Diskové oddíly LVM - Logical Volume Manager

Toto základí příručka pro začátek. Je to vaše zodpovědnost se o LVM dozvědět více. Prameny a zdroje jsou odkázany dole na této stránce, budou k užitku, nicméně rozhodně nejsou vyčerpávající.

Použitelné pro aptosid-2010-03-apate a dál.

Logické svazky se mohou rozprostírat přes více disků a jsou škálovatelné, na rozdíl o tradičních metod vytváření diskových oddílů pevných disků.

Nícméně, ať se jedná o tradiční vytváření diskových oddílů nebo použití LVM, vytváření diskových oddílů není něco, co bude dělat často, takže to vyžaduje promýšlení, spolu s pokusy a omyly, než budete opravdu spokojeni s výstupem, který si přejete.

Existjí 3 základní označení v terminologii, se kterými byste se měli seznámit:

Je 6 nezbytných základních kroků

Předpokladem k následujícímu příkladu je nový pevný disk bez diskových oddílů - nebo takovém, kde je potřeba nové schéma diskových oddílů, kde budou všechna data na diskových oddílech, které chcete převést na LVM, smazána.

Použití cfdisku nebo fdisku je nezbytné, jelikož aktuální Gparted nebo KDE Partition Manager (partitionmanager) nepodporují vytváření diskových oddílů LVM.

Krok 1: Vytvoření tabulky diskových oddílů:

fdisk /dev/sda

 n  pro vytvoření nového diskového oddílu na disku

 p  , aby byl primární

 1  , aby měl diskový oddíl číslo 1 jako ukazatel

 ### velikost alokace  ### Nastavte první a poslední cylindr na výchozí hodnoty (stiskněte enter), aby byl použit celý disk

 t  přepne na výběr typu diskového oddílu k vytvoření

 8e  je hex kód pro Linux LVM

 W  pro zapsání dat na disk. ##Tím se zapíše tabulka diskových oddílů. Jestli jste si v této chvíli uvědomili chybu, tak budou vaše data obnovena a v pořádku.##

Jestli si přejete, aby se svazek rozprostíral na 2 či více discích, opakujte tento proces i pro zbylé.

Krok 2: Nastavte diskové oddíly jako Fyzické svazky. To smaže veškerá data:

pvcreate /dev/sda1

Opakujte tento proces pro každý další diskový oddíl, jak bude nutné.

Krok 3: Vytvořte Skupinu svazků:

vgcreate vulcan /dev/sda1

Jestli si přejete zahrnout například 3 disky, tak je zahrňte všechny do příkazu vgcreate:

vgcreate vulcan /dev/sda1 /dev/sdb1 /dev/sdc1

Jestli jste to provedli správně, měli byste vidět výsledek ve výstupu příkazu:

vgscan

vgdisplay vám zobrází vlastnosti velikosti:

vgdisplay vulcan

Krok 4: Vytvoření Logického svazku. Nyní je čas, abyste se rozhodli, jak chcete, aby byl váš logický svazek na počátku velký. Jednou z výhod LVM je, že můžete velikost svazku pozměnit podle libosti, aniž byste museli restartovat.

Předpokládejme, že si pro začátek přejete svazek o 300 GB nazvaný spock uvnitře lvm nazvaném vulcan:

lvcreate -n spock --size 300g vulcan

Krok 5: Naformátujte svazek a buďte trpěliví, dokud se nezformátuje. Může to chvilku trvat:

mkfs.ext4 /dev/vulcan/spock

Krok 6:

mkdir /media/spock/

Upravte fstab pomocí vašeho oblíbeného editoru, abyste svazek připojili při zavádění.

mcedit /etc/fstab

Použití /dev/vulcan/spock je lepší než číslo UUID při použití s LVM, jelikož pak můžete jednoduše souborový systém naklonovat, aniž byste se museli obávat případ kolize UUID, především s LVM, neboť byste pak skončili s více souborovými systémy se stejným číslem UUID (snapshoty jako nejdůležitější příklad).

/dev/vulcan/spock /media/spock/ ext4 auto,users,rw,exec,dev,relatime  0  2

Volit

chown root:users /media/spock
chmod 775 /media/spock

Vaše základní LVM by mělo být nyní nastaveno.

Škálování svazku

It is highly recommended that you use a live ISO to change the partition sizes. Whilst growing the partition 'on the fly' may be error free, the same can not be said when reducing the volume, as anomalies will cause data loss, particularly if / (root) or /home are involved.

To resize the volume from 300GB to 500GB, as used in this example:
umount /media/spock/
lvextend -L+200g /dev/vulcan/spock

Then run the command for the filesystem to be resized:

e2fsck -f /dev/vulcan/spock
resize2fs /dev/vulcan/spock
mount /media/spock
To resize the volume from 300GB down to 280GB, as used in this example:
umount /media/spock/

Then run the command for the filesystem to be resized:

e2fsck -f /dev/vulcan/spock
resize2fs /dev/vulcan/spock 280g

Then resize the volume

lvreduce -L-20g /dev/vulcan/spock
resize2fs /dev/vulcan/spock
mount /media/spock
Grafické rozhraní pro LVM

system-config-lvm dodává GUI a je schopen vám pomoci spravovat vaše LVM. Instalaci provede v příkazové řádce jako root:

apt-get install system-config-lvm

man system-config-lvm  # nezbytné čtení
Prameny a zdroje:
Obsah naposledy revidován 26/07/2011 2325 UTC