Opstarten met "fromiso" - Overview

Voor normaal gebruik adviseren wij het ext4 bestandssysteem. Dat is het standaard bestandssysteem voor aptosid.

Met deze cheatcode kun je opstarten van een ISO-bestand die op een partitie staat, dit is vele malen sneller dan van een CD op te starten. (HD installatie met "fromiso" neemt ook minder tijd in beslag. Sommige hebben het over minder dan 4 minuten, maar met 6-8 minuten is het nog steeds enorm snel).

Dit is natuurlijk veel sneller dan vanaf CD-/DVD-drive en houdt deze drive beschikbaar voor andere toepassingen. Je kunt natuurlijk ook gebruik maken van VMware als alternatief.

Benodigdheden:

* een functionerende Grub (op een diskette, een HD-Installatie of van een Live-CD)
* een aptosid ISO bestand bijv.: aptosid.iso en een Linux bestandssysteem zoals ext2/3/4
* Als je het bestand aptosid.ISO noemt, moeten de commando's aangepast worden want Linux/unix benamingen zijn hoofdlettergevoelig.

fromiso met Grub2

aptosid levert een grub2 bestand genaamd 60_fll-fromiso om een fromiso waarde te genereren in de grub2 menu. Het enige bestand om de fromiso in te configureren heet grub2-fll-fromiso deze kan gevonden worden in /etc/default/grub2-fll-fromiso..

Open eerst een terminal en wordt root via:

sux
apt-get update
apt-get install grub2-fll-fromiso

Open nu een editor, dit kan je doen via kwrite, mcedit, vim of een andere welke je het beste vindt:

mcedit /etc/default/grub2-fll-fromiso

Haal het commentaar weg (verwijder de # ) van de regels die je actief wilt maken en vervang de standaard instructies in de "aanhalingstekens" met je eigen instellingen.

Voorbeeld, vergelijk deze veranderde grub2-fll-fromiso met de standaard, (de highlighted regels zijn de veranderde regels voor instructie doeleinden):

# Defaults for grub2-fll-fromiso update-grub helper
# sourced by grub2's update-grub
# installed at /etc/default/grub2-fll-fromiso by the maintainer scripts

#
# This is a POSIX shell fragment
#

# specify where to look for the ISO
# default: /srv/ISO ### Notitie: Dit is het pad naar de directory waar het ISO bestand zich bevindt,
het zal niet de acutele aptosid-*.iso bestand.### bezitten.
FLL_GRUB2_ISO_LOCATION="/media/disk1part4/aptosid-iso" # array for defining ISO prefices --> aptosid-*.iso # default: "aptosid- fullstory-" FLL_GRUB2_ISO_PREFIX="aptosid-" # set default language # default: en_US FLL_GRUB2_LANG="en_AU" # override the default timezone. # default: UTC FLL_GRUB2_TZ="Australia/Melbourne" # kernel framebuffer resolution, see # http://manual.aptosid.com/de/cheatcodes-vga-de.htm#vga # default: 791 #FLL_GRUB2_VGA="791" # additional cheatcodes # default: noeject FLL_GRUB2_CHEATCODE="noeject nointro"

Sla het bestand op en sluit de editor af, voer hierna het volgende in de terminal uit

update-grub

Je grub2 grub.cfg wordt geupdate om verschillende ISOs te zien welke je in de directory , welke je gespecificeerd hebt, geplaatst hebt en zijn bij de volgende boot beschikbaar.

Algemene informatie over fromiso met persist

fromiso en persist op een HD

Je kan een persistent (blijvend) live systeem op een beschrijfbare disc in combinatie met een fromiso setup gebruiken met de persist cheatcode. Wanneer de fromiso een ext2/ext3/ext4 bestandssysteem gebruikt is de default simpelweg:

persist

Om persist te gebruiken met een vfat bestandssysteem, dan moet je een bestand gebruiken dat een linux bestandssysteem bevat.

Als je het persist bestand of directory ergens anders wil plaatsen dan /aptosid-rw dan moet je specifieren waar het is met de bootcode, bijvoorbeeld persist=/janes/files :

persist=/user-name/files

aptosid gebruikt aufs om de modus "copy on write" in te schakelen voor je ISO. Hierdoor kunnen nieuwe bestanden en mappen aangemaakt worden en bestaande bestanden/mappen bewerkt worden omdat die in het geheugen worden bewaard. De persist cheatcode bewaard de nieuwe/gewijzigde bestanden in dezelfde partitie waar ook je fromiso ISO image staat.

fromiso biedt je een live systeem dat alle automatische mogelijkheden heeft net als de aptosid live-CD. Hierdoor wordt de hardware automatisch geconfigureerd maar het betekent ook dat telkens dezelfde ongewijzigde bestanden bij elke boot worden getoond - tenzij je gebruikt een aanvullend boot-commando.

