dist-upgrade van PCs met een bandbreedte/snelheidsprobleem

Voor gebruikers met meer dan 1 PC, of voor diegene met meer dan 1 PC maar met een internet bandbreedte restrictie, of voor diegene die hun PC geupdate moeten hebben maar hun ISP heeft snelheid restricties en/of hebben een gemixed bandbreedte restrictie, er zijn oplossingen op dit probleem te verhelpen en alle PC up-to-date te houden, ongeacht een permanente of tijdelijke LAN.

De oplossing is om een locale archief mirror op 1 van de PCs te maken waar de andere PCs via het LAN bij kunnen om een dist-upgrade uit te voeren en dus bandbreedte bespaard wordt.

Belangrijkste Eis om aan te voldoen is:

De PC die gebruikt wordt als archief mirror moet minimaal 6 gig aan vrije ruimte hebben voor de cache.

Gebruik van approx als een lokale archief mirror

Wanneer een client PC om bestanden vraagt, dan worden de bestanden vanuit het cache gebruikt, vooruit gesteld dat je apt-get update, dist-upgrade -d of dist-upgrade hebt uitgevoerd op de PC die de approx server is.

Stap 1: Configureer de Server voor Clients om gebruikt te maken van approx

apt-get install approx
mcedit /etc/approx/approx.conf

Activeer approx.conf bestand om de online mirrors te gebruiken:

# Here are some examples of remote repository mappings.
# See http://www.debian.org/mirror/list for mirror sites.

debian http://ftp.iinet.net.au/debian/ << verander dit naar je lokale debian mirror
aptosid http://aptosid.net/debian/

Voer hetzelfde uit voor de andere repositories welke je lokaal wilt gaan mirroren.

Start de approx server met:

update-inetd --enable approx

Als het niet werkt, herstart de PC waarop je approx hebt geinstalleerd het is bekend dat approx soms moeilijk opstart.

Na de reboot voer je een apt-get update en dist-upgrade of dist-upgrade -d uit. Dit zorgt ervoor dat approx de laatste pakketten voor je client PCs kan benaderen, tenzij er sommige pakketten geinstalleerd zijn op de client PCs that welke niet op de host server staan. Indien dit zo is, dan zal approx deze pakketten ophalen.

De pakketten komen te staan in /var/cache/approx welke gevuld wordt na de eerste benadering van de clients.

Stap 2: Configurern van de Clients om de approx Server te gebruiken.

Verander eerst: /etc/apt/sources.list.d/*.list bestand om approx te gebruiken voor je debian en aptosid mirrors.

Met mcedit, maak je van de huidige URL regels commentaar regels (plaats een # voor deze regels) en voeg de volgende regels toe en bewaar de veranderingen, voorbeeld:

Debian bron lijsten
mcedit /etc/apt/sources.list.d/debian.list
#deb your current debian mirror

deb http://approx:9999/debian/ sid main contrib non-free
aptosid bron lijsten
mcedit /etc/apt/sources.list.d/aptosid.list
#deb your current aptosid mirror

deb http://approx:9999/aptosid/ sid main fix.main
Andere Bron lijsten

Voer hetzelfde uit voor de andere lijsten in sources.list indien dit nodig is

Proxy Hosts

Vervolgens wijzig je /etc/hosts om de lokale proxy toe te voegen via het IP adres van je server:

mcedit /etc/hosts
10.1.1.X approx

Draai nu een apt-get update en dist-upgrade of dist-upgrade -d. De eerste keer dat je dit op een client PCs uitvoert zal langzaam en misschien zelfs uit-timen , probeer het opnieuw. Maar in de toekomst zal dit van voordeel voor je zijn.

Inhoud het laatst gewijzigd op 14/08/2010 0100 UTC