De aptosid ISO downloaden

HEEL BELANGRIJK: aptosid, als Linux LIVE-CD, werkt met een hoge compressie technologie, en daarom is het verstandig om goed op te letten bij het downloaden en branden van het ISO image-bestand. Gebruik hiervoor goede CD-media [of DVD+RW], brand in DAO-modus (disk-at-once) en niet sneller dan 8x.

MAAK ALTIJD EEN BACK-UP VAN JE DATA!

De bovenstaande waarschuwing staat meerdere keren op de pagina, wij hebben nl. veel meldingen en vragen over niet goed werkende ISO-bestanden en cd's gehad.

Download Mirrors

Gebruik het de dichtstbijzijnde mirror locatie. Mirrorservers met codeboxes onder hen worden zo snel mogelijk bijgwerkt zodra alle wijzigingen geupload zijn (zie ook /etc/apt/sources.list.d/aptosid.list)

Europa

Noord Amerika

Zuid Amerika

Afrika

Australië

Definitie van de bestanden op elke mirror

Elke aptosid mirror bevat de volgende bestanden:

MD5SUM
MD5SUM.gpg
SHA256SUM
SHA256SUM.gpg
SOURCES
aptosid-20xx-xx-release-name-window-manager-arch-datetimestamp.arch.manifest
aptosid-20xx-xx-release-name-window-manager-arch-datetimestamp.iso

De .manifest bestand geeft een lijst van alle pakketten welke aanwezig zijn in de desbetreffende iso.

De .iso is de image om te downloaden.

De .md5 en .sha256 bestanden zijn de integriteitbestanden voor de iso.

De .gpg bestanden zijn signature bestanden, hiermee kan je controleren dat de checksums bestanden (.md5 .sha256) niet gewijzigd zijn, zodat je ze voor integriteit van de .iso bestand kunt gebruiken.

De bron tar is alleen voor diegene die een statische copie nodig hebben van de broncode voor herdistributie mogelijkheden om aan de licentie voorwaarden te kunnen voldoen. Lees de SOURCES bestand voor meer informatie.

Met dank aan webtropia.com sponsor van aptosid en aan alle andere mirror hosters voor hun hulp aan aptosid.

Download-Links en Mirrors vindt je aptosid.com

Indien iemand een snelle FTP-Server met voldoende dataverkeer beschikbaar heeft dan graag contact opnemen met het aptosid Forums. Of ga naar het Forum of de IRC-Channel hier kun je dit dan aangeven.

md5sum en Validatie van de opgehaalde bestanden

HEEL BELANGRIJK: aptosid, als Linux LIVE-CD, werkt met een hoge compressie technologie, en daarom is het verstandig om goed op te letten bij het downloaden en branden van het ISO image-bestand. Gebruik hiervoor goede CD-media [of DVD+RW], brand in DAO-modus (disk-at-once) en niet sneller dan 8x.

Dit is een Check-Sum van een bestand en wordt gebruik om de integriteit van het bestand te kunnen controleren. Het md5sum van het bestand wordt gecontroleerd met het toegekende MD5-Sum, hierdoor kan men zien of u het goede bestand heeft. Voor het gedownloade bestanden is het raadzaam om md5sum te controleren.

Indien de md5sum van het opgehaalde bestand overeenkomt met de MD5-bestand dan kan men er vanuit gaan dat het bestand goed is opgehaald. In Linux verkrijg je de MD5-Sum als volgt:

$ md5sum -c bestandsnaam.md5

dit kost enige tijd, de uitkomst wordt in de konsole weergegeven. Met de md5sum (486 kb) kan de MD5-Sum ook onder Windows gecontroleerd worden.

De ISO-Images van aptosid worden altijd met een md5sum bestand als Download aangeboden en zal voor het branden altijd gecontroleerd moeten worden.Dit moet u altijd in een Terminal uitvoeren. Men gaat naar de directory waar men de Iso-bestand en de Mmd5sum bestand heeft geplaatst en men controleert dit dan door command:

Download de volgende bestanden vanaf de mirror:

MD5SUM
MD5SUM.gpg
SHA256SUM
SHA256SUM.gpg

In a terminal:

$ md5sum aptosid.iso

Mocht de md5sum niet kloppen, dan krijgt men van het programma de melding:

"aptosid.iso: Error md5sum: Warning: calculated checksum does not match!"

