Heropbouwen van fstab en het creëren van mount punten

Per default gebruikt aptosid uuid in de fstab bij de installatie.

Om een nieuw gecreeerde partitie (bv. sda6 of sdb7), welke niet in fstab staat of niet aangekoppeld is te gebruiken als een normale gebruiker ($) ga je in het konsole het volgende commando uitvoeren:

 ls -l /dev/disk/by-uuid

Dit commando produceerd het volgende gegevens (het vet gedrukt is als voorbeeld bedoeld):

lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-27 23:42 348ea9e6-7879-4332-8d7a-915507574a80 -> ../../sda4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-27 23:42 610aaaeb-a65e-4269-9714-b26a1388a106 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-27 23:42 857c5e63-c9be-4080-b4c2-72d606435051 -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-27 23:42 a83b8ede-a9df-4df6-bfc7-02b8b7a5f1f2 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-27 23:42 ad662d33-6934-459c-a128-bdf0393e0f44 -> ../../sda6

In dit voorbeeld is ad662d33-6934-459c-a128-bdf0393e0f44 een missende waarde in fstab. De volgende stap is om de UUID partitie in het bestand /etc/fstab te plaatsen. Om dit toe te voegen maak je gebruik van een teksteditor (zoals kate of kwrite), doe dit wel met root rechten:

# <device file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump> <pass>
UUID=ad662d33-6934-459c-a128-bdf0393e0f44 /media/disk1part6 ext4	auto,users,exec	0 2

Een ander voorbeeld:

lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-28 13:18 30ebb8eb-8f22-460c-b8dd-59140274829d -> ../../sdb8
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-28 13:18 387d6d4b-4508-4b8e-8ed2-76998f41dae4 -> ../../sdb1
rwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-28 13:18 7014f66f-6cdf-4fe1-83da-9cab7b6fab1a -> ../../sdb5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-28 13:18 8f042ead-259f-4df0-98ec-3343080396c5 -> ../../sdb6
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-28 13:18 94B0AE63B0AE4B94 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-28 13:18 A61820AA18207B85 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-28 13:18 f28725d6-b7b5-4207-8476-36efe1a903ce -> ../../sdb9
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-28 13:18 f855c263-2521-48d3-8ec9-d2d2b69b6635 -> ../../sda3
rwxrwxrwx 1 root root 10 2007-05-28 13:18 f9aa4027-ecdd-4a86-84e2-df2ef73fe14e -> ../../sdb7

In dit geval is f9aa4027-ecdd-4a86-84e2-df2ef73fe14e de missende waarde en wordt aan /etc/fstab toegevoegd:

# <device file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump> <pass>
UUID=f9aa4027-ecdd-4a86-84e2-df2ef73fe14e /media/disk2part7 ext4	auto,users,exec	0 2

Het creëren van nieuwe mount punten

Opmerking: Een mount punt benaming, zoals vermeld in /etc/fstab, moet een bestaande directory hebben. aptosid creëert deze directories gedurende het installatie proces onder /media en ze worden diskXpartX genoemd.

Indien je de partitietabel hebt gewijzigd na de installatie en veronderstel dat je /etc/fstab reeds hebt aangepast, (bijvoorbeeld, 2 nieuwe partities werden gecreërd), de directory voor elk mount punt bestaat nog niet en moet manueel worden gecreëerd.

Voorbeeld:

Vooreerst, als root, bevestig dat de bestaande mount punten :

cd /media
ls

Dit zal de bestaande mount punten geven, bijvoorbeeld :

disk1part1 disk1part3 disk2part1

Blijf in /media en creëer de mount punten voor de nieuwe partities :

mkdir disk1part6
mkdir disk2part7

Om te testen of de partities onmiddelijk te gebruiken :

mount /dev/sda6 /media/disk1part6
mount /dev/sda6 /media/disk2part7

Na het heropstarten van de computer zullen de bestandssystemen automatisch worden gemount. Lees ook :

man mount

Overzicht: UUID, Partitie aanduiding (label) en fstab

De permante labels van partities werden mogelijk door udev en deze permanente labels hebben voordelen t.o.v. bus-based benamingen.

De verdere ontwikkeling van udev en Linux systemen heeft de hardware detectie betrouwbaarder gemaakt, maar er zijn ook nieuwe problemen en uitdagingen aan deze veranderingen verbonden:
1) Indien er meer dan 1 sata/scsi of ide disk controller aanwezig zijn, wordt de volgorde van mounten enigszins toevallig. Hierdoor kunnen de namen wijzigen van hdX naar hdY bij elke boot. Dat geldt ook voor sdX en sdY. Bij permanenten benamingen is dat probleem opgelost en blijven de benamingen behouden.
2) Door de introductie van de nieuwe libata pata ondersteuning, worden toekomstig alle ide hdX devices aangeduid als sdX devices. Maar dat is zoals gezegd geen probleem als de namen permanent zo blijven.
3) PC's met sata en ide controllers zijn tegenwoordig gebruikelijk. Met de genoemde libata veranderingen worden sata en ide harde schijven aangeduid met sdX namen.

