GRUB 2

Basic summary of GRUB 2:

Výchozí konfigurační soubor pro Grub 2

Soubor /etc/default/grub obsahuje variabilní nastavení grubu 2. Kupříkladu se jedná o časové zpoždění v menu, výchozí položky, které budou v menu aktivovány, parametry jádra, použití grafiky a další.

Skriptovací soubory pro Grub 2

Soubory v /etc/grub.d kontrolují 'výsledný' soubor nazývaný grub.cfg, který je k nalezení v /boot/grub/.

grub.cfg by nikdy neměl být ručně pozměněn. Všechny změny by měly být prováděny s jedním nebo všemi skriptovacími soubory v /etc/grub.d. os-prober by měl zvládat 90% případů:


00_header:
05_debian_theme: Nastavuje pozadí, barvu písma, témata.
10_hurd: Vyhledává jádra Hurd.
10_linux: Vyhledává jádra Linuxu založená na výsledku příkazu lsb_release.
20_memtest86+: Jestli je přítomen soubor /boot/memtest86+.bin, tak bude tímto umístěn v menu.
30_os-prober: Prohledává všechny diskové oddíly pro Linux a jiné operační systémy a zahrne je ve spouštěcím menu
40_custom: Šablona pro přidání vlastních položek jiných operačních systémuů ve spouštěcím menu.
60_fll-fromiso: Šablona pro přidání vlastních položek spouštěcího menu pro fromiso na USB-klíč nebo SSD-kartu.

60_fll-fromiso není určen ke změnám, použijte /etc/default/grub2-fll-fromiso
Přečtěte si Spouštění 'fromiso' s Grub 2

Potom co je provedena změna, je nutné, aby se projevila v grub.cfg. V případě aktualizace jader aptosidu je příkaz, který změnu reflektuje, automaticky spuštěn. V případě vámi, administrátorem, provedených úprav jakéhokoliv z výše uvedených souborů je potřeba spustit:

update-grub

Balíček deb v Debian pro Grub2 je navrhnut tak, aby jakékoliv ruční úpravy byly jen zřídka nutné.

Úprava spouštěcích nastavení Grubu 2 před upravovací obrazovku

Grub2-Edit

Jestli potřebujete z jakéhokoliv důvodu provést dočasné úpravu spouštěcích nastavení u zvýrazněného jádra, tak stiskněte e pro úpravu nastavení jádra a pomocí šipek se přesuňte na řádek, který chcete upravit. Poté, stále v upravovací obrazovce, stiskněte Ctrl+x , abyste spustili počítač s upravenými vlastnosti jádra.

Kupříkladu, abyste přešli přímo na spouštěcí úroveň 3, přidejte 3 na konec řádku linux /boot/vmlinuz.

Změny, které provedete přes upravovací obrazovku, nejsou trvalé. Abyste provedli trvalé změny, je nutné upvavit vhodné soubory. Podívejte se na Soubory Grubu 2.

Zavádění dvou či více systémů s Grub 2

Jelikož je konfigurace Grubu 2 modulární, umožňuje to, aby jediný příkaz vyhledal nově nainstalované operační systémy a pokud nějáký nalezne, pokusí se takovou změnu zahrnout do menu.cfg. Tento příkaz je :

update-grub

Jestliže budete mít potřebu vložit vlastní položku do menu.cfg nebo pokud 30_os-prober selže při vepsání chainloader nabídek do grub.cfg, můžete použít váš oblíbený textový editor, abyste příslušný dodatek vepsali sami do /etc/grub.d/40_custom.

Příklady vlastních úprav souboru 40_custom :

menuentry "druhý mbr"{
set root=(hd1)
chainloader +1
}
menuentry "druhý oddíl"{
set root=(hd0,2)
chainloader +1
}

Potom co jste provedli změny, spusťte:

update-grub

Jestliže se zobrazí stížnost, že zařízení disku v grubu není známo, znamená to, že je potřeba znovu vytvoři mapu zařízení.

Ujistěte se, že zvolíte diskový oddíl a ne MBR, když budete instalovat další operační systém:

grub-mkdevicemap --no-floppy
update-grub

Varování mohou být bez problémů ignorována.

Jestliže uděláte chybu, tak aktualizace pravděpodobně přepíše váš MBR a to budete muset spravit s Grub2 - Přepsaný MBR .

