Přestavění fstabu a vytvoření přípojných bodů

aptosid v základu používá ve vašem fstab pojmenovávání pomocí uuid.

K zobrazení nově vytvořeného diskového oddílu (řekněme sda6 nebo sdb7), který se neobjevuje v fstab a chceme jej připojit, zadejte do konzole jako uživatel ($) následující příkaz:

 ls -l /dev/disk/by-uuid

Výstup bude vypadat nějak takto (tučné je jen z ilustrativních důvodů):

lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-27 23:42 348ea9e6-7879-4332-8d7a-915507574a80 -> ../../sda4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-27 23:42 610aaaeb-a65e-4269-9714-b26a1388a106 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-27 23:42 857c5e63-c9be-4080-b4c2-72d606435051 -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-27 23:42 a83b8ede-a9df-4df6-bfc7-02b8b7a5f1f2 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-27 23:42 ad662d33-6934-459c-a128-bdf0393e0f44 -> ../../sda6

V tomto příkladu je ad662d33-6934-459c-a128-bdf0393e0f44 chybějící položka. Dalším krokem je přidání UUID diskového oddílu do etc/fstab. Pro připsání do /etc/fstaba použijte textový editor (jako kate nebo kwrite) s právy root:

# <název souborového systému> <přípojný bod>   <typ>  <volby>       <dump> <pass>
UUID=ad662d33-6934-459c-a128-bdf0393e0f44 /media/disk1part6 ext4	auto,users,exec	0 2

Jiný příklad:

lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-28 13:18 30ebb8eb-8f22-460c-b8dd-59140274829d -> ../../sdb8
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-28 13:18 387d6d4b-4508-4b8e-8ed2-76998f41dae4 -> ../../sdb1
rwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-28 13:18 7014f66f-6cdf-4fe1-83da-9cab7b6fab1a -> ../../sdb5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-28 13:18 8f042ead-259f-4df0-98ec-3343080396c5 -> ../../sdb6
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-28 13:18 94B0AE63B0AE4B94 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-28 13:18 A61820AA18207B85 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-28 13:18 f28725d6-b7b5-4207-8476-36efe1a903ce -> ../../sdb9
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-28 13:18 f855c263-2521-48d3-8ec9-d2d2b69b6635 -> ../../sda3
rwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-28 13:18 f9aa4027-ecdd-4a86-84e2-df2ef73fe14e -> ../../sdb7

V tomto příkladu je chybějící položka f9aa4027-ecdd-4a86-84e2-df2ef73fe14e a je přídána do /etc/fstab takto :

# <název souborového systému> <přípojný bod>   <typ>  <volby>       <dump> <pass>
UUID=f9aa4027-ecdd-4a86-84e2-df2ef73fe14e /media/disk2part7 ext4	auto,users,exec	0 2

Vytváření přípojných bodů

Poznámka: Název přípojného bodu, jak je vytvořen v fstabu, musí obsahovat existující adresář. aptosid tyto adresáře vytváří při instalaci v /media a jsou pojmenovány podle vzoru diskXpartX.

Pokud jste pozměnili tabulku diskových oddílu po prvotní instalaci a již jste upravili váš soubor fstab (například že jste vytvořili dva nové diskové oddíly), tak nebudou pro tyto přípojné body existovat adresáře, tudíž by měly být ručně vytvořeny..

Příklad:

Prvně, jako root, zkontrolujte stávající přípojné body:

cd /media
ls

Měly by se zobrazit současné přípojné body, například:

disk1part1 disk1part3 disk2part1

Stále v /media, vytvořte přípojné body pro nové diskové oddíly:

mkdir disk1part6
mkdir disk2part7

Pro okamžité odzkoušení a použití oddílů:

mount /dev/sda6 /media/disk1part6
mount /dev/sda6 /media/disk2part7

Po restartovaní počítače budou souborové systémy automaticky připojeny. Přečtěte si:

man mount

Přehled: UUID, názvy diskových oddílů a fstab

Trvalé nazývaní jednotlivých bloků bylo umožněno zavedením udev a má jisté výhodu oproti pojmenovávání založeném na bus.

Kdežto se linuxové distribuce a udev vyvýjejí a rozpoznávání hardwaru se stává stále více přijatelné, objevuje se také několik nových problémů a změn:
1) Jestli máte víc jak jeden kontroler sata/scsi nebo ide a pořadí, ve kterém jsou přídány, je náhodné, tak může být výsledkem pojmenovávání jako hdX a hdY, které se bude při zavádění náhodně měnit. To samé platí třeba pro sdX a sdY. Trvalé pojmenovávání vám umožní, že se o to již nebudete muset starat.
2) Se zavedením nové podpory libata pata, všechna vaše zařízení hdX se stanou zařízeními sdX někdy v budoucnu. Opět se o to nebudete muset start s trvalým pojmenováváním.
3) Přístroje jak s kontrolery sata, tak ide jsou dnes celkem časté. Se změnami libata zmíněnými výše se první problém bude objevovat mnohem častěji, jelikož budou mít pevné disky sata i ide názvy sdX.

