LVM partities aanmaken - Logical Volume Manager

Dit is een basisgids die je moet toelaten om te starten. Het is jouw verantwoordelijkheid om je kennis bij te werken over LVM. Onderaan deze pagina worden Bronnen en Hulp gegeven, de lijst is zeker niet volledig.

Toepasbaar vanaf aptosid-2010-03-apate en later.

Logische volumes kunnen meerdere harde schijven bestrijken en zijn schaalbaar, dit in tegenstelling tot traditionele partities op een harde schijf.

Of het nu de traditionele partitionering of de LVM partitionering is, het aanmaken van partities is iets dat je niet vaak doet. Het vergt dus veel aandacht, uitproberen en fouten, vooraleer je tevreden zal zijn met het resultaat.

Er zijn 3 basistermen uit de vaktaal die je absoluut moet kennen:

Er zijn 6 basisstappen vereist

Het onderstaande voorbeeld verondersteld een nieuwe schijf zonder partities of een schijf waarop je een nieuwe LVM partitietabel wil maken, en dus alle bestaande gegevens zal verwijderen.

Het gebruik van cfdisk of fdisk is noodzakelijk. Tot op heden bieden Gparted of KDE Partition Manager, (partitionmanager), geen ondersteuning voor LVM partities.

Stap 1: Maak de partitietabel aan:

fdisk /dev/sda
 n to create a new partition on the disk
 p  to make this the primary partition
 1  to give the partition the number 1 as an identifier
 ### size allocation  ### Set first and last cylinders to the default values (press enter) to span the entire drive
 t  toggle the type of partition to create
 8e  is the hex code for a Linux LVM
 W  to write your changes to the disk. ##This will write the partition table. If you have realised that you made a mistake at this point, you could restore the old partition layout and your data will be fine.##

Wil je het volume twee of meerdere schijven laten bestrijken, herhaal dan dit proces voor elke schijf.

Stap 2:Maak de partitie aan als een fysische volume. Dit zal alle gegevens verwijderen !

pvcreate /dev/sda1

Indien noodzakelijk, herhaal dit proces op andere partities.

Stap 3: Maak de Volume Groep aan:

vgcreate vulcan /dev/sda1

Wil je, bevoorbeeld, 3 schijven bestrijken, dan voeg je de andere schijven toe aan het vgcreate commando :

vgcreate vulcan /dev/sda1 /dev/sdb1 /dev/sdc1

Indien je dit allemaal correct hebt uitgevoerd, kan je het resultaat zien in de output van :

vgscan

vgdisplay toont je de size properties:

vgdisplay vulcan

Stap 4: Aanmaken van het Logische Volume. Dit is het moment om te beslissen hoe groot je het Logische Volume aanvankelijk wil maken. Een voordeel van LVM is de mogelijkheid tot wijzigen van de grootte van het volume zonder een reboot.

Veronderstel dat je een 300GB volume, genaamd spock, wil maken in het lvm, genaamd vulcan :

lvcreate -n spock --size 300g vulcan

Stap 5:Formateer het volume en wacht geduldig af, het kan een tijdje duren (koffie, biertje, ...) :

mkfs.ext4 /dev/vulcan/spock

Stap 6:

mkdir /media/spock/

Wijzig fstab met jouw favoriete editor om het volume te mounten gedurende het booten.

mcedit /etc/fstab

Het gebruiken van /dev/vulcan/spock is beter dan UUID nummers met LVM, omdat je dan het bestandssysteem kan clonen zonder je om UUID botsingen te bekommeren, zeker met LVM, waar je meerdere bestandssystemen kan bekomen met hetzelfde UUID nummer (snapshots bevoorbeeld).

/dev/vulcan/spock /media/spock/ ext4 auto,users,rw,exec,dev,relatime  0  2

Optioneel: Wijzig de eigenaar van het volume zodanig dat andere gebruikers read/write toegang krijgen tot LVM:

chown root:users /media/spock
chmod 775 /media/spock

Uw basis LVM zou nu aangemaakt moeten zijn.

Wijzigen van de grootte van een volume

Het is sterk aanbevolen een Live ISO te gebruiken bij het wijzigen van de grootte van partities. Hoewel het vergroten van een partities "on the fly" zonder fouten kan gebeuren, kan men dit niet zeggen wanneer je een partitie verkleint, afwijkingen kunnen het verlies van data veroorzaken, zeker wanneer / (root) of /home er bij betrokken zijn.

Om een volume van 300GB naar 500GB te vergroten, zie volgend voorbeeld:
umount /media/spock/
lvextend -L+200g /dev/vulcan/spock

Daarna draai het commando om het bestandssysteem te wijzigen:

e2fsck -f /dev/vulcan/spock
resize2fs /dev/vulcan/spock
mount /media/spock
Om een volume van 500GB naar 280GB te verkleinen, zie volgend voorbeeld:
umount /media/spock/

Daarna draai het commando om het bestandssysteem te wijzigen:

e2fsck -f /dev/vulcan/spock
resize2fs /dev/vulcan/spock 280g

Daarna wijzig het volume:

lvreduce -L-20g /dev/vulcan/spock
resize2fs /dev/vulcan/spock
mount /media/spock
Een LVM GUI

system-config-lvm geeft je een GUI en helpt je bij het beheer van de LVM's. Het wordt gestart vanuit de commandline als root :

apt-get install system-config-lvm
man system-config-lvm  #lezen noodzakelijk !
Bronnen en Hulp :
Page last revised 26/07/2011 2325 UTC