Bij de installatie van aptosid wordt uuid standaard in de fstab.

Er zijn meer redenen voor deze keuze, maar dat zijn de belangrijkste in de nabije toekomst. Het is dus zinvol om voor een permanente aanduiding voor devices zoals harde schijven te kiezen.

De vier basis-schema's vor permanente benamingen:

1. Persistent Naming (permanente benaming) met UUID

UUID is de afkorting van Universally Unique Identifier en is een unieke benaming voor een apparaat. Het is gemaakt om conflicten in de herkenning te voorkomen omdat twee identieke aanduidingen hierdoor niet meer kunnen voorkomen. Alle Linux bestandssystemen (inclusief swap) ondersteunen UUID. Hoewel FAT en NTFS filesystems UUID niet ondersteunen, worden deze weergegeven door uuid met een unieke aanduiding:

$ /bin/ls -lF /dev/disk/by-uuid/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 2d781b26-0285-421a-b9d0-d4a0d3b55680 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 31f8eb0d-612b-4805-835e-0e6d8b8c5591 -> ../../sda7
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 3FC2-3DDB -> ../../sda6
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 5090093f-e023-4a93-b2b6-8a9568dd23dc -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 912c7844-5430-4eea-b55c-e23f8959a8ee -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 B0DC1977DC193954 -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 bae98338-ec29-4beb-aacf-107e44599b2e -> ../../sdb2

As you can see, the fat and ntfs partitions have shorter names (sda6 and sdb1), but are still listed by uuid.

2. Permanente Namen door LABEL

Bijna elk bestandssysteem kan een label hebben. Alle partities die een label hebben worden genoemd in de /dev/disk/by-label map:

$ ls -lF /dev/disk/by-label
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 data -> ../../sdb2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 data2 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 fat -> ../../sda6
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 home -> ../../sda7
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 root -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 swap -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 16 10:27 windows -> ../../sdb1

While labels may have recognisable names, you need to exercise extreme caution to negate name collisions.

Het is mogelijk om de labels te veranderen door de volgende commando's:

* swap: Create a new swapspace like this: mkswap -L <label> /dev/XXX
* ext2/ext3/ext4: e2label /dev/XXX <label>
* jfs: jfs_tune -L <label> /dev/XXX
* xfs: xfs_admin -L <label> /dev/XXX
* fat/vfat: Er is nog geen tool om een Windows-FAT label door Linux te veranderen. Als een partitie door Linux wordt aangemaakt, kan via mkdosfs -n <label> <other options> een label direct toegekend worden (dus aanmaken wel, wijzigen niet onder Linux).
Het is wel mogelijk om een label van een bestaande FAT-partitie onder Windows aan te passen.
* ntfs: ntfslabel /dev/XXX <label> of gebruik Windows om een label van een NTFS-partitie aan te passen.

Goed opletten: De labels moeten uniek zijn om deze te kunnen gebruiken, dat is ook van toepassing voor USB/firewire sticks en externe harde schijven. De LABEL=/ UUID= syntax is de eerste keus bij UN*X partities (de tweede keus is dus label-variant zoals genoemd /dev/disk/by-*/.)

3. Persistent Naming (permanete benaming) via ID-nummer

by-id legt een unieke naam vast op basis van de 'hardware serial number'.

4. Persistent Naming door een pad-aanduiding

by-path legt een unieke naam vast op basis van de kotste fysieke padaanduiding (according to sysfs). Beide laatsgenoemde methodes bevatte teken-aanduidingen van het subsysteem waar de schijven/partities in thuis horen. Zij zijn dus niet geschikt om de genoemde problemen met deze benamingen te voorkomen. Dit onderwerp wordt dus hier niet verder uitgewerkt.

Activeren van de permanente benaming (persistent naming)

Nadat de keuze voor de manier van benamingen gemaakt is, moeten de onderstaande stappen worden genomen:

In fstab

Het activeren van persistent naming in de /etc/fstab is eenvoudig. De device naam in de eerste kolom wordt vervangen door de nieuwe persistent name. In het voorbeeld wordt /dev/sda7 vervangen door:

/dev/disk/by-label/home 

of

/dev/disk/by-uuid/31f8eb0d-612b-4805-835e-0e6d8b8c5591

Dat moet voor alle partities in de fstab plaatsvinden.

Er kan dus ervoor gekozen worden om of via UUID of via een volume label de partitie te permanente naam te geven, dus als LABEL=<label> of als UUID=<uuid>, bijvoorbeeld:

LABEL=Boot

of

UUID=3e6be9de-8139-11d1-9106-a43f08d823a6

(source:wiki.archlinux.org welke gebruikt maakte van marc.theaimsgroup.com Inhoud van wiki.archlinux.org stond ter beschikking volgensr GNU Free Documentation License 1.2 ) en is gewijzigd voor de aptosid-handleidingen

There is more on labeling here at lissot.net

Inhoud het laatst gewijzigd op 26/04/2011 1355 UTC