Povýšení BIOSu s FreeDOS

Můžete potřebovat, nebo máte potřebu, aktualizovat verzi BIOSu vašeho počítač, jakmile váš výrobce oznámí nějáké vylepšení software BIOSu vaší základní desky. Obvykle nabízený instalační program je aplikace pro MS-DOS.

Zde se jedná o způsob aktualizace BIOSu z USB v Linuxu. Bude to fungovat s USB klíči a s micro/mini/SD kartami (s vhodným adaptérem).

Prvně je nutné, aby váš BIOS umožňoval zavádění z USB a byl kompatibilní s pevnými disky USB. Některé BIOSy povolují USB disketové, CD-ROM nebo zip mechaniky. Ačkoliv by takovéto mohly být použitelné, může být složitější tak provést povýšení. Nicméně nemusíte mít jinou možnost (především co se týče netbooků).

Potřebujete tři věci:

 1. USB klíč, přednostně <2 GB (FAT16 neumožňuje více jak 2 GB), základní FreeDOS (fdbasecd.iso) se instaluje na pouhých 5.8 MB. FAT16 je upřednostňovaný formát, jelikož není FAT32 rozeznán jako zaváděníschopný každým BIOSem.
 2. Instalační medium FreeDOSu fdbasecd.iso (8MB).
 3. qemu (apt-get install qemu), qemu je nezbytný pro instalátor. Vlastně, v qemu emulovaný BIOS umožní, aby byl váš USB disk viditelný ve FreeDOSu jako běžný pevný disk, takže můžete instalovat jako obvykle (a není tak vyžadováno vypálení FreeDOSu na CD).
Toto je absolutně nezbytné: v žádnou chvíli nesmí být váš USB disk připojen (mounted). Buďte velmi opatrní při výběru 'device node', jinak budou data na špatném disku nenapravitelně vymazána. To může být klidně váš hlavní pevný disk.

Vsuňte váš USB disk, pamatujte - nepřipojovat. Zkontrolujte dmesg (poslední zpráva, pokud jste jej zrovna vsunuli), který 'device node' byl přidělen vašemu USB disku. Předpokládejme, že /dev/sdb .

Vyčistěte váš USB disk. Všechna data budou ztracena. Také můžete vymazat vše, ne jen prvních 16 MB.

$ su
Heslo:
dd if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=1M count=16
16+0 records in
16+0 records out
16777216 bytes (17 MB) copied, 2.35751 s, 7.1 MB/s

Vytvoření diskových oddílů na USB disku

Správné vytvoření diskových oddílů a formátování USB disku je pravděpodobně ta nejtěžší část.

Štítek diskového oddílu nastavte na FAT16, na <2 GB klíčích (všeobecně to zaručuje lepší kompatitibilitu).

Pak vstupte fdiskem na diskový oddíl:

# fdisk /dev/sdb
fdisk /dev/sdb
Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI or OSF disklabel
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0xa8993739.
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
After that, of course, the previous content won't be recoverable.

Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected by w(rite)

Nyní vytvořte diskový oddíl:

Command (m for help): n
Command action
  e  extended
  p  primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-1018, default 1):
Using default value 1
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-1018, default 1018):
Using default value 1018

Potvrďte vytvoření diskového oddílu vytištěním tabulky diskových oddílů:

Command (m for help): p

Disk /dev/sdb: 2003 MB, 2003828736 bytes
62 heads, 62 sectors/track, 1018 cylinders
Units = cylinders of 3844 * 512 = 1968128 bytes
Disk identifier: 0xa8993739

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sdb1        1    1018   1956595+ 83 Linux

Nastavte správný štítek diskového oddílu , '6' pro FAT16:

Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code (type L to list codes): l

 0 Empty      1e Hidden W95 FAT1 80 Old Minix    be Solaris boot
 1 FAT12      24 NEC DOS     81 Minix / old Lin bf Solaris
 2 XENIX root   39 Plan 9     82 Linux swap / So c1 DRDOS/sec (FAT-
 3 XENIX usr    3c PartitionMagic 83 Linux      c4 DRDOS/sec (FAT-
 4 FAT16 <32M   40 Venix 80286   84 OS/2 hidden C: c6 DRDOS/sec (FAT-
 5 Extended    41 PPC PReP Boot  85 Linux extended c7 Syrinx
 6 FAT16      42 SFS       86 NTFS volume set da Non-FS data
 7 HPFS/NTFS    4d QNX4.x     87 NTFS volume set db CP/M / CTOS / .
 8 AIX       4e QNX4.x 2nd part 88 Linux plaintext de Dell Utility
 9 AIX bootable  4f QNX4.x 3rd part 8e Linux LVM    df BootIt
 a OS/2 Boot Manag 50 OnTrack DM   93 Amoeba     e1 DOS access
 b W95 FAT32    51 OnTrack DM6 Aux 94 Amoeba BBT   e3 DOS R/O
 c W95 FAT32 (LBA) 52 CP/M      9f BSD/OS     e4 SpeedStor
 e W95 FAT16 (LBA) 53 OnTrack DM6 Aux a0 IBM Thinkpad hi eb BeOS fs
 f W95 Ext'd (LBA) 54 OnTrackDM6   a5 FreeBSD     ee EFI GPT
10 OPUS      55 EZ-Drive    a6 OpenBSD     ef EFI (FAT-12/16/
11 Hidden FAT12  56 Golden Bow   a7 NeXTSTEP    f0 Linux/PA-RISC b
12 Compaq diagnost 5c Priam Edisk   a8 Darwin UFS   f1 SpeedStor
14 Hidden FAT16 <3 61 SpeedStor    a9 NetBSD     f4 SpeedStor
16 Hidden FAT16  63 GNU HURD or Sys ab Darwin boot   f2 DOS secondary
17 Hidden HPFS/NTF 64 Novell Netware b7 BSDI fs     fd Linux raid auto
18 AST SmartSleep 65 Novell Netware b8 BSDI swap    fe LANstep
1b Hidden W95 FAT3 70 DiskSecure Mult bb Boot Wizard hid ff BBT
1c Hidden W95 FAT3 75 PC/IX

