Nieuwe kernels installeren

De aptosid kernels staan in de aptosid repo als een .deb bestand en zijn automatisch inbegrepen in een dist-upgrade.

De kernels zijn beschikbaar in de volgende varianten:

Stappen voor een handmatige installatie zonder dist-upgrade:

1. In een konsole login als root:

apt-get update

2. Om de laatste kernel versie te installeren voer je het volgend uit:

apt-get install linux-image-aptosid-686 linux-headers-aptosid-686

Hierna rebooten om de nieuwe kernel te gebruiken.

Geeft de nieuwe kernel problemen, dan kun je altijd herstarten met een oudere kernel versie.

Modules

Om te kijken welke modules je nodig hebt, kun je het volgende commando gaan uitvoeren welke je een lijst geeft van alle huidige modules, kopieer deze regel in je konsole/terminal:

apt-cache search 2.6.*.slh.*-aptosid| awk '/modules/{print $1}'

Om een volledige beschrijving van een module te verkrijgen kopieer je de volgende regel naar je konsole/terminal:

apt-cache search 2.6.*.slh.*-aptosid

Om de benodigde modules te installeren voer je de volgende commandos uit (bijvooerbeeld voor virtual-ose, en qc-usb):

apt-get install virtualbox-ose-modules-2.6.24-2.6.24.2.slh.7-aptosid-686 (dit is een voorbeeld)
apt-get install qc-usb-modules-2.6.24-2.6.24.2.slh.7-aptosid-686 (dit is een voorbeeld)

Met de volgende commando's controleer je welke modules in de kernel geladen zijn:

ls /sys/module/
or
cat /proc/modules

Installeren van modules met Dynamic Module-Assistant Kernel Module Support (dmakms)

dmakms is handig om kernel modules te installeren welke nog niet bestaan voor de aptosid kernel en deze is ontworpen om automatisch de kernel modules te installeren met module-assistant (m-a) tijdens upgrading of de installatie van nieuwe Linux kernels.

apt-get install dmakms module-assistant

Voordat je Dynamic Module-Assistant Kernel Module Support activeert, gebruik dan als eerste module-assistant om de desbetreffende kernel module(s) te installeren voor de huidige lopende Linux kernel. Voor meer informatie over module-assistant lees je de manual page:

man m-a

De naam van de module-assistant compatibaliteits pakket moet dan worden toegevoegd aan /etc/default/dmakms, zodat het process voor het bereid maken en installeren van dezelfde modules voor elke nieuwe Linux kernel geautomatiseerd kan worden.

Voorbeeld: Installeren van de speakup module met module-assistant

Gewis je ervan dat je sources list contrib non-freebevat, zo niet voeg deze toe in: /etc/apt/sources.list.d/debian.list

apt-cache search speakup-s
speakup-source - Source of the speakup kernel modules

Bereid dan de module voor:

m-a prepare
m-a a-i speakup-source

Activeer nu de Dynamic Module-Assistant Kernel Module Support voor speakup, zodat de volgende keer de speakup module voorbereid is voor intergratie in een nieuwe Linux kernel zodat geen handmatige actie meer nodig is. Om dit te doen, voeg je het volgende toe speakup-source aan de /etc/default/dmakms configuratie bestand.

mcedit /etc/default/dmakms
speakup-source

Herhaal het proces voor elk ander compatibel kernel module pakket.

Een linux-headers package moet geïnstalleerd zijn voor elke linux-image package voor de module-assistant om kernel modules te compileren.

Laden van de module mislukt

Als het laden van de nvidia module, om welke reden dan ook, mislukt [nieuw xorg component, een fs probleem of als X niet meer start na een reboot]:

modprobe <module>

Dan reboot de computer.

Als de module nog steeds niet geladen wordt:

 m-a a-i -f module-source

Hiermee wordt een rebuild van de module uitgevoerd, hierna rebooten.

Hoe werkt dat

Dynamic Module-Assistant Kernel Module Support bevat een initscript (/etc/init.d/dmakms) dat tijdens het booten uitgevoerd wordt of door een script dat gestart wordt na de installatie van nieuwe Linux-image Debian packages.

Bij elke boot start /etc/init.d/dmakms om te onderzoeken of er voor alle bekende module source packages in de /etc/default/dmakms een actueel module package bestaat voor de nu werkende Linux kernel. Indien nodig wordt de module-assistant gestart om een module package te compileren en te installeren.

Als een nieuww Linux-image Debian package geïnstalleerd is, wordt /etc/init.d/dmakms uitgevored via een postinst hook script met twee opdrachten, 'start' en de 'version string' van de Linux kernel om nieuwe module package(s) voor te bereiden. De module packages die in de /etc/default/dmakms configuratie voorkomen, worden met de module-assitant gecompileerd en geïnstalleerd bij de volgende shutdown. De reden om de volgende shutdown te kiezen is, dat op dat moment apt/dpkg niet geblokkeerd wordt door een ander process.

$ /usr/share/doc/dmakms

Verwijderen van oude kernels (kernel remover)

Na het succesvol installeren van de nieuwe kernel, kunnen de oude kernels verwijderd worden. Het wordt echter wel aangeraden om de oude kernels eerst een paar dagen te bewaren voor het geval er toch nog problemen optreden met de nieuwe kernel. Zo kan je via grub nog een oude kernel selecteren om daarmee te booten.

Old kernels can be removed from the system. To do so, install kernel-remover:

apt-get update
apt-get install kernel-remover
Content last revised 15/09/2010 1025 UTC