŮLEŽITÉ: aptosid, jakožto Linux Live-CD, je založen na vysoké technologii komprese a kvůli tomu je dbát vysoké obezřetnosti při vypalování ISO obrazu. Používejte pouze kvalitní CD-media [nebo DVD+RW] a vypalujte v DAO-módu (disk-at-once) a ne rychleji než 8x.

Přirozeně můžete vypálit CD ve Windows. Stáhnutý soubor musí být vypálen jako ISO-soubor. Pokud je Winrar (nebo jiný archivační nástroj) asociovaný s .ISO soubor, tak to může být na obtíž, neboť bude považován jako archiv. Z ISO souboru musí být vypáleno CD.

Máte několik možností, jak to ve Windows provést.

Svobodné vypalovací aplikace pro Windows

cdrtfe : kompatibilní s Windows 9x/ME/2000/XP (testováno na Win95, Win98SE, Win2000, and WinXP) pouze pro Win9x/ME: fungující ASPI Vrstva (e.g. Adaptec ASPI 4.60)

LinuxLive USB Creator, an open source project, offers a GUI for MS Windows™, which enables an install of a aptosid-i386.iso (32 bit) to a USB stick. You need to use fromhd bootline/cheatcode on the boot line.

Uzavřené nebo proprietární vypalovací aplikace pro Windows

Vypalování v Linuxu

TOTO JE VELMI DŮLEŽITÉ: aptosid, jakožto Linux Live-CD, je založen na vysoké technologii komprese a kvůli tomu je dbát vysoké obezřetnosti při vypalování ISO obrazu. Používejte pouze kvalitní CD-media [nebo DVD+RW] a vypalujte v DAO-módu (disk-at-once) a ne rychleji než 8x.

Pokud už použiváte Linux na vašem stroji, měli byste CD vypálit buď pomocí příkazové řádky, nebo pomocí jakékoliv nainstalované vypalovací aplikace.

Spolu se aptosid a jinými Linuxovými distibucemi je v základu dodávano K3b jako vypalovací nástroj. Spusťe ho, zvolte "Tools" -> "burn CD-image..." a vyberte ISO souboru k vypálneí (e.g. aptosid.iso).->

K3b hned spočítá kontrolní součet md5 pro daný iso soubor (chvíli to trvá). Pokud je kontrolní součet stejný jako ten v MD5 souboru (třeba aptosid.iso.md5), tak váše stahování bylo v pořádku a můžete vypalovat stiskem na "Start".

Problémy s vypalováním se obvykle objevují s nadstavbou. Můžete vypalovat přímo z příkazové řádky s burniso.

Také se podívejte na Zapsání aptosidu na USB/SSD s jakýmkoliv Linuxem, Windows nebo Mac OS X (32 a 64 bit).
Obsah naposledy revidován 26/01/2013 0450 UTC