Hex code (type L to list codes): 6

Changed system type of partition 1 to 6 (FAT16)

Aktivujte nový a jediný diskový oddíl:

Command (m for help): a
Partition number (1-4): 1

Vytiskněte znovu novou tabulku diskových oddílu, znovu s ověřte, že se diskový oddíl opravdu aktivoval:

Command (m for help): p

Disk /dev/sdb: 2003 MB, 2003828736 bytes
62 heads, 62 sectors/track, 1018 cylinders
Units = cylinders of 3844 * 512 = 1968128 bytes
Disk identifier: 0xa8993739

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sdb1  *      1    1018   1956595+  6 FAT16

Zapiště novou tabulku diskových oddílu na váš USB disk a opusťte fdisk:

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.

WARNING: If you have created or modified any DOS 6.x
partitions, please see the fdisk manual page for additional
information.
Syncing disks.
# exit

Naformátujte nově vytvořený USB disk:

mkfs -t vfat -n FreeDOS /dev/sdb1
exit

Přípravná fáze je nyní u konce. Nyní jste naformátovali USB disk a vytvořili na něm diskový oddíl. Nic jiného nezbývá udělat a můžete již přistoupit k instalačnímu procesu.

Zavedení FreeDOSu s qemu

Jelikož DOS nemá ponětí o USB discích, musíte najít způsob, jak přinutit instalátor FreeDOSu, aby rozeznal USB jako běžný "pevný disk". Při live zavádění to za nás udělá systémový BIOS - zde si ale musíme poradit s qemu:

jako user$:
qemu -hda /dev/sdb -cdrom /path/to/fdbasecd.iso -boot d

ctrl-alt aktivuje zachytávání myši a klávesnice a umožní vám přepínat plochy, abyste si mohli znovu přečíst při každém kroku instrukce.

QEMU FreeDOS

Toto zavede CD FreeDOSu a namapuje zařízení USB jako 'primary master' pevný disk (zde umožňuje možnost emulac BIOSu v qemu, že se USB disk pro DOS objeví jako běžný pevný disk). Vyberte instalátor ze spouštěcího menu virtuálně zavedeného FreeDOSu:


1) Continue to boot FreeDOS from CD-ROM
1
enter

Pokračujte volením 1 a/nebo výběrem Yes, když jste požádáni.

freedos-inst1
freedos-inst2
freedos-inst3

Instalátor váš požádá o restart - ještě tak nečiňte, jelikož je potřeba opravit dvě chyby v instalátor FreeDOSu pro mbr a zaváděcí nabídku. Stiskněte písmeno n.

freedos-do not reboot type n

Zapsání zaváděcího sektoru na váš USB disk

První chyba k opravení je mbr s:

fdisk /mbr 1

Další chyba, která potřebuje opravit se týká zaváděcí nabídky ve vámi nově vytvořeném souboru fdconfig.sys, spusťte:

cd \
edit fdconfig.sys

a upravte řádek začínající command.com na:

1234?SHELLHIGH=C:\FDOS\command.com C:\FDOS /D /P=C:\fdauto.bat /K set

(vlastní příkaz neměňte, jen přidejte na začátek řádku "1234?" (před SHELLHIGH==C:\FDOS\command.com .....

POZNÁMKA má to tedy být: 1234?
fdconfig.sys

Nic jiného neměňte, jelikož tento řádek zavísí od vašeho nastavení instalace.

Uložte a opusťte "edit":

[alt]+[f]

Jakmile se vrátíte do příkazové řádky, můžete opustit qemu.

Otestujte, že je qemu schpno zavést USB disk.

qemu -hda /dev/sdb -boot c

Váš USB disk je nyní zaváděníschopný a obsahuje plnou instalaci FreeDOSu o velikosti 5.4 MB. Opravdu byste měli zavádět bez použití jakýchkoliv ovladačů (volba v menu 4), načtení souborů himem.sys a emm386 se může plést s vámi načítanými programy!:

Aktualizace BIOSu

Za předpokladu, že váš počítač běží, vsuňte váš FreeDOS USB disk, připojte ho a stáhněte soubory BIOSu, které potřebujete, tak, jak je doporučeno výrobce vaší základní desky, na USB disk s FreeDOSem, pak ho odpojte.

Vypněte váš počítač, vsuňte FreeDOS USB disk, zapněte počítač a váš USB disk bude zaveden s FreeDOSem. Následujte procedury vašeho výrobce základní desky/BIOSu.

Obsah naposledy revidován 14/08/2010 0100 UTC