Zálohování vašeho diskového oddílu /home

Před přesunutím /home byste si vše pod /home měli zálohovat (jako root):

tar cvzpf  kdekoliv/home.tar.gz /home

Pro rozbalení:

tar xvpf somewhere/home.tar.gz

Jiná alternativa je použití rdiff.

Přesunutí /home

Nepoužívejte, ani nesdílejte vaše současné $home z jiné distribuce, neboť konfigurační soubory v $home (domovském adresáří) budou kolidovat, pokud budete používat stejné uživatelské jméno.

Přesunutí nebo použití existujícího /home aptosidu může být uskutečněno dvěma způsoby, jeden je z livecd, a druhý je za použití příkazové řádky. Ani jeden není složitý.

Jelikož systém vyžaduje informace UUID, bude nutné uuid nového diskového oddílu zjistit, pokud jste tak již neučinili.

Nejjednoduším způsobem je tuto informaci přidat, okomentovanou před přesunem vašeho home, do /etc/fstab.

Spusťte vaše PC a v okne grubu stiskněte číslo 1 a pak enter. To vás zavede to init (spouštěcí úroveň) 1, což je jedno-uživatelský mod a váš nynější home není používám, takže je bezpečné s ním pracovat.

V tty se přihlašte jako root a připojte váš nový diskový oddíl /home, například:

mount /dev/sdxX /media/nove-home

(nebo jákýkoliv diskový oddíl, kde se vaše nové home nachází)
cp -pr /home /media/nove-home

Pak upravte /etc/fstab, aby odrážel změnu nového umístění /home:

mcedit /etc/fstab

Nyní odkomentujte (smažte #) řádek s vaším novým /home a okomentujte (vložte #) řádek se starým /home, uložte s F2 a ukončete pomocí F10. Poté restartujte.

Obsah naposledy revidován 14/08/2010 0100 UTC