Podpora PHP pro Apache2

Ujistěte se, že se následující řádky nacházejí někde ve vašem souboru apache2.conf (nebo ve vašem conf.d/php.ini):

LoadModule php5_module modules/libphp5.so

# Způsobí, že bude překladač PHP zacházet s příponou .php.
AddType application/x-httpd-php .php

Jestli si přejete povolit různé index soubory, zkontrolujte, že se následující řádek nachází v souboru /etc/apache2/apache2.conf

DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.shtml

Restartujte server apache

#service apache2 restart

Zdroje:

http://www.mysql-apache-php.com

http://httpd.apache.org/docs/1.3/misc/security_tips.html

http://www.debianhelp.co.uk/webserver.htm

Obsah naposledy revidován 14/08/2010 0100 UTC