Vypálení CD/DVD bez grafického rozhraní

>TOTO JE VELMI DŮLEŽITÉ: aptosid, jakožto Linux Live-CD, je založen na vysoké technologii komprese a kvůli tomu je dbát vysoké obezřetnosti při vypalování ISO obrazu. Používejte pouze kvalitní CD-media [nebo DVD+RW] a vypalujte v DAO-módu (disk-at-once) a ne rychleji než 8x.

burniso

Nepotřebujete grafické rozhraní, abyste vypálili ISO na CD nebop DVD.

Problémy se většinou objevují s nadstavbou (= frontend) (K3b), ne tak ani se samotným základem (= backend) (growisofs, wodim or cdrdao).

aptosid zprostředkovává již připravený skript pro vypáleni ISO aptosid nazvaný 'burniso'.

burniso vypaluje ISO obrazy na media pomocí Disk-At-Once módu a fixní rychlostí 8x pomocí wodim.

apt-get install aptosid-scripts

Jako $UŽIVATEL:

$ cd /dir/obsahující/vaše/ISO
$ burniso

Všechny ISO obrazy, které se ve složce nacházejí, vám budou nabídnuty a vypalování začne hned, jakmile vyberete vaše ISO, takže se ujistěte, že máte v mechanice vložené medium.

Které zařízení použít, jako $UŽIVATEL:

Abyste ověřili možnosti vaší cd/dvd mechaniky a její schopnosti pro ATAPI zařízení:

$ wodim --devices
wodim: Overview of accessible drives (2 found) :
---------------------------------------------------------
 0  dev='/dev/scd0'      rwrw-- : 'AOPEN' 'CD-RW CRW2440'
 1  dev='/dev/scd1'      rwrw-- : '_NEC' 'DVD_RW ND-3540A'
---------------------------------------------------------

Další alternativy jsou:

$ wodim dev=/dev/scd0 driveropts=help -checkdrive

a

$ wodim -prcap

Zde jsou nějáké užitečné příklady s použitím'scd0':

Informace o prázdném CD/DVD:
$ wodim dev=/dev/scd0 -atip

nebo

$ cdrdao disk-info --device ATA:1,0,0
Smazat přepisovatelný disk:
$ wodim -blank=fast -v dev=/dev/scd0

nebo

$ cdrdao blank --device ATA:1,0,0 --blank-mode minimal
Naklonovat CD:
$ cdrdao copy --fast-toc --device ATA:1,0,0 --buffers 256 -v2
Naklonovat CD on the fly:
$ cdrdao copy --fast-toc --source-device ATA:1,1,0 --device ATA:1,0,0 --on-the-fly --buffers 256 --eject -v2
Vytvořit audio CD z wav souborů rychlostí 12x:
$ wodim -v -eject -pad -dao speed=12 dev=/dev/scd0 defpregap=0 -audio *.wav
Vypálit CD z bin/cue souborů:
$ cdrdao write --speed 24 --device ATA:1,0,0 --eject název_souboru.cue
Vypálit ISO obraz:
$ wodim dev=/dev/scd0 driveropts=burnfree,noforcespeed fs=14M speed=8 -dao -eject -overburn -v něco.iso

Pokud se vám zobrazí driveropts chyba, je to proto, že burnfree je vyloučen pro některá zařízení, tedy:

$ wodim dev=/dev/scd0 driveropts=noforcespeed fs=14M speed=8 -dao -eject -overburn -v něco.iso

nebo

$ wodim dev=/dev/scd0 fs=14M speed=8 -dao -eject -overburn -v něco.iso
Vytvořit ISO obraz ze všech souborů (podsložek) daného adresáře.

Může pak být vypáleno pomocí výše popsaných příkazů (viz. vypálit ISO obraz)

$ genisoimage -o název_obrazu.iso -r -J -l složka

Pokud máte vypalovací mechaniku DVD, tak můžete také použít growisofs k vypaléní na DVD. Jedná se o vyplání ISO obrazy na DVD disk:

$ growisofs -dvd-compat -Z /dev/dvd=název_obrazu.iso
K vypálení více souborů na DVD:
$ growisofs -Z /dev/dvd -R -J soubor-1 soubor-2 soubor-3 ...
Pokud je na DVD nějáké zbylé volné místo, můžete přiložit další soubory:
$ growisofs -M /dev/dvd -R -J soubor-1 soubor-2 soubor-3...
K uzavření sekce:
$ growisofs -M /dev/dvd=/dev/zero
Obsah naposledy revidován 14/08/2010 0100 UTC