Met persist en andere specifieke aptosid cheatcodes zoals noxorgconf, nonetwork, kan een veranderde situatie worden bewaard.

Door persist te gebruiken kunnen pakketten met apt geïnstalleerd worden. Deze wijzigingen in de applicaties en de data zijn dan opnieuw beschikbaar bij de volgende boot.

fromiso en persist met een bootable USB-sticks/SD/flash-cards

Het misschien ideale gebruik van persistence is met de install-usb-gui tool waarmee je eigen bootable flash drive gemaakt kan worden met eigen data en de benodigde software. Your files will be stored in a subfolder on the drive.

persist op een FAT bestandssysteem, zoals die in DOS/Windows 9x omgevingen en ook bij flash devices zijn toegepast, vereist dat je een groot bestand aanmaakt dat als een loop device werkt. Dat bestand moet geformatteerd worden.

Op USB-sticks/SD/flash-cardsworden ext2 en vfat als bestandssysteme aanbevolen omdat met beiden waarschijnlijk een betere cross platform beschikbaarheid voor een backup en herstel van data mogelijk is. Een MS Windows™ driver voor etx2 is beschikbaar om de data te kunnen benaderen. Let ook op de specificaties van de USB-sticks/SD/flash-cards inzake de herschrijfbaarheid (gegarandeerde levensduur/herschrijfbaarheid).

ext2 bestandssystemen

Met ext2 wordt de hele partitie gebruikt. De actuele root partitie wordt in combinatie met een map /fll gebruikt (die wordt op de stick aangemaakt). In de /fll worden alle data van/voor persist modus bewaard.

vfat bestandssysteem

Als vfat wordt gebruikt, wordt een bestand voor persistance aangemaakt dat maximaal 2GB groot mag zijn maar niet kleiner dan 100MB (anders heeft het geen zin). Dat bestand wordt aptosid-rw genoemd.

Voorbeeld voor het creeeren van een persist na de intiele installatie

Ben je niet zeker van het koppelpunt (mountpoint), koppel dan de stick en voer df -h uit om een lijst van al je systeem mountpoints te verkrijgen. Zoek dan naar /dev/sdb of /dev/sdc. Als je weergave anders is, vervang dan "/media/disk" in de regel met je vereiste waarde, (bijvoorbeeld "/media/disk-1").

Gaan we verder met he voorbeeld, het commando df -h zal de informatie verduidelijken, en verondersteld enkel één partitie op de USB stick:

/dev/sdc1       4.1G 1.1G 2.8G 28% /media/disk

Daarom:

disk="/media/disk"

Stel de grote van de persist partitie in:

size=1024

Maak een directory op de stick:

mkdir $disk/aptosid

Run de code om de persist partitie te maken:

dd if=/dev/zero of=$disk/aptosid-rw bs=1M count=$size && echo 'y' | LANG=C /sbin/mkfs.ext2 $disk/aptosid-rw && tune2fs -c 0 "$disk/aptosid-rw"

NTFS partities, die in Windows NT/2000/XP (TM) installaties voorkomen, kunnen NIET gebruikt worden voor persistentie.

Installatie van aptosid op een USB/SD/flash devices

De installatie van aptosid op een USB-stick/SD/flash-card is niet moeilijker als een normale HD-installatie. Voer hiervoor de onderstaande stappen uit.

Eisen:

Elke PC die beschikt over een USB 2.0 protocol en ondersteuning beidt voor het opstarten via USB/SD/flash.

Een aptosid.iso image.

3 soorten installaties naar USB/SD/flash

USB/SD/flash fromiso Installatie, aptosid-on-a-stick

Zorg ervoor dat de usb device al geformateerd is met ext2 of fat32 voordat je begint (het moet tenminste 2 gig aan capaciteit hebben). Het apparaat mag maar over 1 partitie beschikken en sommige BIOSes zijn temperamentaal en moet gemarkeerd zijn als opstartbaar.

Indien je gebruikt maakt van een GUI formaterende applicatie zoals gparted, wees er dan zeker van dat je eerst de aanwezige partitie verwijderd hebt, creeer daarna de partitie voordat je gaat formateren.

USB fromiso vanaf een HD aptosid installatie:

De fromiso USB installatie wordt uitgevoerd door Menu>System>install-aptosid-to-usb.

USB fromiso van een aptosid-*.iso:

Op de LIVE-CD kun je klikken op aptosid Installer Icon en kies dan Install to USB.

Opties:

In de aangeboden stappen kan je je voorkeuren zoals de taal, tijdzone en andere opties vastleggen en hierna persist activeren door daar een haakje te plaatsen.

