PHP ondersteuning voor Apache2

Controleer of alle volgende regels in het bestand voorkomen en geactiveerd zijn in de apache2.conf (of in je conf.d/php.ini):

LoadModule php5_module modules/libphp5.so
# Cause the PHP interpreter to handle files with a .php extension.
AddType application/x-httpd-php .php

Als je wilt dat andere index bestanden gebruikt worden, voeg de volgende regel toe in het bestand /etc/apache2/apache2.conf.

DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.shtml

Herstart de apache server

#service apache2 restart

Bronnen:

http://www.mysql-apache-php.com

http://httpd.apache.org/docs/1.3/misc/security_tips.html

http://www.debianhelp.co.uk/webserver.htm

Inhoud het laatst gewijzigd op 14/08/2010 0100 UTC