Pro pouhé přepsání Grubu 2 do MBR z pevného disku:

/usr/sbin/grub-install --recheck --no-floppy /dev/sda

Tento příkaz bude možná nutné spustit vícekrát, dokud si nebude opravdu jistý, že to myslíte vážně.

Zaváděcí úsek MBR přepsaný systémem Windows či poškození a / nebo jak obnovit Grub2

POZNÁMKA: pro obnovu zavaděče Grub2 bude potřebovat aptosid.iso 2009.04 (moros) nebo novější. Alternativně můžete použít chroot jakéhokoliv live.iso.

Pro přepsání zavaděče Grub2 do MBR a/nebo obecně k obnovení Grubu 2 budete potřebovat aptosid.iso:

 1. K rozeznání a potvrzení vašich diskových oddílů (např. [h,s]d[a..]X) budou všechny následující akce vyžadovat práva root, takže se jím musíte stát (#):
  $ su
  
 2. Jakmile jste root, zadejte:
  fdisk -l
  cat /etc/fstab
  
  Tím obržíte správná jména.
 3. Jakmile jste se ujistili o správném diskovém oddílu, vytvořte přípojný bod:
  mkdir -p /media/[hdxx,sdxx,diskx]
  
 4. Připojte ho:
  mount /dev/xdxx /media/xdxx
  
 5. Nyní přepište Grub do MBR prvního pevného disku (obecně):
  /usr/sbin/grub-install --recheck --no-floppy --root-directory=/media/xdxx /dev/sda
  

Použítí chroot k obnově přepsaného nebo poškozeného Grubu v MBR

K obnově poškozeného nebo jinak přepsaného Grubu v MBR vytvořte prostředí chroot. Jakékoliv live.iso bude dostačující, jelikož vás chroot zavede do operačního systému nainstalovaného na vašem pevném disku, abyste tak mohli obnovit příslušnou verzi Grubu, grub1 (grub-legacy) nebo grub2.

Zaveďte live aptosid.iso, které odpovídá vašemu systému (32 nebo 64 bitové CD, DVD, USB klíč nebo SSD karta) a otevřete konzoli. Zadejte su a potvrďte enterem k získání práv roota.

Použitím fdisk -l nebo blkid se ujistěte, který diskový oddíl je zaváděcí a zjistěte správné jméno. Jestli upřednostňujete grafické prosředí, použijte Gparted:

blkid

a pro zjištení, jestli fstab odpovídá výstupu blkid:

cat /etc/fstab

Předpokládejme, že se váš kořenový souborový systém nachází na /dev/sda2

mkdir /mnt/aptosid-chroot
mount /dev/sda2 /mnt/aptosid-chroot

Nyní musíte připojit /proc, /run, /dev a /sys následovně:

mount --bind /proc /mnt/aptosid-chroot/proc
mount --bind /run /mnt/aptosid-chroot/run
mount --bind /sys /mnt/aptosid-chroot/sys
mount --bind /dev /mnt/aptosid-chroot/dev
mount --bind /dev/pts /mnt/aptosid-chroot/dev/pts

If you boot using an EFI system partition you will also need to mount it. Assuming this is /dev/sda1:

mount /dev/sda1 /mnt/aptosid-chroot/boot/efi

Your chroot environment is now set up, access it with:

-->

Vaše prostředí chroot je nyní nachystáno, takže do něj můžete vstoupit:

chroot /mnt/aptosid-chroot /bin/bash

Nyní můžete využít cache aptu nebo pozměnit soubory, které chcete opravit, tak, jako byste měli zavedený operační systém. V tomto případě budeme provádět opravu Grubu zpět na MBR.

Pro obnovu Grubu 2

apt-get install --reinstall grub-pc

To ensure that grub was installed to the correct disk or partition, run:

dpkg-reconfigure grub-pc

To restore Grub 2 EFI

apt-get install --reinstall grub-efi-amd64

Pro obnovu Grubu 1 (grub-legacy)

apt-get install --reinstall grub-legacy

Sledujte instrukce instalátoru.

Pro uvolnění se z chroot:

Ctrl+d

Restartujte svůj počítač.

Obsah naposledy revidován 29/06/2013 0850 UTC