Zaváděcí kódy

Jestliže se možné hodnoty nachází v tabulce v poli "Hodnoty", tak musí být k "zaváděcímu kódu" připsány se znaménkem =. Například, jestliže bylo 1280x1024 zamýšlenou hodnotou zaváděcího kódu pro obraz, tak byste měli napsat screen=1280x1024 do řádky zavaděče grub. Pro jazyk lang=pt.

Odkaz na vyčerpávající seznam zaváděcích kódů jádra

Specifické spouštěcí kódy pro aptosid (pouze live.iso)

Zaváděcí kód Hodnota Popis
blacklist název modulu k dočasnému vyřazení modulu před udev
desktop kde Výběr vašeho správce plochy
fluxbox
fromiso Odkaže se prosím na zavádění s "fromiso"
hostname název počítače Bude změněn název počítač systému live-cd
lang be, bg, cz, da, de, de_CH, el, en, en_AU, en_GB, en_IE, es, fr, fr_BE, ga, hr, hu, it, ja, nl, nl_BE, pl, pt (pt_BR), pt_PT, ro, ru, zh Nastaví jazyk. Také nastaví 'locale', rozvržení klávesnice (v konzoli a X), časové pásmo a zrcadlo pro Debian.
Pokud je použita prodloužená forma lang=ll_cc nebo lang=ll-cc, ll bude použito pro výběr jazyka a cc pro klávesnici, časové pásmo a výběr zrcadla (například lang=fr-be). Výchozí nastavení pro angličtinu jsou en_US s UTC jako časovým pásmem a pro němčinu, de s Europe/Berlin jako časovým pásmem. Příklad: lang=pt_PT tz=Pacific/Auckland
md5sum Zkontroluje integritu media
noaptlang Zruší instalaci lokalizačních balíčků založených na zvoleném jazyce
nocpufreq Nebude aktivováno Speedstep/Powernow
nodhcp Bude vypnuto automatické použití Dynamic Host Configuration Protocol (pokus o automatické nastavení vašeho připojení ethernet).
noeject Nebudete požádání o vysunutí cd při vypnutí
nofstab Nebude zapsán nový fstab
nointro Bude přeskočeno zobrazení index.html při spuštění live plochy
nonetwork Při zavádění bude vypnuta automatická konfigurace síťových zařízení
noswap Nebude aktivován diskový oddíl swap
persist Prosím odkažte se na "fromiso" a persist
smouse Bude vypátrána seriová myš pomocí hwinfo
toram CD se zkopíruje do RAM a bude spuštěno odtud
tz tz=Europe/Dublin Nastaví vaše časové pásmo. Jestliže jsou vaše bios/hardwarové hodiny nastaveny na UTC, použijte utc=yesSeznam dostupných časových zón získáte zkopírováním a vložení následujícího do vašeho prohlížeče: file:///usr/share/zoneinfo/ .
Zaváděcí kódy související s X

Měly by být použity ještě zaváděcí kódy buď xrandr, anebo xmodule, pokud používáte zaváděcí kódy související s X spoulu s grafickou kartou radeon, intel nebo mga.

Zaváděcí kód Hodnota Popis
dpi (např.) auto nebo XXX Nastaví požadované Body na palec pro vaší obrazovku. Můžete odhadnout dpi vaší obrazovky ze šířky v pixelech vydělené diagonální rozměrem v palcích a vynásobením tohoto čísla faktorem 1.25 pro obrazovku 4:3, 1.18 pro obrazovku 16:10 nebo 1.147 pro obrazovku 16:9. Pro obrazovku 24" 1920x1080 by to bylo 1.147*1920/24 giving dpi=92 nebo obrazovku 15" 1600x1200 pak 1.25*1600/15, což by dalo dpi=133.
hsync (např.) 80 Horizontální obnovovací frekvence (kHz)
noml Zamezí konfiguraci X.org, aby obsahovala seznam modřádků a vynutí autodetekci správného módu
noxrandr Vypne použití rozšíření RandR 1.2 novými ovladači X.org a použije starší pátrací metody monitoru
screen (např.) 800x600 Nastaví rozlišení obrazovky, 1024x768, 1600x1200 atd
vsync (např.) 60 Vertikální obnovovací frekvence (Hz)
xdepth hodnoty: 8, 15, 16, 24 Výchozí barevná hloubka použitá X.orgem (ne všechny ovladače podporují 1 a 4)
keytable (např.) us, de, gb Rozložení klávesnice použití X.orgem
xkbmodel (např.) pc105 Model klávisne použitý X.orgem
xkboptions (např.) grp:alt_shift_toggle Varianta klávesnice použitá X.orgem
xkbvariant (např.) nodeadkeys pro nastavení varianty klávesnice
xmode (např.) 800x600 Nastaví rozlišení obrazovky, 1024x768, 1600x1200 atd
xmodule nebo xdriver (např.) ati, fbdev, i810, intel, mga, nv, radeon, savage, vesa použije daný X-modul
xrandr Donutí X.org, aby použil nové rozšíření RandR 1.2 nových ovladačů X.org
xrate XX Nastaví upřednostňovanou obnovovací frekvenci podporovanou ovladači X.orgu RandR-u 1.2. Musí být použito spolu se zaváděím kódem xmode Srozumitelná dokumentace je zde
xhrefresh (např.) 80 Horizontální obnovovací frekvence monitoru v X (kHz)
xvrefresh (např.) 60 Vertikální obnovovací frekvence monitoru v X (Hz)

Běžné paramtery spouštěcích kódy Linuxového jádra

Zaváděcí kód Hodnota Popis
apm off Vypnutí
1, 2, 3, 4, 5 (např.) 3 Číslo spoustěcí úrovně init , které může být ručně umístěno na zaváděcí řádek Grubu Podívejte se na spouštěcí úrovně aptosidu - init
console For example: console=ttyS0,9600n8 If you enable a serial console with console=ttyS*,* the /etc/inittab file will be automatically updated to allow you to login on this serial port.
irqpoll Použije IRQ poll
mem (např.) 128M, 1G Velikost použité paměti
noapic Vypne apic (Advanced Programmable Interrupt Controller)
nodma Vypne Direct Memory Access vašich disků
noisapnpbios Vypne ISA Plug'n Play
nomce Vypne Machine Check Exception
nosmp Vypne podporu Symetric Multi Processor
pci noacpi Nepoužije ACPI k vyhledání přerušení PCI
quiet Nebude vypisovat vše do konzole
vga normal Podívejte se zde na vga kódy: Zaváděcí kódy VGA
video (např.) DVI-0:800x600
nebo

800x600
Pro karty se zapnutým KMS. Vztahuje se ke kartám ati (ovladač radeon) a intel, kde je DVI-X/LVDS-X video výstup zobrazený v xrandru.
Obsah naposledy revidován 02/04/2012 1115 UTC