Nastavení aptosidu pro použití sdílených položek SAMBA (Windows) na vzdáleném zařízení

Všechny příkazy proveďte jako root (v terminálu nebo konzoli). URL zadejte do Konqueroru (spusťte jej jako normální uživatel).

server = název serveru nebo IP adresa přístroje s Windows
share = název sdílené položky

V Konqueroru pod KDE můžete použít smb://server nebo kompletní URL adresu smb://server/sdileni

V konzoli můžete vidět, co je sdílené na serveru, pomocí:

smbclient -L server

Pro připojení sdílené položky do adresáře (s plným přístupem pro všechny uživatele) si zapamatujte, že přípojný bod musí existovat. Jestli není přítomen, musíte napřed vytvořit adresář například takto (název může být libovolný):

mkdir -p /mnt/sdilena_polozka_serveru

Pak sdílenou položku připojte - vzdáleným souborovým systémem bude VFAT:

mount -t cifs -o username=Administrator,file_mode=0777,dir_mode=0777 //server/sdilena_polozka /mnt/sdilena_polozka_serveru

nebo souborový systém NTFS:

mount -t cifs -o username=Administrator,file_mode=0777,dir_mode=0777,lfs //server/sdilena_polozka /mnt/sdilena_polozka_serveru

Pro ukončení připojení použijte:

umount /mnt/sdilena_polozka_serveru

Jestli si přejete přidat položku do /etc/fstab, aby bylo připojování jednodušší, tak do něj připište následující řádku:

//server/sdilena_polozka /mnt/sdilena_polozka_serveru    cifs defaults,username=vase_uzivatelske_jmeno,password=**********,file_mode=0777,dir_mode=0777  0  0

Jak nastavit v aptosidu Samba-Server

Jelikož se samba nenacháhí na live-cd aptosidu, bude nutné, abyste provedli následující, pro přístup k sambě:

su
apt-get update
apt-get install samba samba-tools smbclient cifs-utils samba-common-bin

Instalace na HD:

Example 1:

U instalace na pevném disku je potřeba provést úpravy v nastavení Samby. Zde je jednoduchý příklad. Jestli se chcete dozvědět více o použití Samby a nastavení Linuxového serveru Samba, tak je dopočeníhodné si přečíst dokumentaci k Sambě..

Pro upravení nastavení samby proveďte následující:

jako root otevřete následující soubor /etc/samba/smb.conf v textovém editoru (třeba kate nebo kwrite) a zadáte:


# Obecné změny - Vše tak jednoduché, jak jen je
# to možné- žádná hesla, chování jako Windows 9x

[global]
security = share
workgroup = WORKGROUP


# Sdílená položka bez práv zapisování - důležité, pokud bude sdílen souborový systém NTFS!

[WINDOWS]
comment = Windows Partition
browseable = yes
writable = no
path = /media/sda1 # <-- upravte pro váš diskový oddíl
public = yes


# Sdílení diskového oddílu s právy přepisování - diskový oddíl musí
# být připojen jako zapisovatelný - dává rozum například u FAT32.

[DATA]
comment = Data Partition (first extended Partition)
browseable = yes
writable = yes
path = /media/sda5
public = yes

Restartuje samba server

service samba restart

Příklad 2:

groupadd smbuser
useradd -g smbuser <the-user-you-want>
smbpasswd -a <the-user-you-want>
smbpasswd -e <the-user-you-want>

Poté upravte /etc/samba/smb.conf pro udělení sdílecích práv, (dbejte pozornosti, jaké adresáře povolíte), jako například:

[homes]
  comment = Adresáře Home
  browseable = yes.
  writeable = yes

[media, opatrně!]
  path = /media
  browseable = yes
  read only = no
  #read only = yes
  guest ok = no
  writeable = yes

[video]
  path = /var/lib/video
  browseable = yes
  #read only = no
  read only = yes
  guest ok = no


#jakýkoliv další adresář, který chcete sdílet s windows/linux/mac
  #path = path = /media/xxxx/xxxx
  #browseable = yes
  #read only = no
  #read only = yes
  #guest ok = no

Restartuje server samba

service samba restart

Prohlédnutí si sdílených položek samby

Pro nastavení sdílených položek v sambě bez ohledu na bezpečnost proveďte následující příkazy (například pro nastavení LAN):

Nastavte u adresáře a jeho obsahu alespoň -rwxr-xr-x:

ls -la cesta_k/sdilene_polozce/*

Jestli tomu tak nění, tak:

chmod -R 755 cesta_k/sdilene_polozce

Jestli chcete, aby položka byla zapisovatelná:

chmod -R 777 sdilena_polozka

Způsob, jak si ověřit, jestli sdílení funguje: (nezapomeňte spustit server)

smbclient -L localhost

Měli byste vidět něco podobného tomuto:

 smbclient -L localhost
Password:
Domain=[HOME] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.26a]

    Sharename    Type   Comment
    ---------    ----   -------
    IPC$      IPC    IPC Service (3.0.26a)
    MaShare     Disk   comment
    print$     Disk   Printer Drivers
Domain=[MSHOME] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.26a]

Jestli jste žádné heslo nenastavil, tak stiskněte jen ENTER

Nezapomeňte nastavení uložit. Nyní můžete spustit/zastavit sambu pomocí:

service samba start

a:

service samba stop

Také můžete sambu spustit/zastavit automaticky při zavádění. Spusťte následující příkaz:

update-rc.d samba defaults

Nyní se samba spustí, když systém zavedete a zastaví, když jej vypnete.

Více informací o Sambě zde.

Obsah naposledy revidován 03/04/2013 0100 UTC