Installering af ny kernel

aptosid kernels findes i aptosid repositoriet som en .deb og er automatisk inkluderet i en dist-upgrade.

Kernels findes i følgende varianter:

Manuel opgradering af kernel uden dist-upgrade:

1.Bliv root i en konsol:

apt-get update

2.For at installere den seneste kernel:

apt-get install linux-image-aptosid-686 linux-headers-aptosid-686

Genstart for at anvende den nye kernel.

Hvis den nye kernel giver dig problemer kan du vælge at genstarte og vælge en ældre kernel.

Moduler

For at finde ud af hvilke moduler du anvender giver følgende kommandoer dig lister over de i øjeblikket tilgængelige moduler. Kopier denne linie til din konsol/ terminal:

apt-cache search 2.6.*.slh.*-aptosid| awk '/modules/{print $1}'

For at få den fulde beskrivelse af modulerne, kopier denne linie ind i din konsol/ terminal:

apt-cache search 2.6.*.slh.*-aptosid

For at installere kernel, headers og de nødvendige moduler (for eksempel virtual-ose, og qc-usb):

apt-get install virtualbox-ose-modules-2.6.24-2.6.24.2.slh.7-aptosid-686 (EXAMPLE)
apt-get install qc-usb-modules-2.6.24-2.6.24.2.slh.7-aptosid-686 (EXAMPLE)

For at se hvilke moduler der er indlæst med din kernel:

ls /sys/module/
eller
cat /proc/modules

Installing modules with Dynamic Module-Assistant Kernel Module Support (dmakms)

dmakms er nyttig til at installere kernel moduler der ike er præfremstillet til aptosid kernel'en, og dmakms er designet til at automatisere installationen af kernel moduler med module-assistant (m-a) når der installeres nye Linux kernels eller den eksisterende opgraderes.

apt-get install dmakms module-assistant

Før du aktiverer Dynamic Module-Assistant Kernel Module Support, skal du anvende module-assistant til at installere det/de ønskede kernel modul(er) for den nuværende kørende Linux kernel. Mere information om module-assistant kan du finde i manual siderne:

man m-a

TNavnet på den module-assistant kompatible pakkeskal så tilføjes til /etc/default/dmakms, sådan at processen med at forberede og installere det samme modul for hver ny Linux kernel kan automatiseres.

Eksempel: Installation af speakup module med module-assistant

Forsikre dig om at din sources list har contrib non-free tilføjet i din sources line i: /etc/apt/sources.list.d/debian.list

apt-cache search speakup-s
speakup-source - Source of the speakup kernel modules

Forbered modulet:

m-a prepare
m-a a-i speakup-source

Aktiver Dynamic Module-Assistant Kernel Module Support for speakup, sådan at næste gang Linux kernelen opgraderes bliver et speakup modul også forberedt til den nye kernel, uden nogen manuel intervention. For at gøre dette skal du tilføje speakup-source til /etc/default/dmakms konfigurationsfilen.

mcedit /etc/default/dmakms
speakup-source

Gentag den samme proces for alle andre module-assistant kompatible kernel modul pakker.

En linux-headers pakke skal være installeret for hvert linux-image pake for at module-assistant kan kompilere kernel modulerne.

Modul indlæsningsfejl

Skulle et modul fejle ved indlæsningen, ligegyldigt hvilken årsag [ny xorg komponent, et filsystem problem, eller hvis X ikke starter efter genstart] :

modprobe <module>

Genstart så PC'en.

Fejler modulet stadig:

 m-a a-i -f module-source

Dette genbygger modulet genstart når det er gjort.

Hvordan det virker

Dynamic Module-Assistant Kernel Module Support består af et enkelt initscript (/etc/init.d/dmakms) der eksekveres ved boot-time, eller af et skript der udløses efter installation af en ny linux-image Debian pakke.

Ved hver opstart køres /etc/init.d/dmakms for at opdage om hver module source pakke der er i listen /etc/default/dmakms har forsynet en modul pakke til den kørende Linux kernel; module-assistant kaldes for at bygge og installere modul pakker hvis påkrævet.

Når en ny linux-image Debian pakke installeres bliver /etc/init.d/dmakms eksekveret via et postinst hook script med to argumenter: 'start' og 'version string' på den Linux kernel der skal forberedes nye modul pakke(r) til. På dette tidspunkt bliver modul pakkerne i listen i /etc/default/dmakms konfigurationsfilen processeret med module-assitant, og afledte modul pakker bliver skemalgt til installation ved næste nedlukning. Årsagen til at dette sker ved nedlukning er at det er nødvendigt at udsætte installationen indtil et tidspunkt hvor apt/dpkg ikke er låst af andre processer.

$ /usr/share/doc/dmakms

Afinstallation af gamle kernels (kernel remover)

Efter vellykket installation af en ny kernel kan de/ den gamle slettes, det anbefales dog at beholde dem i mindst et par dage hvis der skulle dukke problemer op med den nye kernel. Så kan du altid boot den gamle kernel fra grub menuen

Gamle kernels kan fjernes fra systemet. For at gøre dette skal du installere kernel-remover:

apt-get update
apt-get install kernel-remover
Content last revised 15/09/2010 1025 UTC