Is echter het opgehaalde bestand correct, dan wordt het programma beëindigd zonder enige melding.

Als je instaat wilt zijn om de validatie van de .gpg bestanden te kunnen controleren, doe dan het volgende als $USER:

Example using:
aptosid-2011-02-imera-kde-lite-i386-201107131633.iso 

1) Importeer "Stefan Lippers-Hollmann's" (slh's) public key van de key-server. (An alternate keyserver is subkeys.pgp.net ):

$ gpg --keyserver wwwkeys.pgp.net --recv-keys E3BD538B
gpg --edit-key E3BD538B
Command> trust
Command> (choose the option you prefer or quit)
Command> quit

2) Nu kun je de integriteit van de checksum als volgt verifieren:

$ gpg --verify SHA256SUM.gpg SHA256SUM

Als je de key als betrouwbaar beschouwd, dmv de benodigde gpg commando's, dan zou je de volgende weergave moeten krijgen "5 trusted ultimately":

$gpg: Signature made Wed 15 Jul 2009 08:20:59 EST using DSA key ID E3BD538B
$ gpg: Good signature from "Stefan Lippers-Hollmann (aptosid.com) <s.l-h@gmx.de>"

Je krijgt dan een 'Good signature' met een WAARSCHUWING indien je niet gekozen had om de key te niet classiviseren:

gpg: Signature made Wed 15 Jul 2009 08:20:59 EST using DSA key ID E3BD538B
gpg: checking the trustdb
gpg: 3 marginal(s) needed, 1 complete(s) needed, PGP trust model
gpg: depth: 0 valid:  2 signed:  0 trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 2u
gpg: Good signature from "Stefan Lippers-Hollmann (aptosid.com) <s.l-h@gmx.de>"
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:     There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: 64C3 6120 DA8D 91E7 378B E79F 3916 C431 F809 94F6

Een Live-CD met Windows branden

HEEL BELANGRIJK: aptosid, als Linux LIVE-CD, werkt met een hoge compressie technologie, en daarom is het verstandig om goed op te letten bij het downloaden en branden van het ISO image-bestand. Gebruik hiervoor goede CD-media [of DVD+RW], brand in DAO-modus (disk-at-once) en niet sneller dan 8x.

Natuurlijk kan het ISO-bestand ook onder Windows gebrand worden. Het opgehaalde bestand moet als CD-image gebrand worden. Als het ISO-bestand als data op de CD gebrand wordt, werkt de Live-CD niet.

Er zijn verschillende mogelijkheden om ISO-bestanden in Windows op een CD te branden. Meestal wordt een programma standaard bij een CD/DVD-brander meegeleverd.

Open-Source-branderprogramma's voor Windows

cdrtfe: werkt met Windows 9x/ME/2000/XP (getest met Win95, Win98SE, Win2000, WinXP). NB: voor Win9x/ME nog een ASPI-driver nodig (bijv. Adaptec ASPI 4.60)

LinuxLive USB Creator, an open source project, offers a GUI for MS Windows™, which enables an install of a aptosid-i386.iso (32 bit) to a USB stick. You need to use fromhd bootline/cheatcode on the boot line.

Closed-Source- en proprietaire branderprogramma's voor Windows

De CD met Linux branden

HEEL BELANGRIJK: aptosid, als Linux LIVE-CD, werkt met een hoge compressie technologie, en daarom is het verstandig om goed op te letten bij het downloaden en branden van het ISO image-bestand. Gebruik hiervoor goede CD-media [of DVD+RW], brand in DAO-modus (disk-at-once) en niet sneller dan 8x.

Diegene die al Linux op de pc heeft kan met elke geïnstalleerde brandprogramma de CD branden. Bij aptosid is dit b.v. K3b, dan met Menuoptie "Toolss" -> "CD-image branden..." aanklikken, het te branden ISO-bestand (bv. aptosid-Naam.iso) selecteren, DAO branden - Disk At Once.

K3B berekend eerst de MD5-Sum van het ISO-bestand (duurt een moment). Klopt de md5-sum dan kan de iso-bestand middels een klik op "Start" gebrand worden.

Problemen bij het branden ontstaan meestal in de frontend-applicatie. Je kan ook in een konsole branden met burniso.

Also see Writing aptosid to a USB/SSD stick with any Linux, MS Windows or Mac OS X system (32 and 64 bit).
Inhoud het laatst gewijzigd op 26/01/2013 0450 UTC