Open Source Xorg drivers voor ATI/AMD, Intel & nVidia

Open Source Xorg drivers voor nVidia (nouveau), ATI/AMD (Radeon), Intel en anderen zijn voorgeïnstalleerd bij aptosid.

Nota: Een xorg.conf is normaal niet noodzakelijk voor open source drivers.

Indien je niet-vrije drivers hebt gebruikt en wenst terug te schakelen naar vrije drivers, wijzig dan /etc/X11/xorg.conf.d/xx-xxxx.conf met een editor onder root rechten. Zoek naar de paragraaf die begint met SECTION DEVICE en verander de display driver naar radeon OF intel (om er enkele op te noemen).

Om terug naar de nouveau driver te schakelen, kijk naar http://aptosid.com/index.php?module=wikula&tag=GoNvidia.

Het wijzigen van de xorg.conf file is natuurlijk volledig op eigen risico !

Meer informatie over: ATI/AMD   ATI/AMD Feature Matrix   Intel   nouveau   X.Org

2D video drivers

De drivers voor X.Org X server (zie xserver-xorg voor meer informatie) ondersteunen in NVIDIA Riva, TNT, GeForce en Quadro kaarten en de ATI Mach, Rage, Radeon en FireGL cards van ATI met atimisc, r128 en radeon sub-drivers. Radeon en Intel ondersteunen beide 2D grafische versnelling (textured xv) voor het afspelen van video.

ATI/AMD, Radeon en andere video drivers

Sommige ATI kaarten ondersteunen ook 3D, (en KDE animaties), met xserver-xorg-video-radeon. Tot nu toe worden de chipsets t/m r700 ondersteund.

Om automatisch de nieuwe pakketten van de niet-gratis firmware te installeren wanneer deze geupdate worden voor 2D en 3D video kaarten:

apt-get install firmware-linux

Hiernaar moet je de computer herstarten.

Intel 2D and 3D

Intel drivers zouden perfect moeten werken voor 2D en 3D video versnelling vermits deze in de Intel vrije reeks van drivers werden toegevoegd.

Binary, closed source drivers voor nVidia met dmakms & xorg.conf.d

You will need to add <contrib non-free> to your debian.list, refer to Adding non-free to sources

Voor de meest complete en accurate lijst van ondersteunde nvidia GPUs kijk je op de Ondersteunde produkten lijst op de nvidia website NVIDIA Linux Graphics Driver download pagina.

Je kunt ook nvnews lezen voor andere opties.

Nieuwe en oudere installaties moet er systeemwijd het config bestand /etc/X11/xorg.conf.d aanwezig zijn en voeg een bestand toe aan de directory 20-nvidia.conf :

mkdir /etc/X11/xorg.conf.d
touch /etc/X11/xorg.conf.d/20-nvidia.conf

Open met je favorite teksteditor, (bv. kwrite, kate, mousepad, mcedit, vi, vim) het bestand:

<editor> /etc/X11/xorg.conf.d/20-nvidia.conf

en voeg de volgende code volledig toe aan het bestand 20-nvidia.conf:

#
Section "Device"
     Identifier   "Device 0"
     Driver     "nvidia"
EndSection
# This is a trailing line, it is needed so that End Section is not the last line

Indien je meer dan 1 grafische kaart heb, dan moet je ook deze kaart zijn PCI toevoegen aan de 20-nvidia.conf bestand, zoek het op via:

lspci | grep -i vga

Dit zou het volgende terug moeten geven:

01:00.0 VGA compatible controller:

Voeg de 01:00.0 busid als een extra regel toe onder de 'Driver' regel, let er op dat de syntax PCI:x:y:z: is, zonder de dubbele nullen maar met :-karakter toegevoegd, dus als volgt:

BusID		 "PCI:1:0:0"

Installeren van de nvidia drivers

NOTITIE: Gebruik apt-cache search nvidia en apt-cache show <package> om zeker te zijn dat je de correcte driver hebt. There are basically 2 types of nvidia drivers, the current Debian Sid 3D drivers and the legacy Debian Sid 3D drivers.

Voor de huidige 3d nvidia drivers ≥ GeForce 6xxx :

Voorbereiding:

apt-get install nvidia-kernel-source nvidia-kernel-common dmakms

Hierna wordt de Dynamic Module-Assistant Kernel Module Support (dmakms) voor nvidia geactiveerd. De volgende keer dat een update van de Linux kernel plaatsvindt, is de nvidia module hierop voorbreid zonder handmatige aanpassingen. Dat wordt gedaan door de nvidia-kernel-source aan de /etc/default/dmakms configuratie toe te voegen:

echo nvidia-kernel-source >> /etc/default/dmakms

Dan:

m-a a-i nvidia-kernel-source

Vervolgens:

apt-get install nvidia-glx

Na een reboot van de pc werkt de module.

Wanneer xorg ge-update wordt, dan hoef je alleen nvidia-glx opnieuw te herinstalleren via:

apt-get install --reinstall nvidia-glx

Wanneer een nieuwe Debian sid nvidia driver beschikbaar komt via apt:

m-a a-i nvidia-kernel-source
apt-get install --reinstall nvidia-glx

Herstart de PC zodat de installatie van de module effectief wordt.

Benaming schema voor de legacy nvidia drivers in Debian

Voorbeeld van een legacy 3d nvidia drivers gebruikmakend van ≤ GeForce 5xxx :

Voor andere legacy drivers vervang je de 173xx nummer met jou driver nummer.

m-a a-i nvidia-kernel-legacy-173xx-source && apt-get install nvidia-glx-legacy-173xx dmakms

Verander dmakms:

echo nvidia-kernel-legacy-173xx-source >> /etc/default/dmakms

Wanneer xorg ge-update wordt dan hoef je alleen nvidia-glx-legacy te herinstalleren via:

apt-get install --reinstall nvidia-glx-legacy-173xx

Laden van de module mislukt

Als het laden van de nvidia module, om welke reden dan ook, mislukt :

modprobe nvidia

Dan reboot de computer.

Als de module nog steeds niet geladen wordt:

 m-a a-i -f nvidia-kernel-source

or

 m-a a-i -f nvidia-kernel-legacy-173xx-source

Hiermee wordt een rebuild van de module uitgevoerd, hierna rebooten.

Lees:

$ /usr/share/doc/dmakms
Inhoud het laatst gewijzigd op 21/11/2011 0815 UTC