Backup maken van de /home partitie

Maak eerst een backup voordat je je /home laat verhuizen, kopieer /home (als root) met:

tar cvzpf  somewhere/home.tar.gz /home

Om weer uit te pakken:

tar xvpf somewhere/home.tar.gz

Een alternative methode is een backup met rdiff.

Verplaatsen van /home

Gebruik niet of deel niet je bestaande $home directory vanuit een andere distributie als de $home configuratie bestanden in de home directory conflicten kan hebben als je dezelfde gebruikersnaam gebruikt in andere distributie's.

Verplaasten of gebruiken van een bestaande aptosid /home kan op twee manieren: met de liveCD of in de konsole, beiden zijn niet ingewikkeld.

Omdat het system werkt met de UUID informatie, heb je eerst de UUID van de nieuwe partitie nodig (tenzij je die al genoteerd hebt).

Om eenvoudig deze nieuwe informatie toe te voegen voor de verplaatsing van je home, kan een commentaar-regel in de /etc/fstab opgenomen worden. Daar staat dan alvast je nieuwe home achter een #.

Start de PC en voeg aan het einde van de grub regel van je grub menu een 1 toe en druk op enter. Hierdoor wordt de PC met init (runlevel) 1 gestart, dat is een single user modus en je hudige home wordt niet gebruikt. Hierdoor is het veilig om de nodige bewerkingen uit te voeren.

In de tty konsole moet je je als root aanmelden en de nieuwe /home partitie mounten, voorbeeld:

mount /dev/sdxX /media/new-home
(pas de naam new-home aan als je een andere naam/plaats gekozen hebt)
cp -pr /home /media/new-home

Hierna wordt /etc/fstab aangepast om de nieuwe plek van /home aan te wijzen:

mcedit /etc/fstab

Haal het commentaarhekje # weg bij de regel met de nieuwe /home en voeg dat commentaarhekje # toe aan het begin van de oude /home regel. Bewaar de aangepaste fstab met F2, sluit mcedit met F10 en reboot.

Inhoud het laatst gewijzigd op 05/09/2010 0830 UTC