Hierdoor verkrijg je een bootable USB/SD/flash. Als je dat haakje vergeten bent, kan je dat achteraf nog herstellen. Het kan door de (tijdelijke) toevoeging van persist in de regel van je Grub scherm. (Indien vfat, is het waarschijnlijk best om terug te starten).

Terminal voorbeeld:
 fll-iso2usb -D /dev/sdX --iso /home/aptosid/aptosid.iso -p -- lang=fr_CA tz=America/Vancouver

Dit installeert het iso bestand naar de voorbereide USB stick sdX met persistentie, Frans Canadese taal en America/Vancouver (CAN) tijd op de grub default regel.

Je configuratie voor X (videokaart, toetsenbord, muis) en de netwerkkaart worden niet permanent bewaard. Hierdoor kan de USB-stick ook op andere computers gebruikt worden.

Voor meer informatie en nog meer opties kan de handleiding geraadpleegd worden:

$ man fll-iso2usb

Volledige installatie naar een USB/SD/flash (gedraagt zich als een normale HD installatie)

De aanbevolen minimale grote van de USB-stick/SD/flash-card is:
aptosid "LITE" heeft 2.5 gig nodig PLUS data ruimte,
aptosid "FULL" heeft 4 gig PLUS data ruimte

Zorg er voor dat het apparaat geformateerd is met ext2 en partitioneer de USB-stick/SD/flash-card zoals je dat anders ook zou willen doen.

Start de installatie van de Live-ISO en kies de partitie op de USB/SD/flash-apparaat, waar je aptosid wilt installeren, bijvoorbeeld sdbX en volg de aptosid installer prompts. Lees Installatie op je HD

Om op te starten van je USB/SD/flash, 'Boot from USB' moet ingeschakeld zijn in je BIOS.

Andere noemenswaardige punten zijn:

Volledige installatie naar een USB Hard Disk Drive zoals een installatie naar een partitie

Een USB Hard Disk Drive heeft een goede en attractieve applicatie, (vooral voor nieuwkomers vanaf MS of ander distro), en dit is dat je aptosid kunt installeren op een USB HDD, plug het in without zonder dat het nodig is om de PC te configureren voor dualboot (herpartitionering, grub veranderingen etcetera).

Start de installatie van de Live-ISO, (of vanaf een USB-stick/SD/flash-kaart), als een standaard installatie, niet een USB installatie en kies de partitie op het apparaat waar je aptosid wilt installeren , bijvoorbeeld sdbX en volgt de aptosid installer prompts. Grub moet geschreven worden naar de USB HDD partitie.

Lees Installatie op je HD

Andere wetenswaardige punten:

Volledige installatie naar een opstartbare GPT verwijderbare schijf (gedraagt zich als een normale HD installatie)

Raadpleeg Partitioneren met gdisk voor GPT schijven en volg de instructies voor Installatie opties - HD, USB, VM en Cryptroot.

Opstartbare (U)EFI verwijderbare schijven

Van toepassing vanaf de aptosid 2011-02 release.

Als je wil opstarten met EFI zonder een optische schijf te branden, dan heb je een vfat partitie nodig met een portable EFI bootloader /efi/boot/bootx64.efi. De aptosid amd64 iso's bevatten een dergelijk bestand en een grub configuratie die het kan laden. Om een stick klaar te maken om op deze wijze op te starten, kopieer simpelweg de inhoud van de aptosid iso naar de root van een vfat geformatteerde usb stick. Je mag niet vergeten de partitie als opstartbaar (bootable) te verklaren.

Natuurlijk zal het gewoon kopieren van de bestanden op een vfat usb stick je geen opstartbaar systeem geven op een standaard bios systeem. Het is echter vrij eenvoudig dit te bekomen met syslinux en install-mbr. Al je moet doen is het volgende laten draaien (zonder dat de stick is gemount):

syslinux -i -d /boot/isolinux /dev/sdXN
install-mbr /dev/sdX

Een stick die op deze wijze werd voorbereid, zal zowel opstarten met EFI naar een grub2 menu en met een traditionele bios naar het grafische gfxboot menu.

Een van de voordelen van een dergelijke stick, is dat je de boot bestanden kan wijzigen en je eigen opties automatisch kan toevoegen, dit in tegenstelleing tot een stick gecreëerd met isohybrid.

Voor traditionele BIOS systemen kan je volgende bestanden wijzigen : /boot/isolinux/syslinux.cfgen/of /boot/isolinux/gfxboot.cfg . Voor EFI systemen kan je volgend bestand wijzigen :/boot/grub/x86_64-efi/grub.cfg .

Persistentie en firmware

Zie Algemene informatie voor persistentie

Page last revised 25/04/2013 1345 UTC