V základu bude aptosid používát v fstabu uuid, když se nainstaluje.

Je zde i více důvodů, ale tyto patří mezi ty nejpodstatnější a pro příští období. To je také důvod, proč aptosid doporučuje, abyste vaše nastavení změnili na trvalé pojmenovávání.

Čtyři schémata trvalého pojmenovávání:

1. Trvalé pojmenovávání s UUID

UUID je zkratka pro Universally Unique Identifier a jedná se o mechanismus, jak dát každému souborovému systému unikátní značku. Je navrhnut tak, aby byly různé kolize nepravděpodobné. Všechny Linuxové souborové systémy (včetně swap) podporují UUID. FAT a NTFS jej nepodporují, ale jsou i přesto zobrazeny by-uuid s unikátním značením.

$ /bin/ls -lF /dev/disk/by-uuid/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 2d781b26-0285-421a-b9d0-d4a0d3b55680 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 31f8eb0d-612b-4805-835e-0e6d8b8c5591 -> ../../sda7
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 3FC2-3DDB -> ../../sda6
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 5090093f-e023-4a93-b2b6-8a9568dd23dc -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 912c7844-5430-4eea-b55c-e23f8959a8ee -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 B0DC1977DC193954 -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 bae98338-ec29-4beb-aacf-107e44599b2e -> ../../sdb2

Jak vidíte, tak souborové systémy fat a ntfs mají kratší označení (sda6 a sdb1), ale stále jsou seřazeny podle uuid.

2. Trvalé pojmenovávání s NÁZVEM

Téměř každý typ souborového systému může mít název. Všechy diskové oddíly, které nějáký mají, jsou zobrazeny v adresáři /dev/disk/by-label:

$ ls -lF /dev/disk/by-label
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 data -> ../../sdb2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 data2 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 fat -> ../../sda6
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 home -> ../../sda7
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 root -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 swap -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 windows -> ../../sdb1

Pakliže mohou být názvy rozeznatelné, musíte si dávat velký pozor, abyste vyloučili jakékoliv kolize.

Názvy vašich souborových systému můžete změnit použitím následujících příkazů:


* swap: Nový prostor swap vytvoříte takto: mkswap -L <nazev> /dev/XXX
* ext2/ext3/ext4: e2label /dev/XXX <nazev>
* jfs: jfs_tune -L <nazev> /dev/XXX
* xfs: xfs_admin -L <nazev> /dev/XXX

* fat/vfat: V Linuxu není žádny nástroj, jak jejich názvy změnit,

když ale souborový systém vytváříte, použijte: mkdosfs -n <nazev> <jine_volby>.

Také můžete změni název přítomného souborového systému pomocí Windows.

* ntfs: ntfslabel /dev/XXX <nazev> nebo ho změňte pomocí Windows.

Buďte opatrní: Názvy musí být jediněčné, aby fungovaly. To platí také pro disky USB/fireware, stejně jako pro pevné disky. Syntaxe LABEL=/ UUID= jsou upředňostňovány před /dev/disk/by-*/ pro diskové oddíly UN*X.

3. Trvalé pojmenovávání s id

by-id vytvoří jedinečné jméno v závislosti na seriovém čísle hardwaru.

4. Trvalé pojmenovávání s cestou

by-path vytvoří jedinečné jméno v závislosti na nejkratší fyzické cestě (vzhledem k sysfs). Obojí obsahuje řetězce indikujicí, ke kterému podsystému náleží a tak se nehodí pro vyřešení problémů nastíněných na začátku této kapitoly. Dále již nebudou probírány.

Umožnění trvalého pojmenovávání

Potom co jste si zvolili způsob, jaké trvalé pojmenovávání si přejete použít, se můžeme vrhnout na využití trvalého pojmenovávání na vašem systému:

V fstabu

Umožnění trvalého pojmenovávání v /etc/fstab je opravdu jednoduché: jen stačí zaměnit název zařízení v prvním sloupci za trvalé pojmenovávání. V tomto příkladu je nahrazeno /dev/sda7 jedním z následujících:

/dev/disk/by-label/home or
/dev/disk/by-uuid/31f8eb0d-612b-4805-835e-0e6d8b8c5591

Učiňte tak pro všechyn diskové oddíly ve vašem souboru fstab.

Namísto explicitního zadání zařízení můžete použít pro poukázání na souborový systém, který se má připojit podle UUID nebo názvu svazku, napsání LABEL=<název> nebo UUID=<uuid>, například:

LABEL=Boot

nebo

UUID=3e6be9de-8139-11d1-9106-a43f08d823a6

Zdroje: wiki.archlinux.org, kde bylo použito marc.theaimsgroup.com
Obsah z wiki.archlinux.org je dostupný pod licencí GNU Free Documentation License 1.2 a byl upraven pro manuály aptosidu

Více o nazývání zde na lissot.net

Obsah naposledy revidován 26/04/2011 1355 UTC